Hlavní navigace

Václav Urban, Microsoft: Používat zastaralý IS je jako používat vůz za hranicí životnosti

8. 3. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na otázky týkající se tématu ERP systémů jsme se ptali Václava Urbana, ředitele divize Microsoft Dynamics společnosti Microsoft.

CIO Business World: Výše firemních investic (včetně oblasti podnikových informačních systémů) je úzce spjata s vývojem ekonomiky v České republice, potažmo celé EU. Jaká je Vaše predikce hospodářského vývoje ve střednědobém horizontu, tedy v následujících cca pěti letech?

Václav Urban: Očekáváme, že ve střednědobém horizontu dojde k opětovnému růstu investic do podnikových informačních systémů jako součást obvyklé sedmileté vlny jejich obnovy a posílení investic do oblasti řešení CRM a BI.

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné.  Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí a obrovském tlaku na obchodní marže a efektivnost vložených prostředků je zcela nezbytné mít pod kontrolou provoz firmy či organizace veřejné zprávy, a to včetně sledování efektivnosti strategických investic a lidských zdrojů. ERP systémy starší generace nedisponují takovými nástroji, které by vedení firem a úřadů tyto informace poskytly. Přechod na nově dostupné aplikace může tedy organizacím výrazně pomoci při zefektivnění jejich činnosti a zejména schopnosti rychleji reagovat na potřeby trhu v případě komerčních organizací, anebo zvýšení výkonu a kvality v oblasti veřejné sféry.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu předinvestování kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

Nedomníváme se, že došlo k přeinvestování, ale v mnoha případech jsou systémy pořízené prostřednictvím dotací využívány tzv. „na půl plynu“ Prvotním impulsem ke změně či pořízení nového ERP systému byla často možnost informační systém touto cestou financovat a jeho zavedení nepředcházelo potřebné analýze fungování firmy či organizace s cílem nenasazovat nový systém bez zásahu do řízení společnosti či organizace jako celku. Velký prostor je tedy v dalším rozvoji, případně reimplementaci již proinvestovaných projektů,  tedy v poskytování vysoce kvalifikovaných služeb.

Pokud ano, kdy - či za jakých okolností - předpokládáte, že se situace na českém ERP trhu vrátí do normálu?

Nemám příliš rád slovo „normál“ obzvláště v dnešní turbuletní době. Často jsme četli v komentářích, že po krizi bude vše jinak a ono tomu tak i skutečně je. Dramaticky se změnilo nákupní chování koncových zákazníků a stejně tak i investice do IT jsou dnes pořizovány mnohem opatrněji a s důrazem na fixaci nákladů a detailní kalkulaci návratnosti investic. V tomto ohledu se zřejmě k „normálu“ nevrátíme, přičemž normálem myslím čas, kdy se masivně investovalo s výhledem na stabilní růst HDP, vysoké marže a  vysokou poptávku. Do budoucna vidím šanci zejména pro firmy, které budou schopny svým zákazníkům nabídnout to, co potřebují pro podporu růstu a řízení firem a organizací ve vysoce konkurenčním prostředí otevřené ekonomiky.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

Výběrové řízení je komplikovaný a náročný proces, který se velmi často odchýlí od plánovaného času a rozsahu. Jednoduchá a ideální rada neexistuje. Obecně vidím problém v tom, že se firmy velmi často zaměřují na právní stránku věci ve snaze získat absolutní bezpečí a možnost projekt kdykoliv a v podstatě i bez následků ukončit. Dodavatelské firmy se pod tlakem konkurenčního prostředí zavazují k velmi drsným obchodním podmínkám, což dále zvyšuje tlak na jejich marže a lidské zdroje. Větší důraz by měl být kladen na zadání cílů projektu a detailního „scope“. Za velmi důležitou považuji aktivní součinnost zákazníka a jeho klíčových uživatelů, protože jen tak lze do implementace promítnout unikátní znalosti zaměstnanců, kteří představují konkurenční výhodu dané firmy.

Pokud zákazníci pořádají výběrová řízení na výběr nového (nebo udržení stávajícího) dodavatele ERP, jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Mezi nejčastější požadavky patří požadavek na konverzi dat a v mnoha případech i transakcí a historie, aby byla dostupná i v novém prostředí. Velmi často se zaměřují na údržbové poplatky a jejich obsah a hodnotu, kterou představuje tato služba pro další rozvoj projektu. Zákazníci často požadují fixaci cen a to včetně konzultačních služeb. Jinými slovy, cílem každého výběrového řízení je udržet náklady spojené s nasazením a provozem aplikace na stabilní a hlavně předvídatelné úrovni.

Lze odhadnout jak velké procento zákazníků vyžaduje mobilní přístup k ERP, ať již na základě webového rozhraní nebo specifické mobilní aplikace?

Otázka by spíše měla znít, jaké procento zákazníků tuto možnost nevyžaduje. Z našeho pohledu se tato funcionalita stává nezbytnou.

O co se podle vás připravují organizace, které pracují s letitým podnikovým informačním systémem a obávají se jakékoliv změny (která by mohla být ještě k horšímu)?

Přirovnal bych to k provozování ojetého vozu za hranicí životnosti. Aplikace slouží svému účelu stejně jako ojetý vůz, nicméně neposkytuje, komfort, bezpečnost, efektivnost a stabilitu nového systému. Výrobci jsou pod tlakem úspor nuceni zkracovat životní cykly svých aplikací a není v silách žádného velkého výrobce, aby udržoval a podporoval všechny historické verze svých aplikací. Dříve nebo později tak dochází k omezení podpory , a to zejména v oblasti integrace nejnovějších technologií a počtu specialistů pro danou verzi, kteří jsou dostupní na trhu.

příloha_ovladnete_sva_data

Je možné popsat pozitivní ekonomické aspekty přechodu ze zastaralého podnikového informačního systému na moderní ERP software?

Zákazníci se nás často ptají, proč je výrobci SW motivují více či méně silnými nástroji k přechodu na vyšší verze podnikových systémů. Odpověď je částečně uvedena výše, nicméně mezi hlavní ekonomické aspekty patří rychlejší návratnost investice. Nové systémy jsou zejména díky silnému tlaku od koncových uživatelů na dodavatele, schopny rychlejší implementace, snadnější customizace a jsou zároveň flexibilnější a otevřenější pro výměnu dat s jinými aplikacemi, nemluvě o podpoře mobilních zařízení, cloudu  a dalších moderních technologií, které usnadňují nejen přístup k datům, ale zejména přinášejí nové možnosti v oblasti analýzy dat a podpory rozhodování.

Byl pro vás článek přínosný?