Hlavní navigace

Jak IT posouvá M2C do digitálního věku

27. 5. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: M2C
„S ohledem na naše předpovědi, které se týkají vývoje v IT oblasti a jeho působení na aktuální dění na trhu, jsem rád, že mohu potvrdit i úspěchy u nás v M2C. IT sektor ale není jediná oblast, která dostala v době pandemie příležitost rychlejšího rozvoje, než jsme zvyklí," říká Filip Ryšavý, Technical Director společnosti M2C.

„Předchozí rok nám ukázal, jak důležité je držet krok s technologickým pokrokem a to v rámci celého technologického vývoje. Tím mám na mysli nejen HW a SW, ale i řízení projektů a implementace nových systémů včetně jejich rychlejšího nasazení do produkčního prostředí.

Podporuji myšlenku, že v následujících pěti letech dojde k nahrazení běžných pracovních pozic nějakou automatizací – digitalizací. Úmyslně říkám nějakou, jelikož nasazováním automatizace nebo robotiky postupně nahrazujeme běžné pozice, například na recepcích, nebo v zabezpečení budov, logistických areálech a všude tam, kde je zvýšená potřeba dohlížet na majetek.

Přidáme-li k tomu AI a její podmnožinu, jako je například neuronová síť nebo efektivní zpracovávání dat, dostáváme se o úroveň výše. Strojové učení a jeho začlenění do dnešního světa by „vydalo" na další článek, proto se vrátím zpět k tomu, co už máme a jak to dokážeme používat.

Současný způsob vývoje softwaru nám umožňuje komunikovat v různých datových vrstvách, chcete-li databázích. Dnes je běžné vytvářet datové sestavy a reporty, které mají jasnou vypovídající hodnotu, nebo jsou poměrně jednoduše upravitelné.

Kombinací dat z různých systémů, resp. datových zdrojů jsme schopni data analyzovat z globálního pohledu neboli pohledu z vrchu. Bohužel ne každý má výše popsané podmínky k dispozici a tak digitalizuje a automatizuje tak nějak po svém – „po Česku".

Ne každá společnost je totiž z pohledu IT nebo nastavení interních procesů připravená na další digitální rozvoj ať už z pohledu technické tak mentální vyspělosti.

Já jsem v pozici dodavatele technologií a zároveň mám na starosti celé IT v naší společnosti včetně zahraničních poboček. To je pro mne velmi důležité a současně přínosné. Při jednání s našimi obchodními partnery si totiž dokážu lépe představit, jak navrhnout software nebo nějakou technologii do produkčního prostředí. Všechny produkty, které naše společnost M2C svým klientům nabízí, sama používá. Je úžasné sledovat proměnu společnosti, respektive její efektivitu z pohledu fungování. Příkladem je nasazení projektového nástroje, díky kterému je komunikace napříč projekty transparentní, aktuální a informace pro uživatele jsou na jednom místě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že transformace do digitálního fungovaní a využívání nového systému trvá déle, než jsem očekával. Důvodem je různé fungování jednotlivých oddělení, zadávání úkolů, způsob vedení lidí, nebo zvyky uživatelů, z nichž někteří například stále upřednostňují tužku a papír.

I proto mi vždy udělá radost, když někdo přijde s dotazem, jak systém používat nebo lépe využívat, neboť tento proces považuji za kolektivní práci.

Moc dobře si uvědomuji, že implementace nových technologií je finančně náročná, navíc v dnešní době agilního řízení projektů často dražší než původní návrh. Hlavním důvodem je, že při zadávání práce vývojovému teamu chyběly informace od koncových uživatelů, kteří systém využívají na denní bázi. Jako ukázku systémů, které v M2C používáme jsem vybral ty zásadní – M2C Log, M2C e-Reception a TrackSys."

M2C Log představuje komplexní softwarové řešení pro nejefektivnější zajištění bezpečnostních a logistických procesů na objektech. Umožňuje mít aktuální přehled o pohybu osob, vozidel, majetku a o veškerých logisticko-bezpečnostních procesech.

soutez_casestudy

M2C e-Reception představuje inovativní zařízení, které pomůže zrychlit služby recepce či nahradit stávající fyzickou recepční. Pracuje s moderními technologiemi a dokáže plně odbavit návštěvu, poradit s orientací po okolí, spoji se s helpdeskem vzdáleného dohledu M2C Space a poskytovat další služby dle specifikací klienta. Díky propojení s uživatelským rozhraním získá uživatel dokonalý přehled o evidenci návštěv a dalších poskytovaných službách. M2C e-Reception lze použít v jakémkoliv prostoru, ať jde o administrativní budovu, obchodní centrum, hotel, školu, nemocnici nebo logistické centrum. Její nastavení je variabilní a funguje vždy přesně tak, jak klient potřebuje.

Účelem softwaru TrackSys je zajistit dohled nad korektností pokladních transakcí na jednotlivých pokladnách klienta. Hlavní důraz je kladen na dodržování interních předpisů a norem spojených s obsluhou zákazníka na pokladní přepážce. Je to integrační platforma, která v sobě kombinuje konkrétní podezřelé transakce a odpovídající úsek videozáznamu z kamerového systému. Přidanou hodnotou TrackSys je schopnost zobrazit v jednu chvíli jak videozáznam z konkrétní pokladny, tak účtenku vč. všech markovaných položek. Pro uživatele se tedy stává proces vyhodnocování podezřelých transakcí velice efektivním. TrackSys se v porovnání s původní metodou zpracování dat jeví jako efektivnější řešení nejen z pohledu vyhodnocování v M2C ale i na straně klienta, kterému pomáhá snížit ztráty např. z interní kriminality.

Byl pro vás článek přínosný?