Hlavní navigace

Na co musí CIO dohlédnout v datovém centru před odjezdem na dovolenou

17. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © lichtmeister - Fotolia.com
Jak si mohou CIO užít dovolenou bez obav a neustálých starostí s firemními systémy?
redakce 17. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Alex Young, technický a marketingový ředitel společnosti Infortrend, připravil následující kontrolní seznam, abyste udrželi firemní informační systémy pod kontrolou i po dobu své nepřítomnosti.

1.    Existují pravidla pro zastupování pracovníků?

Firmy používají různé IT vybavení, která sahá od stolních počítačů, serverů, přepínačů a směrovačů až po úložné systémy. Zařízení jsou udržována týmem IT odborníků, takže musíte vytvořit pravidla pro jejich zastupování, aby byla údržba zařízení prováděna vždy profesionálním způsobem. Stanovte úkoly všem členům týmu podle jejich odborných znalostí a zkušeností.

2.     Je k dispozici dostačující a kompletní dokumentace k síti?

Připravte a archivujte všechny potřebné dokumenty pro vaše zástupce, aby byly v případě potřeby k dispozici. Usnadněte život vašim zástupcům tím, že je seznámíte se sítí a úložnou infrastrukturou a upozorníte je na důležité body. Zazálohujte si a také vytiskněte všechna administrátorská hesla. Uložte zálohy i výpisy hesel na bezpečné místo, ale tak, aby k nim měli vaši zástupci v naléhavých případech přístup.

3.    Máte nouzový akční plán pro IT?

Vytvořte si seznam jmen a telefonních čísel příslušných zaměstnanců. Připravte seznam dostupných náhradních dílů a míst jejich uložení. Sepište podrobné pokyny pro řešení běžných problémů (např. jak měnit pevné disky, ventilátory nebo napájecí zdroje). Poznamenejte si všechny potřebné přístupové kódy, shromážděte licence k nainstalovanému softwaru. Ujistěte se, že máte se svými zástupci shodný názor na postupy provádění nouzových plánů.  

4.    Existuje rozvrh zálohování serverů a databází?

Informujte vaše zástupce o všech zálohovacích konfiguracích a o nastaveném rozvrhu zálohování. Projděte s vašimi zástupci všechna nastavení, aby je dokázali v případě potřeby manuálně nakonfigurovat. Připravte hardwarové náhradní díly (např. pevné disky nebo pásky) a poraďte, jak zjišťovat a řešit problémy se zálohováním.

5.    Máte v zásobě dostatek důležitých náhradních dílů?

V období dovolených může pořizování náhradních dílů trvat déle, než obvykle. Je proto vždy dobré mít nejdůležitější náhradní díly stále na skladě. Zkontrolujte seznam zásob a objednejte důležité náhradní díly předem. Vytiskněte seznam náhradních dílů a zajistěte, aby měli vaši zástupci tento seznam a příslušné díly k dispozici.

6.    Je na všech PC a serverech nainstalován antivirový software s automatickou aktualizací?

Zkontrolujte datum ukončení platnosti licence pro nainstalovaný antivirový software. Ujistěte se, že licence stále platí, a v případě potřeby ji ještě před odjezdem na dovolenou prodlužte. Ujistěte se, že vaši zástupci znají postupy pro automatickou a manuální aktualizaci.

7.    Jsou všechny servery a úložné systémy chráněny proti výpadku napájení?

Zkontrolujte, zda jsou všechny důležité servery a úložné systémy připojeny na záložní zdroje (UPS).  Ve velkých datových centrech bývají nainstalovány také napájecí agregáty.  Je-li vaše datové centrum vybaveno napájecími agregáty, zajistěte jejich pravidelnou údržbu a dostatečnou zásobu paliva.

Pro případ výpadku je nezbytné používat UPS. Zkontrolujte nainstalované UPS a jejich baterie, abyste se ujistili, že jsou ve špičkovém stavu! Kapacita baterií musí odpovídat potřebám datového centra. Zkontrolujte také baterie v řídicí jednotce úložného systému. Tyto baterie zajišťují uchování dat v paměti při výpadku. Tím se urychlí a usnadní obnova dat. Nezapomeňte, že při výpadku napájení si možná budete muset hledat cestu potmě. Připravte si na vhodných místech baterky a zajistěte pravidelnou výměnu jejich baterií. Aktualizujte a otestujte systém hlášení událostí a ujistěte se, že se tyto zprávy dostanou k vašim zástupcům.

8.    Jsou v datovém centru nějaké aktuální problémy, které je třeba vyřešit?

Prokažte svým zástupcům i sobě samým dobrou službu a zkontrolujte před odjezdem případné závady. Vadné díly, například napájecí zdroje, ventilátory nebo kabely, by měly být okamžitě vyměněny. Je to také vhodná doba pro očištění prachu z ventilátorů, aby se zlepšily teplotní podmínky, prodloužila životnost zařízení a snížila celková spotřeba energie. Používáte-li pro čištění vysavač, je třeba postupovat opatrně. Dodržujte vždy pravidla ochrany před statickou elektřinou, abyste zabránili poškození elektronických součástí.

Nakonec prohlédněte IT vybavení a zkontrolujte, zda je v přiměřeně dobrém stavu. Vytvořte seznam zařízení a jejich stavu a v případě potřeby naplánujte jejich výměnu. Informujte vaše zástupce o kritických a potenciálních místech poruch, která vyžadují zvláštní pozornost.

Nyní je vše připraveno a vaši zástupci jsou dobře vyškoleni. Nastal čas pro vaši dovolenou.