Hlavní navigace

Rozhodovací platforma musí být nedílnou součástí ERP systému

16. 5. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: K2 atmitec
S postupujícími trendy automatizace narůstá počet uživatelů, kteří pro své rozhodování potřebují manažerské pohledy na data a analýzy, říká Petr Schaffartzik, generální ředitel společnosti K2 atmitec.

Jaká jsou největší úskalí zavádění velkých ERP systémů? Jak se vyhnout překročení rozpočtu či zpoždění a případným následným sporům?

Nasazení nového ERP systému je vždy pro každou organizaci zásadní změnou. V případě velkých ERP je nutné si uvědomit, že klient nekupuje pouze hotové řešení, ale také úpravy na míru a případně i zakázkový vývoj specifických modulů. Rozhodujícím faktorem pro úspěch pak je zvládnuté projektové řízení na straně dodavatele ERP.
Klient se totiž se změnou ERP systému často setkává poprvé, v lepším případě podruhé v životě, a nemůže vidět všechna rizika a možná úskalí. Proti tomu ovšem stojí snaha dodavatelů ERP prodat za každou cenu. Vždyť obchodní cíle definované korporátní strukturou jsou neúprosné.
Jako největší riziko pak paradoxně není nepřipravenost nebo neschopnost dodavatele ERP. Drtivá většina dodavatelů má dostatek zkušeností i velmi schopných lidí pro to, aby implementaci zvládla. Problém bývá obvykle na straně zákazníka, který nemá jasnou představu o tom, jaké jsou cíle.

Jak nejlépe mohou podniky zjistit, že potřebují cloudový ERP systém? Jakým způsobem mají vyhodnocovat své potřeby, aby to zjistily?

Otázku bych formuloval jinak. Firma by si měla umět odpovědět na otázku, zda potřebuje ERP systém. Pokud ano, následovat by měla otázka, jakým způsobem bude tento ERP systém provozovat.
Cloud je řešením pro všechny, kteří chtějí vysokou dostupnost. Provozování ERP u sebe ve firmě znamená pořídit potřebné hardwarové vybavení a softwarové licence (databáze, operační systémy, virtualizace, atd.). Především to ale znamená zajistit provoz a údržbu takového řešení.
ERP systémem v cloudu si klient nekupuje jen prostředky. Má k dispozici také čas odborníků, kteří se mu o chod celého systému mohou starat. S oblibou říkám, že ERP systém běžící uvnitř ve firmě je dnes už jen pro ty velmi bohaté. Nebo pro ty, kteří se nebojí.

S jakými dalšími manažerskými informačními systémy budou ERP systémy podle vás v nejbližší budoucnosti nejspíše konvergovat? Co tato konvergence podnikům přinese a jaká jsou její největší úskalí?

Naše zkušenost ukazuje, že manažerská (rozhodovací) platforma musí být nedílnou součástí ERP systému. Pryč je doba, kdy bylo možné manažerská vyhodnocení striktně oddělit třeba napojením externího BI řešení.
S postupujícími trendy automatizace, jako je například Průmysl 4.0, narůstá počet uživatelů ve firmě, kteří pro své rozhodování potřebují manažerské pohledy na data a analýzy. Hranice mezi tím, co je manažerská nástavba a co je ještě ERP, se v podstatě nedá určit.
Rozhodující je pohled uživatele, který by měl mít pohromadě data a analýzy v jednom systému a nemusel by přemýšlet, co ještě může udělat v ERP a kdy už musí vstupovat do externího manažerského systému.

Jaké jsou nejnovější trendy v designu řídicích obrazovek (dashboardů) ERP systémů pro desktopové a mobilní prostředí? Co je podle vás podmínkou ergonomického návrhu těchto obrazovek?

Především nevidím žádný zásadní rozdíl mezi desktopovým a mobilním prostředím. Pro řídicí obrazovky totiž platí, že musejí být jednoduché a mít obsah. Není zde prostor pro balast a nedůležité informace.
ERP systém musí disponovat uživatelskými nástroji pro návrh takových řídicích obrazovek a tvorbu hierarchií. Podstatná je také možnost vytvářet dashboardy podle uživatelských rolí, a nezatěžovat tak uživatele obsahem, který je nezajímá. Rozhodně zde platí, že méně je někdy více a pro každý ukazatel by si měl klient umět odpovědět na otázku, jak hodnotu daného ukazatele promítá zpět do řízení firmy.

top_it_employers

Jak nejlépe zapojit do využívání ERP systémů mladou generaci mileniálů?

Dát jejich práci smysl. Nespokojit se s tím, že proč by se něco mělo měnit, pokud to funguje už deset let. Být otevřený nápadům a nebát se inovovat. Přestat vnímat ERP jako nutné zlo, bez kterého nelze fungovat. Naopak ERP může být motivačním nástrojem, který nejen mileniálům dává zpětnou vazbu a říká jim, že správné věci dělají správně.
Mileniálové a nové generace nastupující na trh práce totiž chtějí pracovat tam, kde vidí užitek ze své práce. Firemní kultura hraje pro tyto lidi mnohem důležitější roli než pro předchozí generace. Díváme se na ERP jako na prostředek, který pomáhá firemní kulturu vytvářet a je její nedílnou součástí.

Byl pro vás článek přínosný?