Hlavní navigace

Jak zkulturnit automatizaci v prostředí staršího a roztříštěného IT

2. 11. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Automatizace umožňuje lidem zvládnout více, soustředit se na větší problémy a používat k rutinním úkolům nástroje, které nevyžadují nebo netěží z manuálních zásahů. Zavádění automatizace IT začalo jako iniciativa zaměřená na specifické úkoly a nástroje založené na skriptech byly reakcí na řešení problematických míst jedné konkrétní funkce. Snahou této původní vlny automatizace bylo umožnit jednotlivcům zvládnout více a pracovat rychleji, přičemž se obvykle odehrávala v malých skupinách a zpravidla probíhala nezávisle na jiných podobných snahách, které probíhaly na jiném místě v téže organizaci.

Technologičtí odborníci napříč různými týmy se často zabývali podobnými problémy, ale řešili je odděleně, a tudíž i méně efektivně. S rostoucím rozsahem a složitostí navzájem závislých technologických platforem a častějším nasazováním aplikací potřebují podniky zajistit agilitu a transformaci podnikání a zároveň odstranit třecí plochy celého systému.

Zatímco úlohy automatizace IT tradičně iniciovali lidé, samotný objem platforem, aplikačních komponent, konfigurací, implementací a změn spojených s digitální transformací vyžaduje nový přístup. Aby organizace dokázaly čelit těmto výzvám, musí odbourat izolované systémy, které tak často existují mezi týmy, a integrovat osvědčené postupy, nástroje a procesy. Musí přijmout nový přístup k provozu prostřednictvím autonomní automatizace.

Další vlnou ITOps je autonomní automatizace

Historicky probíhaly provozní pracovní postupy následovně: monitorovací systém zjistil problém s dostupností nebo výkonem aplikace nebo subsystému, což vyvolalo upozornění na provozní konzoli, které někdo vyhodnotil, odladil aplikaci a odstranil problém, aby se systém vrátil k normální funkčnosti.

Když do hry vstoupila moderní automatizace, mohli operátoři zaznamenat akci, kterou provedli k nápravě problému, do souboru postupů, takže při dalším výskytu stejného problému stačilo tento postup jen znovu spustit. Mnoho různých jednotlivců a týmů tyto soubory postupů dokumentovalo a sdílelo, aby se zvýšila efektivita organizace. Problém škálovatelnosti ale spočívá v tom, že tento přístup stále vyžaduje lidské operátory, aby spojili problém se správnou automatizovanou akcí, aby jej vyřešili.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Nástup inteligentních operací, spojených s automatizací řízenou událostmi, znamená výrazné snížení potřeby lidských zásahů ve stále více autonomním prostředí. V tomto scénáři detekční mechanismus zjistí problém a spustí událost, kterou pak vyhodnotí systém založený na znalostech nebo umělé inteligenci, aby určil vhodný postup na základě vzorců stejného nebo podobného souboru okolností. 

Pak se spustí automatizovaný postup nápravy problému, otestuje se účinnost nápravy a problém je vyřešen, aniž by bylo nutné do procesu zapojit pracovníky vývoje nebo provozu. Tento autonomně řízený systém, ať už na úrovni infrastruktury či jakékoli jiné, může rychle upravit kurz bez nutnosti lidského zásahu. Představte si to jako samoopravnou IT infrastrukturu.

Zavedení tohoto typu automatizace je nezbytně nutné pro provoz v cloudu nebo při omezené kapacitě infrastruktury na okraji sítě. Potřebu tohoto řešení vidíme zejména u zákazníků v řadě odvětví, jako jsou finanční služby, maloobchod, doprava, distribuovaná výroba a podobné. Vzhledem k tomu, že tato zařízení pracují mimo datové centrum a fyzické lokality, kde mohou IT profesionálové tyto systémy spravovat, je kriticky důležité mít automatizační systém, který může fungovat na okraji sítě a sám řídit úlohy, jako je automatizace a konfigurace sítě, resetování zařízení nebo aktualizace.

Společný základ je důležitější než kdy jindy

Naladit se na stejnou vlnu v oblasti automatizačních technologií by mělo být pro organizace prioritou. Když před více než deseti lety začala revoluce DevOps, iniciovala změnu způsobu, jakým týmy IT využívají technologie, prolomila kulturní bariéry a nově definovala procesy mezi vývojáři a provozními týmy. Další vlna automatizace musí na tuto změnu nejen navázat, ale také překročit hranice DevOps a rozšířit se na všechny provozní modely IT.

Propojení dnes oddělených IT a procesních kapacit pomáhá vytvořit celopodnikovou kulturu automatizace, což následně vede k větší opakované použitelnosti, spolehlivosti a dodržování předpisů. Aby toho však bylo možné dosáhnout, musí být týmy IT schopny využívat agilní metody k rychlejšímu vytváření, testování a sdílení spravovaného automatizačního obsahu.

příloha_ovladnete_sva_data

Společná automatizace dává spolupracovníkům nástroje a procesy, které jim umožní stát se ve firmě tvůrci a inovátory a zároveň vykonávat nezbytné rutinní úkoly, aby mohla firma dál fungovat. Pak se jednotliví spolupracovníci, oddělení i celé podniky mohou soustředit na transformaci, a nikoli na údržbu.

A jaký je požadovaný konečný stav? Týmy mohou mluvit stejným jazykem a sdílet stejné subsystémy, přičemž mají k dispozici koordinovaný rámec, v němž mohou pracovat a který umožňuje individuální úspěchy a zároveň podporuje širší cíl. To vše při současném zajištění přístupu ke zdrojům, které jsou v souladu s předpisy, ale zároveň je lze využívat pro vlastní účely.

Autor je vice President pro Red Hat Ansible Automation, Red Hat

Byl pro vás článek přínosný?