Hlavní navigace

Více než třetinu žen odradí od kariéry v technologické firmě složení kolektivu

6. 3. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: thodonal - Fotolia.com
Nový průzkum mezi 5 000 evropskými IT profesionály se zabývá nerovnoměrným zastoupením žen a mužů v technologickém odvětví. Čtyři z deseti dotázaných žen si přitom myslí, že mají větší šanci se rozvíjet v kolektivu, kde jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, nebo kde převládají ženy.

Studie společnosti Kaspersky Lab například poukazuje na to, že celých 38 % žen se zájmem o technologie odradí před vstupem do oboru skladba týmů, kde pracují především muži. Ke stejnému rozhodnutí vedl tento problém 29 % mužů. Téměř polovina (48 %) evropských IT profesionálů navíc uvádí, že pracují v převážně mužském kolektivu. Oproti tomu ženy převládají pouze v 7% kolektivů.

Více než polovina (53 %) IT profesionálek napříč Evropou v průzkumu uvedla, že by nechtěly pracovat v organizaci, kde je velký nepoměr mezi muži a ženami. To samé uvedlo 38 % jejich mužských kolegů.

Mezi další zajímavá zjištění patří:

  • Více než třetina IT profesionálek (37 %) tvrdí, že je celkový nedostatek žen v jejich oboru odrazuje od další kariéry v této oblasti,
  • bezmála třetina žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT tvrdí, že byly na svém pracovišti svědky povýšeného chování mužů,
  • čtyři z deseti dotázaných žen si myslí, že mají větší šanci se rozvíjet v kolektivu, kde jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, nebo kde převládají ženy,
  • 40 % žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT je přesvědčeno, že by stát a univerzity měly více podporovat ženy a dívky ke kariéře v technologickém odvětví.

Jak muži, tak ženy mají s prací v IT sektoru pozitivní zkušenosti. 57 % mužů a 59 % žen ji popisuje jako stimulující. 51 % mužů a 49 % žen oceňuje možnost práce v kolektivu, kterou jim tento obor umožňuje. Naopak jako stresující tuto práci popsala méně než čtvrtina žen i mužů (24 % a 22 %).
Pro obě pohlaví jsou na práci IT profesionála velmi atraktivní platové podmínky – 46 % žen a 49 % mužů.

„V oblasti informačních technologií je v Evropě stále nedostatečné zastoupení žen. Je zřejmé, že k výraznému posunu nedojde ze dne na den, ale naše současná debata a průzkum nám pomáhají pochopit, jak je můžeme k technologiím a kybernetické bezpečnosti přilákat. Jak pro ně obor zatraktivnit a zpřístupnit. Hlavním smyslem přitom není přilákat několik nových odbornic, ale získat zcela nový pohled na oblast kyberbezpečnosti. Obor by díky vyššímu zastoupení žen mohl těžit z nového přístupu k analyzování, sledování a potírání kybernetických hrozeb,“ říká Ilijana Vavan, výkonná ředitelka společnosti Kaspersky Lab pro Evropu.

soutez_casestudy

Pro Indii Lucas, která má v organizaci techUK na starosti nastavení zásad pro dovednosti, talent a rozmanitost, je nejdůležitější definovat několik primárních zásad: „Měli bychom se především zamyslet nad současným vnímáním kariéry v oblasti technologií. Společnosti a organizace by měly po svých rekruiterech požadovat, aby se snažili vyhledávat více ženských kandidátek. Vzdělávací instituce by se zase měly zabývat nevědomým upřednostňováním a předsudky.“

Online dotazování proběhlo v závěru roku 2018 v pěti zemích: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko. V každém státě proběhlo tisíc rozhovorů. Respondenti starší 18 let byli rovnoměrně rozděleni mezi muže a ženy.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku