Hlavní navigace

Skutečná mobilita v (ne)dohlednu

17. 7. 2012
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: HTC
Přestože nám mobilní a komunikační technologie umožňují vykonávat drtivou většinu pracovní náplně „znalostního“ typu odkudkoliv, ve skutečnosti tyto možnosti naplno využívá jen zlomek zaměstnanců.

Není přitom pravda, že by si před dvěma desítkami let nikdo nedokázal představit dramatický rozvoj mobilních a telekomunikačních technologií. Již v roce 1966 Arthur C. Clarke v rozhovoru pro BBC o budoucnosti po roce 2000 prohlásil: „Myslím, že lidé budou místo dojíždění do práce komunikovat.“ (We will not commute, we will communicate). Přestože dnes drtivá většina občanů v produktivním věku má v západním světě k dispozici vysokorychlostní internet a PC či notebook, miliony jich den co den dojíždějí do práce v kancelářských centrech, kde dělají věci, jež je možné činit za počítačem prakticky kdekoliv. Komunikovat již umíme, otázkou ale zůstává, jak se odnaučit dojíždět.

Oslovili jsme proto významné tuzemské dodavatele a telekomunikační operátory s několika otázkami souvisejícími právě s problematikou mobility. V hektickém a zkráceném velikonočním týdnu nám nakonec odpověděli hlavní telekomunikační operátoři i čtveřice zástupců dodavatelských firem, jejichž názory a reakce na naše otázky naleznete dále.

Brzda mobility

Co vlastně brání skutečnému rozvoji mobility zaměstnanců? Jsou to spíše technické, nebo psychologické bariéry? Podle respondentů je to obojí, nicméně mimo velká města dominují zejména technické bariéry a roli mohou hrát i vlastnosti a možnosti informačních systémů v podnicích a organizacích.

Radek Kovařík, Soitron: Hlavními faktory jsou dostupnost a pokrytí rychlého mobilního datového připojení a problémy se zabezpečením dat v mobilních zařízeních.

Richard Guga, Citrix Systems: V mnoha východoevropských zemích nejsou společnosti v nejrůznějších segmentech vybaveny technologicky natolik, aby poskytovaly vysoký standard pracovního prostředí. Některým manažerům a specializovaným pracovníkům je umožněn vzdálený přístup, ale uživatelské zkušenosti jsou poměrně limitované. Aby mohly společnosti těžit z rostoucího trendu flexibility a mobility práce zaměstnanců, potřebují neustálý přístup k vlastním desktopům, aplikacím, datům a dalším pracovním nástrojům. Organizace, které investovaly do vhodných technologií, pozorují nejen poměrně dramatický nárůst produktivity zaměstnanců, týkající se všech pracovních nástrojů, ale i úspory nákladů spojené s IT infrastrukturou, nemovitostmi, cestováním a pracovními náklady.

Roman Kapoun, Kapsch: Pokud už je práce z domova umožněna, pak asi nic, protože každý IT zaměstnanec, který to využívá, má již dnes doma rychlé internetové připojení, přístup k VPN atd. V terénu mimo Prahu a větší města samozřejmě pomalé mobilní připojení.

Vladimír Karpecki, Minerva: V oblasti aplikací je to připravenost podnikových aplikací pro mobilní přístup – v podnicích jsou často využívány aplikace s tlustým klientem, takže pro jejich využití v mobilním prostředí je nutné nasazení dalších ne právě levných technologií.

Co se týče zabezpečení – relativně rozšířený a zvládnutý je klientský VPN přístup u klasických PC klientů – problémy se však vyskytují se začleněním mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Parametry ADSL linek jsou vyjma videokonferencí vyhovující, rovněž tak obvykle není problém u oblastí pokrytých 3G sítěmi. Tam, kde není k dispozici 3G, je škála využitelných aplikací většinou omezená na neinteraktivní aplikace (e-mail, aplikace využívající synchronizaci dat). Další omezení typu FUP pak do značné míry závisí na vyjednávací síle zákazníka – u významných klientů obvykle v této oblasti problémy nebývají.

Kážou vodu, pijí…

Otázkou samozřejmě je, zda dodavatelé – zejména ti zaměření mimo jiné na podporu mobility – nekážou vodu, a přitom pijí víno (nebo spíš naopak?). Zajímalo nás tedy, zda umožňují svým zaměstnancům režim práce na dálku či z domova. Zdá se, že v tomto směru je naštěstí většina z nich skutečně napřed.

Radek Kovařík, Soitron: Režim práce z domova umožňujeme našim zaměstnancům podle potřeby. Pracovník má z domova přístup jak k mobilní technice, tak k odpovídajícím datovým kanálům pro připojení do korporátní sítě.

Richard Guga, Citrix Systems: Jednoznačně ano. Klademe důraz na mobilní pracovní styl, interní politiku Bring Your Own Device, možnosti pracovat z home office a také na přístup ke korporátním datům i aplikacím z mobilních zařízení. Díky této flexibilitě se utváří balance mezi prací a osobním životem a pozorujeme i vyšší produktivitu. Zmíněné výhody mohou využívat všichni naši zaměstnanci.

Vladimír Karpecki, Minerva: Uplatňujeme individuální přístup. V zásadě jde o všechny typy pozic (kromě administrativy a správy), které v naší firmě jsou, od managementu, obchodníků přes podporu prodeje, konzultanty až po programátory.

Technický pohled

Asi nejběžnějším způsobem bezpečného přístupu k firemním datům a aplikacím jsou VPN a v posledních letech stále častěji i webové aplikace – na tom se všichni respondenti shodli. Nicméně stále významnější roli hraje i virtualizace, kterou pochopitelně zmiňuje například Richard Guga z Citrix Systems: „Naši specialisté nejčastěji používají VPN a virtualizaci, zatímco lidé v back office používají virtualizaci a webové aplikace. Důležitá a klíčová je maximální flexibilita při používání jakýchkoliv zařízení.“

Problém je, když…

Jaké jsou tedy zkušenosti, zejména s případnými problémy, které práce na dálku přináší? Podle všech respondentů je to především absence osobního kontaktu, tu sice lze částečně suplovat různými komunikačními kanály (telefon, konferenční hovory, videokonference), nicméně až skutečně kvalitní nástroje, zejména v oblasti týmové spolupráce na dálku, mohou pomoci tyto nedostatky překonat nebo alespoň zmírnit. Dva z respondentů uvedli mezi typickými problémy i technické záležitosti typu přístupu k podnikovým aplikacím nebo dostupnosti či kvality konektivity.

Business case

Každé řešení, které má být prosazeno v komerční sféře, musí mít svůj „byznys kejs“ tedy jasné ospravedlnění potřebných investic formou tvrdých či měkkých přínosů a délky návratnosti. Mají tedy dodavatelé k dispozici jasné a opakovatelné příklady z praxe?

Richard Guga, Citrix Systems: Máme mnoho příkladů z nejrůznějších odvětví. Uvedu nejdůležitější aspekty, se kterými se setkáváme, proč firmy preferují flexibilitu a mobilitu pracovního stylu. Díky zvýšené mobilitě i flexibilitě vidí rychlejší vývoj a růst byznysu a současně rychlejší expanzi na nové trhy a do nových míst. Druhým hlavním důvodem je snaha o rovnováhu mezi prací a osobním životem svých zaměstnanců, pro něž je možnost individuální balance vítaným benefitem. Je to tedy způsob, jak si udržet kvalitní pracovníky. Například podle Turnover Cost Calculator společnosti Corporate Leadership Council (CLC) utratí středně velké společnosti miliony dolarů ročně na hledání a nahrazování odcházejících zaměstnanců, takže i proto jsou mobilita a flexibilita velmi důležité. Pro firmy jsou samozřejmě zajímavé i úspory týkající se kancelářských prostor a nemovitostí. Kromě těchto úspor se současně s mobilitou pracovního prostředí zvyšuje flexibilita, takže je efekt vlastně dvojnásobný a úspěšnější než model známý jako desk-sharing, hot-desking nebo hoteling, jenž spočívá v poskytování prostoru pouze pro část celkové pracovní síly.

Vladimír Karpecki, Minerva: Vzhledem k zaměření činnosti naší firmy je využití mobilní komunikace u některých pracovníků nezbytným předpokladem jejich činnosti – vhodným příkladem mohou být např. konzultanti, kteří tráví většinu svého času u zákazníků nebo na cestách. I když jsme přímo vyhodnocování úspor u práce na dálku neprováděli, samozřejmě při individuálnímu využití této formy práce zvažujeme její ekonomickou stránku. Na druhé straně je potřeba přemýšlet i o neekonomických přínosech, jako jsou zvýšení flexibility zaměstnanců a jejich spokojenost s prací.

Co letí?

Jaká technická řešení pro podporu mobility v současné době zákazníci nasazují? Jsou to tradiční VPN a webové aplikace, nebo řešení, která zapojují chytré telefony a tablety?

Radek Kovařík, Soitron: Naši zákazníci mají zájem zejména o bezpečné VPN a vzdálený přístup k podnikovým datům.

Richard Guga, Citrix Systems: Pozorujeme zvyšující se zájem o poskytování vzdáleného přístupu k vlastním firemním datům, souborům a Windows desktopům na nejrůznějších mobilních zařízeních, především iPadech a tabletech s Android platformou, i rostoucí zájem o dostupnost firemních aplikací na smartphonech.

Roman Kapoun, Kapsch: V našem případě je zájem zejména o aplikace pro chytré telefony, SoftPhones a mobilní kancelář.

Vladimír Karpecki, Minerva: V poslední době se prudce zvyšuje zájem managementu o mobilní aplikace pro podporu rozhodování, kde nabízíme i nativní klienty mobilních zařízení.

Vzhledem k naší orientaci na specifická odvětví je využití stále více rozšířených mobilních technologií pro klíčové komunikaci se zákazníkem v oblasti B2B a B2C a pořád i klasický prodej prostřednictvím mobilních prodejců (SFA). Jako zajímavá možnost se jeví využití mobilních technologií pro práci vně i uvnitř podniku – např. sběr dat za pomoci čárových kódů mobilními terminály s využitím 3G mobilních sítí v podniku.

Proč a kde?

top_it_employers

Odpovědět na otázku, kterou by si měl pokládat před realizací nového projektu každý, je v případě mobility kupodivu těžší, než by se mohlo zdát. Realizovat projekty jen proto, že si je někteří zaměstnanci přejí, neobstojí. I za podporou práce na dálku by tak měly být jasné přínosy – například vyšší produktivita či možnost umožnit efektivnější práci zaměstnancům, kteří se v terénu pohybovat musí (obchodníci, technici apod.), úspora času zaměstnanců či udržení těch s klíčovými znalostmi, jsou také platnými argumenty, na nichž se respondenti shodli.

Při pohledu na tuzemský trh jsou podle dotazovaných nejdále v nasazování řešení pro podporu práce na dálku banky a pojišťovny, následované logistikou, naleznete je ale i v průmyslových a výrobních podnicích. Se značnou mírou jistoty lze zároveň prohlásit, že poměrně daleko jsou v tomto směru podniky z oblasti IT, kovářova kobyla tedy, přinejmenším co se mobility týče, naštěstí nechodí bosa.

Byl pro vás článek přínosný?