Hlavní navigace

Inteligentní ukládání dat: Bez softwaru to nepůjde

24. 5. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Softwarově definovaná úložiště pomáhají zvládat exponenciální nárůst objemu ukládaných dat jejich tříděním a efektivním ukládáním. Softwarově definovaná infrastruktura je jednoznačným trendem datových center, který jasně navazuje na využití virtualizace, cloudu a hybridních řešení pro extrémní škálovatelnost a flexibilitu v rychlosti reakcí na neustále se měnící prostředí

Nejpozději v době koronavirové pandemie firmy ocenily možnost extrémní škálovatelnosti a centrálního ovládání softwarově definované IT infrastruktury. Vlastnosti softwarově definovaných sítí umožnily a podpořily masivní přechod z práce v kancelářích na home office, který by nebyl možný ani bez škálovatelného zabezpečení datových přenosů i samotných koncových zařízení a umožnění bezpečného vzdáleného přístupu k podnikovým datům a aplikacím.

Softwarově definovaná infrastruktura je jednoznačným trendem datových center, který jasně navazuje na využití virtualizace, cloudu a hybridních řešení pro extrémní škálovatelnost a flexibilitu v rychlosti reakcí na neustále se měnící prostředí. Kromě sítí hraje softwarové řízení obrovskou roli také v oblasti ukládání dat. Například Mordor Intelligence uvádí, že trh řešení softwarově definovaných úložišť představoval v roce 2019 9,4 miliardy dolarů a do roku 2025 by mělo jít o více než 37 miliard dolarů.

Větší odolnost díky multicloudovým prostředím

Ukládání dat v cloudu se pro firmy stalo samozřejmostí a obavy o bezpečnost či dostupnost podnikových dat jsou dnes zcela převážené reálnými výhodami a praktickými přínosy cloudových úložišť. Cloudová úložiště se stala prakticky synonymem pro teoreticky nekonečnou škálovatelnost úložné kapacity pro neustále přibývající data. Z důvodu bezpečnosti, rychlosti odezvy a zmírnění potenciálních rizik využívají podniky zpravidla více různých cloudových úložišť, společně s vlastními on-premise úložnými řešeními. Tato tzv. hybridní úložná řešení vyžadují intenzivní softwarové řízení, které zajistí odpovídající způsob uložení a zabezpečení dat kriticky důležitých pro zajištění provozu firmy, nestrukturovaných dat určených k dalšímu zpracování, stejně jako dat k dlouhodobému archivování.

A je právě úlohou řešení softwarově definovaného úložiště, aby optimálním způsobem zajistilo rozložení dat mezi různá privátní i veřejná cloudová úložiště, stejně jako on-premise úložnou infrastrukturu – s ohledem na celkové náklady a zajištění všech úloh, pro které jsou data využívána.

S ohledem na stále se zvyšující množství dat, využívaných pořád větším počtem často vzájemně nekompatibilních aplikací, přestává stačit klasický model primárního úložiště pro využívání dat a sekundárního umístění pro zálohy a archivovaná data. Do složitosti hybridních, softwarově definovaných úložišť navíc dále vstupuje probíhající technologická změna v ukládání dat.

Zatímco někteří výrobci se vydali výhradně cestou tzv. all-flash úložišť s disky typu SSD (NVMe), která umožňují uchovávání velkých objemů dat s extrémně rychlou dostupností ke zpracování, další zatím spoléhají i na klasické pevné disky, nebo dokonce pásky – tedy letité technologie, které ale zatím neřekly svoje poslední slovo.

Moderní úložné platformy přitom zvládnou pod jedinou, softwarově definovanou úložnou infrastrukturu zastřešit všechny typy úložišť – od cloudu přes disková pole ve vlastním datovém centru až po SAN a běžné NAS servery na pobočkách či v jednotlivých kancelářích. To je důležité nejen z hlediska neustále se zvětšující potřeby úložné kapacity, ale také s ohledem na zachování investic do existujících technologií, které bude možné efektivně využívat až do jejich vyřazení na konci životnosti.

Bez softwaru to nepůjde

Ať už jsou data fyzicky uložena na kterémkoli ze dnes používaných úložných médií, je celkem jasné, že se stírá linie mezi primárními a sekundárními úložiš­ti – právě ve prospěch moderních, softwarově definovaných úložných řešení, postavených na zcela nových platformách. S rostoucím množstvím dat, ukládaných do mnoha různých typů úložišť, je navíc už prakticky nemožné jako dříve ručně nebo na základě jednoduchých skriptů určovat, která data budou kde fyzicky uložena.

Společně se softwarově definovanými úložišti tedy nutně nastupují také technologie využívající strojové učení a umělou inteligenci, které data efektivním způsobem třídí a směrují do různých typů úložišť. Taková automatizace je nejen nezbytná pro zvládání přívalů dat, ale zároveň pomůže zajistit, že budou mít všechny typy dat svoje jasné umístění, že budou podle potřeby dostupná a rovněž bezpečně zazálohovaná.

Inteligentní řešení ukládání dat pak na základě nastavených pravidel automaticky ochrání kriticky důležitá data bez ohledu na náklady, méně významná data odsune do úložišť s levným provozem a data nejčastěji využívaná aplikacemi a uživateli bude držet v nejvýkonnějších all-flash úložištích s nejkratší dobou odezvy. Pro takové třídění dat je nezbytné pracovat s metadaty, na jejichž základě budou data přesouvána do optimálního úložiště.

Odhalení hodnoty dat

Oddělení dat od fyzické úložné infrastruktury a striktní řízení jejich ukládání a pohybů inteligentním softwarem bude mít ještě řadu dalších souvislostí. Doposud jsme totiž řešili převážně ukládání bloků dat na pevných discích. Ale v průběhu času se mění nejen požadavky na ukládání dat, ale také na jejich využití. V datech je ukryta velká hodnota, kterou moderní řešení jejich ukládání pomohou firmám odkrýt a vytěžit.

Ukládání dat v mnoha různých, vzájemně neintegrovaných a někdy i nekompatibilních úložných řešeních komplikovalo možnost nahlížet na data jako celek a dělat nad nimi komplexní analýzy a vytěžit z nich hodnotu pro plánování, kvalifikované rozhodování či důkladné poznání trhu a všech jeho souvislostí. Dodavatelé platforem softwarově definovaných úložišť se proto soustředí také na možnost pracovat se strukturovanými i nestrukturovanými daty prostřednictvím jednotných rozhraní.

podcast

Vše bude softwarově definované

Mnoho let podniky sledovaly při ukládání dat především dostupnost a výkon primárního úložiště. Explozivní růst objemu zpracovávaných dat si ale žádá nová, vysoce efektivní infrastrukturní řešení. Mezi taková řešení jednoznačně patří také softwarově definovaná úložiště, která, jak uvádí Gartner, budou do roku 2021 tvořit přibližně třetinu celosvětově instalované úložné kapacity v podnikových datových centrech.

Při výběru vhodného řešení softwarově definovaného úložiště by se měly firmy zajímat především o jeho podporu různých typů veřejných i soukromých cloudů, stejně jako o možnost zapojení dosavadních úložných řešení, která poskytnou další cennou kapacitu pro ukládání dat. Vlastní platformy softwarově definovaných úložišť přitom dnes nabízejí všichni hlavní poskytovatelé podnikových úložných řešení. 

Byl pro vás článek přínosný?