Hlavní navigace

Michal Abraham, Logic Point: Při volbě konzultanta má poslední slovo klient

15. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Logic Point
Na téma konzultací a procesních analýz jsme se dotazovali Michala Abraháma, konzultanta ze společnosti Logic Point

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Michal Abraham: Externí poradci mají velký rozsah zkušeností, které si přenášejí na jednotlivých projektech. Každá firma tak ušetří tím, že know-how dostává a nemusí ho složitě vymýšlet. U malých společností je pak zřejmé, že nevyužijí plnou kapacitu konzultanta a úspora tedy spočívá v tom, že platí za kapacitu, kterou skutečně využijí.

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli?

Naše společnost se snaží vyhovět všem zákazníkům. Žádný jejich požadavek není standardní, takže definice toho co je a není standardní, je velmi složitá. Každý zákazník je jiný a má jiné potřeby. V poslední době jsme byli osloveni např. na systém pro evidenci a správu agendy námořníků.

Co mohou klienti z ekonomického pohledu očekávat od procesní analýzy? Jaká je obvykle návratnost takové investice?

Procesní analýzu je třeba dělat při implementaci jakéhokoliv systému. Samozřejmě její rozsah přizpůsobujeme rozsahu požadavků. Procesní analýza nám říká, jaké procesy mají být v rámci implementace nastavovány a řízeny. Analýzou těchto procesů je dosaženo jejich přeného popsání a často se najdou i možnosti optimalizace, to pak spolu s implementací přináší další úspory.

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Procesní analýza probíhá s klíčovými představiteli klienta. Pokud nějaká analýza již existuje, tak se začne od ní. Velkou výhodu mají firmy, které zavedli ISO a mají tedy procesy detailně popsány. Proces se definuje a to z hlediska rolí a kroků, které mají být udělány. Vzhledem k tomu, že procesy pak implementujeme do systému, tak v procesní analýze odpovíme i na otázku co bude optimalizováno a automatizováno v systému a co bude manuální proces. Výstupem procesní analýzy, kterou děláme je, pak mapa procesů s detailními kroky, kde je popsáno, co kdo má dělat a popis toho jak to bude realizováno v systému, který dodáme.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

Konzultanty navrhujeme s ohledem na odvětví, kde analýza probíhá, každý konzultant má nějakou specializaci, neboť v současném světě nemůže nikdo obsáhnout všechny obory. Nicméně klient má poslední slovo a může zvolit konzultanta dle svých osobních preferencí, přeci jenom je důležité, aby spolupráce fungovala nejen po odborné stránce, ale i po té lidské.

soutez_casestudy

Jak často se na vás klienti obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“, tedy při stanovování strategických plánů dalšího rozvoje IT v delším časovém horizontu?

Klienti se na nás často obracejí s dotazem, jaká bude další verze systému, co bude příští rok za vylepšení apod. Většina našich klientů chápe, že v tak dynamickém odvětví jako je IT nemůžeme dělat dlouhodobé predikce. Jsme schopni říci, co bude za rok, dva nebo tři, ale dále do budoucna bohužel nevidíme.

Byl pro vás článek přínosný?