Hlavní navigace

Kombinujeme globální i lokální služby

25. 5. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Internet Info DG (Karel Choc)
Jsme velmi silný hráč na trhu poskytovatelů privátních cloudových služeb a hostingu. Kromě nich nabízíme i služby veřejných cloudů. To vše doplňujeme našimi konzultačními službami, říká ředitel rozvoje cloudových služeb DCS divize společnosti Deutsche Telekom Tomáš Ošťádal.

Nabídek cloudových služeb je všude opravdu plno, ať už ze strany globálních či lokálních poskytovatelů. Čím se od nich odlišuje zrovna ta vaše?

Deutsche Telekom (logo)Byť nabízíme naše služby v Česku pod značkou T-Mobile, regionálně je zastřešuje mateřská firma Deutsche Telekom a její kompetenční centrum DCS (Digi­tal & Cloud Services). Tradičně nabízíme oblíbené infrastrukturní služby (IaaS) v rámci našich datových center a k nim jsme postupně přidali služby veřejných cloudů, z nichž hlavní záběr dnes tvoří služby Microsoft Azure anebo Microsoft M365. Naše největší síla je pak schopnost nabídnout to nejlepší z našich privátních cloudů a těch od globálních poskytovatelů. Celkově z toho dokážeme vytvořit hybridní řešení, kdy zákazník může čerpat výhodu obou světů.

Co to znamená konkrétně?

Pro zákazníka to znamená, že si může zvolit, které části řešení budou hostovány lokálně v datacentrech T-Mobile a které v datacentrech provozovaných Microsoftem. To přináší řadu výhod.

Mnoho zákazníků už od nás privátní cloudové služby využívá, jsou s nimi spokojení a nechtějí přejít do veřejných datových center. Zároveň však chtějí mít benefity z některých pokročilých platformních služeb (PaaS) veřejných cloudů. A my jsme schopní ty dva světy propojit.

Náš koncept hybridního cloudu jsme pojmenovali anglickým názvem „Next Generation Hybrid Data Center“.

Kde máte umístěné datové centrum v ČR?

Máme jich dokonce víc. To nejmodernější se jmenuje DC7 a je v Praze, kde máme ještě další dvě, a pak máme datové centrum v Brně, dvě v Ostravě.

Jaké konkrétní služby tedy nabízí kompetenční centrum DCS?

Naše služby nejsou pouze o datových centrech a různých typech hostingu. Nabízíme řadu konzultačních, implementačních a adopčních služeb, abychom pomohli našim zákazníkům s přechodem do cloudu. Ne náhodou má DCS už v samotném názvu slovo „digital“ – pomáháme různým typům organizací s digitální transformací. Vnímáme ji jako proces změny fungování firmy a někdy možná i firemní kultury s pomocí digitálních technologií. To je jedno z našich strategických témat.

Digital & Cloud Services (logo)

Kromě konzultačních a implementačních služeb jsme schopní nabídnout cloudové služby jako takové, a to buď z vlastních datacenter – to jsou třeba služby kolokace, nebo chcete-li housing, a také služby virtuálního datového centra (IaaS – infrastruktura jako služba), či z datacenter globálních poskytovatelů, tzv. public cloudu. Jak už jsem řekl, naše primární zaměření v public cloudu je momentálně Microsoft. Je to mimo jiné proto, že s Microsoftem úzce spolupracujeme na mnoha úrovních.

To proto, že Deutsche Telekom má s Microsoftem strategické partnerství?

Ano, DCS je regionální kompetenční centrum Deutsche Telekomu a využíváme právě možnosti a výhody tohoto strategického partnerství s Microsoftem. Jsme braní jako silná a globálně etablovaná firma, která má obrovské zkušenosti s cloudem. Jak Microsoft, tak Deutsche Telekom se vzájemně respektují a partnerství je pro obě strany velmi obohacující. Díky nadstandardním vztahům s Microsoftem můžeme dnes nejen v Česku nabízet cloudové služby Microsoftu, které pak doplňujeme o naše profesionální služby, jako jsou konzultace, instalace, řízené IT služby, optimalizace a adopce cloudu a mnoho dalších.

Co všechno váš tým umí a s čím může zákazníkovi pomoci?

Vybudovali jsme vlastní tým odborníků napříč regionem, takže jsme schopní zabezpečit komplexní projekty vlastními silami našich konzultantů, architektů a techniků. Potom máme silné zázemí Deutsche Telekomu, tedy můžeme využívat zdroje, které firma má v Evropě, a to nejen technické a znalostní, ale i finanční. To, že splňujeme řadu gold a silver certifikací Microsoftu, je nutností, bez nich bychom se na trhu těžko pohybovali.

Je dobré si také uvědomit finanční sílu naší matky. Deutsche Telekom dnes působí ve více než padesáti zemích včetně Německa a USA. To nám dává velkou stabilitu a je pravděpodobné, že tady bude nejen dnes, ale i zítra, pozítří, za rok i za deset let. S námi tedy zákazník získá silného a finančně stabilního partnera, který mu dovede spolehlivě pomáhat po celou dobu jeho podnikání.

Je nějakou signifikantní výhodou, že cloudové služby nabízíte coby telekomunikační firma?

Samozřejmě, jako firma původem z telekomunikací dokážeme totiž kombinovat cloudové služby se službami konektivity včetně například SD WAN nebo Express Route. Ale Deutsche Telekom není pouze telekomunikační firma. Máme velké zkušenosti taktéž v ICT – viz naši společnost T-Systems. Konkrétně v Čechách byl T-Systems „pohlcen“ T-Mobi­lem, takže „ICT dědictví“ je zde. Ale v kaž­dé zemi, kde Deutsche Telekom působí, je vlastnická situace trošku jiná. ICT jsem zmínil, protože umíme kombinovat cloud s dalšími technologiemi z ICT portfolia, například zabezpečení infrastruktury.

Tomáš Ošťádal, Deutsche Telekom

Existuje nějaký typický zákazník, pro kterého máte připravené služby, nebo je dokážete upravovat podle požadavků jednoho každého z nich?

Snažíme se usnadnit našim zákazníkům bez ohledu na jejich velikost cestu k digitalizaci a cloudové transformaci. Pracujeme tedy se všemi segmenty. Našimi zákazníky jsou nejen velké enterprise firmy jako finanční instituce či výrobní podniky. Máme silné zastoupení i v sekci malých a středních podniků. Neomezujeme se na jeden segment, ale snažíme se působit všude. Většinou stavíme na dlouhodobých vztazích – zákazníci nás dobře znají, T-Mobile je v Česku dobře známá značka. Díky tomu můžeme snadněji nabízet právě naše cloudové služby.

Uvědomujeme si, že velké podniky i SMB vyžadují kompletně jinou nabídku, a my chceme oslovit oba tyto segmenty nejlepšími službami na trhu. Pro SMB stavíme spíše předdefinované balíčky a v sekci enterprise jdeme především cestou kustomizovaných řešení.

Pro jaké typy firem jsou cloudové služby optimální?

Myslíme si, že cloud je výhodný pro všechny vertikály včetně veřejného sektoru. Máme živé rozhovory na téma hybridního cloudu s řadou organizací státní správy, ze zdravotnictví apod. V poslední době je velký zájem u finančních institucí. Banky, které byly donedávna opatrnější, už s námi na cloudová témata komunikují a postupně implementují různé cloudové služby. Většina ostatních vertikál si už ke cloudu našla cestu dříve a konzumuje z něho služby. Většinou začínaly jednoduššími záležitostmi jako Office 365 a později začaly pracovat s platformními službami.

Neřekl bych, že cloudové služby jsou jen pro někoho, dnes už si v nich každý najde to, co co potřebuje a v čem mu pomohou.

Berete vstup do cloudu vašich zákazníků jako začátek možné digitální transformace příslušného podniku?

Cloud není nezbytnou podmínkou digitalizace firmy, ale jeho výhody jsou nejen v tomto nesporné. Každá organizace, která se rozhodne pro cestu digitální transformace, by měla cloud minimálně zvážit.

Vy jim s přechodem do cloudu jste schopní pomoci?

Od toho jsme tady. Jsme připravení provést zákazníka celou cestou od začátku až do konce, od chvíle, kdy si služby teprve začíná osahávat a zjišťuje, o čem cloud je, až po adopční fázi. Pomocí vhodných hodnoticích nástrojů, jako jsou Rapid Adopt nebo PaaSify, dovedeme zhodnotit prostředí zákazníka, zmapovat ho a vysvětlit mu, do jaké míry jsou které části vhodné pro transformaci, a třeba mu doporučit, jaké části technologií jsou vhodné k přesunu do cloudu. Umíme analyzovat jeho prostředí a na základě výstupů mu doporučit následující transformační kroky. Současně ho dovedeme upozornit na různá rizika a nebezpečí při migraci.

Fungujete tedy i jako konzultační firma, která provede zákazníka za ruku transformací od začátku do konce?

Určitě. Většinou právě začínáme takzvanými assessmenty – pro zhodnocení připravenosti aplikačního prostředí nebo infrastruktury. Jedním z výstupů těchto assessmentů je pak doporučení aplikací vhodných pro migraci do cloudu a následné kroky, kterými mohou být ověření konceptů, pilotní provoz a podobně.

podcast

Vidíte v souvislosti s covidovou pandemií nárůst zájmu o tyto služby digitální transformace?

Jednoznačně, roste to obrovským způsobem zejména v oblasti modern workplace. Zákazníci začali mnohem víc řešit svoje zaměstnance na home office a snaží se jim zajistit potřebné nástroje k práci na dálku. Digitalizace je hodně zrychlená.

Byl pro vás článek přínosný?