Hlavní navigace

ERP trendy (II): Jeden cloud nepadne všem

14. 2. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © N-Media-Images - Fotolia.com
Dosud to vypadalo, že vítězné tažení cloudu není možné zastavit. Jako i u řady jiných technologií došlo v některých případech k vystřízlivění, protože se ukázalo, že ne vždy jeden kabát padne všem.

Předchozí část

Rapidní nárůst cloudových řešení v USA u ERP systému QAD, kdy je aktuál­ně větší podíl cloudových implementací než instalací u zákazníka, dokládá Vladimír Bartoš. Současně však říká, že podle zkušeností Minervy jsou české výrobní firmy výrazně konzervativnější. „Při porovnávání nákladů cloudového řešení a instalace on-premise klienti nezapočítávají výdaje na správu systému a udržení provozu, a proto stále vychází výhodněji on-premise varianta,“ vysvětluje pravděpodobné důvody Bartoš a doplňuje, že se domnívá, že vyšší poptávku po cloudu v našich podmínkách způsobí až rostoucí nedostatek IT specialistů ve výrobních firmách.

Obecný růst zájmu o cloudová řešení potvrzuje i Jan Ledvinka. „Je to dáno především dostupností takového řešení odkudkoliv a z jakékoliv platformy. Další výhodou je možnost dodavatele reagovat téměř okamžitě na požadované legislativní či klientské změny,“ říká Ledvinka a jako další důvod uvádí přesun odpovědnosti za běh systému mimo společnost, která ho využívá. „Na firmě pak zůstává jen správa systému na vyšší úrovni a ostatní vrstvy od HW infrastruktury přes bezpečnost a zálohování až po aktua-
lizace aplikace jsou na provozovateli takového řešení. Rozložení pořizovacích nákladů na informační systém formou jeho pronájmu je pro velké množství především menších firem šancí, jak získat kvalitní informační systém, který by si jinak nepořídily,“ precizuje Ledvinka.

„S trochou nadsázky bych zájem o cloud charakterizoval jako hledání cesty bez postavené silnice. Do cíle chtělo dojet mnoho firem, ale stále si nejsou jisté, jestli zvolená cesta je ta správná a zda do cíle opravdu vede. Nicméně z neoznačené cestičky se již pomalu stává silnice a troufám si tvrdit, že brzy zde bude dálnice. Rozhodně zájem o pořízení softwaru formou pronájmu roste,“ ilustruje situaci Martin Kršňák.

Pavel Kačala však přichází s poněkud odlišnými zkušenostmi z praxe. „Z našeho pohledu poptávka po cloudových řešeních poklesla, původní nadšení již vyprchalo. Množství firem si cloud vyzkoušelo a přišly na to, že poskytované služby nejsou na takové úrovni, jakou očekávaly,“ říká Kačala a doplňuje, že dalším negativem pro provoz cloudu je nemožnost nebo obtížná dohledatelnost toho, kde se servery opravdu nacházejí. S tím i souvisí problematika ochrany osobních údajů – panuje totiž obava, že pokud se servery nacházejí mimo prostor EU, může beztrestně docházet k únikům uložených dat, protože mimo EU nelze prakticky vymáhat dodržování směrnice GDPR.

soutez_casestudy

ERP je dnes doslova nervovým centrem společnosti, jaké jsou jeho klíčové vlastnosti, které zajistí svým uživatelům dnes tak potřebnou konkurenceschopnost? Martin Kršňák vidí jako klíčový faktor neustálý rozvoj ERP systému. Ten se přizpůsobuje novým požadavkům a nabízí další funkcionality, jež pomáhají k vyšší efektivitě firemních procesů.

Pavel Kačala dává důraz na monitorování výrobního procesu, které umožní pružnou reakci a přizpůsobení se aktuálnímu stavu. To může představovat úpravu stanovených norem, kroky ke zvyšování produktivity práce, optimalizace zásobování, plánování logistických tras nebo dalších investic.
Plánování výroby a nákupu vidí Vladimír Bartoš jako procesy s největšími přínosy pro firmu. „Pokud má být funkční, musíme implementovat všechny související procesy od prodeje přes sklady, nákup a výrobu,“ uzavírá Bartoš.

Byl pro vás článek přínosný?