Hlavní navigace

Software AG: USA bude naším hlavním trhem příštích 10 - 15 let

16. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: ProcessWorld
Tiskový den před zahájením konference Process World v Orlandu uvedl CEO společnosti Karl Heinz Streibich jasným sdělením: významná poptávka po nástrojích pro modelování, řízení a optimalizaci procesů bude zejména v USA a Evropě.

Letošní konference je pro Software AG významná zejména proto, že zde bude představena nová rodina produktů "release K", která integruje řadu původních řešení společnosti a plaforem či produktů, které Software AG získalo v posledních letech formou akvizic - zejména procesní platformu ARIS, kterou řadu let vyvíjela IDS Scheer, a databázovou platformu Teracotta zaměřenou na oblasti in-memory a big data).

Podle Streibicha se většina korporátních zákazníků v současné době zaměřuje (v oblasti IT) na čtyři společná témata:

- Zvyšování obratu pomocí konkurenční výhody
- Snižování nákladů cestou zvyšování provozní efektivity
- Vstup na nové trhy (či segmenty trhu)
- Rychlejší uvádění nových produktů

Zároveň musí čelit čtyřem faktorům, které mění chování zákazníků, zaměstnanců i vlastní fungování byznysu, tak jak je definuje například společnost Gartner:

- Sociální sítě - coby komunikační nástroj a zdroj informací, zavádění jejich principů v různých oblastech
- Mobilita uživatelů i zaměstnanců - potřeba mít informace kdykoliv a kdekoliv, pracovat z libovolného místa
- Cloud - využívání služeb a aplikací, které jsou ze své podstaty "oddělené" a nikoliv integrované
- Big/data -  schopnost využívat nestrukturované zdroje dat, význam informací a jejich analýzy

Software AG proto v posledních letech investoval zejména do dalšího rozvoje své platformy a nástrojů pro práci s byznys procesy, do integračních nástrojů a rozhraní a do řešení pro oblast Big Data (ta zahrnuje mnohem víc oblastí než pouhá nestrukturovaná data).

To jsou, jak během tiskové konference trefně poznamenal kolega z Computerworld UK, témata, o nichž hovoží již řadu měsíců a let většina významných hráčů v oblasti podnikových aplikací, virtualizace či databází. Na mysl tak přichází otázka, proč se na ně v Software AG nezaměřili dříve. Odpověď dal Streibich nepřímo hned na začátku tiskové konference, když prohlásil "Spojené státy budou naším klíčovým trhem v příštích deseti až patnácti letech a je možné, že jím zůstanou napořád." Software AG se totiž zejména se svou "agilní procesní vrstvou", ale i s dalšími produkty zaměřuje na velké podniky využívající tradiční podnikové aplikace jako je SAP či Oracle. Pro Software AG jsou zkrátka hlavní cílovou skupinou tradiční korporace, které se těmto tématům také věnují až nyní.

DT24

A právě tento trh je největší v USA a západní Evropě. Trhy jako je Čína či Indie nejsou "enterprise" aplikacemi, zejména v podobě uzavřených sil se zacementovanými procesy, příliš nasyceny a podle Streibicha je možné, že se do podobné fáze ani nikdy nedostanou. USA jsou podle něj navíc specifické v tom, že zdější management obvykle hledá co nejrychlejší cestu k dosažení cíle: "Je to zejména změna v přístupu k procesním změnám. V Evropě a zejména Německu je výrazně vědečtější - vše nejprve zmapujeme, pak upravíme, změříme a analyzujeme výsledek. V USA požadují rychlou vizualizaci, pohled shora - nejprve chtějí vidět jak bude vypadat výsledek a podle toho rozhodnout o investici do digitalizace a změn procesů. Je to dáno odlišnostmi kultury - Evropský přístup je rozvážnější, důslednější, ale na druhou stranu trvá déle, než se vše realizuje, američané požadují výsledky rychleji."

Že je možné, aby i velké podniky dokázaly škálovat svůj výstup o 200 či 300 procent mezi jednotlivými kvartály ukazuje například Apple při dodávkách iPhone, iPadu a dalších zařízení. Apple ostatně patří mezi významné zákazníky Software AG, jehož produkty využívá právě v oblasti řízení dodavatelského řetězce. Smluvní vztahy ale Software AG nedovolují používat Apple coby oficiální referenci (na naší přímou otázku Karl Heinz Streibich odpověděl, že je na zákaznících, zda si přejí, aby se o nich hovořilo - a řada z nich to s ohledem na konkurenční výhodu, kterou jim procesní nástroje a optimalizace procesů poskytují, nedovoluje. (Poslední případovou studii o řešení pro Apple zveřejnili v Software AG v roce 2008.)

Byl pro vás článek přínosný?