Hlavní navigace

Co si 400 IT manažerů skutečně myslí o krizi COVID-19

10. 7. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Exkluzivní průzkum IDG: Jak IT lídři reagují na svět obrácený vzhůru nohama? A jak pandemie koronaviru změnila plány výdajů na příští rok? Čerstvý průzkum magazínuz CIO.com nabízí odpovědi.

Krize takového rozsahu, které v současné době čelíme, vyžaduje rozhodné kroky. Pro mnoho manažerů IT byl ten první naštěstí snadný: když byla kvůli nákaze COVID-19 nařízena práce z domova, ti, kdo již měli zavedené příslušné politiky a infrastrukturu, dokázali zvládnout masový přechod na práci na dálku s minimálními potížemi. Navýšení kapacity VPN, videokonference a zdravá dávka upřímné komunikace dokázaly zachovat relativně vysokou produktivitu práce.

Složité je plánování do budoucna. Vlády po celém světě se snaží miliardovými injekcemi držet národní hospodářství při životě. Jak ale bude vypadat váš rozpočet v příštím roce? Které projekty by měly pokračovat a které by se ve světle nejisté ekonomické situace měly odložit nebo zcela zrušit?

Průzkum mezi CIO, který společnost IDG uskutečnila v polovině letošního dubna, zkoumal, jak pandemie COVID-19 ovlivňuje role a priority manažerů IT a jejich názory na dlouhodobé dopady koronaviru. Časopisy CIO, Computerworld, CSO, InfoWorld a Network World vydaly desítky článků o problémech, které přinesla nemoc COVID-19, a jejich možných řešeních.

Vzhledem k postupnému uvolňování restrikcí s úbytkem počtu nových případů COVID-19 je nutné brát naše zjištění jako předběžná. Průzkum však ukazuje, jak manažeři IT aktuálně smýšlejí – a naznačují, jakým směrem se bude IT dále ubírat.

Přehodnocení priorit výdajů

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že podle studie COVID-19 Impact Study – které se zúčastnilo 414 respondentů z řad IT a obchodních manažerů – prudce kleslo procento těch, kdo očekávají v příštím roce zvýšení výdajů na IT, a to z 59 % v prosinci 2019 na dnešních 25 %. Analogicky vzrostl ze 7 % na 39 % podíl těch, kdo se domnívají, že jejich výdaje na IT poklesnou.

Překvapivější je zjištění, že podíl respondentů, kteří očekávají, že se jejich výdaje nezmění, vzrostl z 34 % na 40 %. Mimoto ti, kdo očekávají pokles výdajů, nepředpokládají tak výrazný propad jako za finanční krize v roce 2009.

Mezi IT manažery dotázanými v průzkumu CIO COVID-19 Impact Study ostře pokleslo procento těch, kteří plánují navýšit výdaje, ale podíl těch, kdo je hodlají zachovat v dosavadní výši, naopak vzrostl.

Současně však téměř polovina respondentů (45 %) uvedla, že jejich hlavní prioritou v příštím roce bude snižování nákladů a řízení výdajů. Ralph Labarta, technický ředitel poradenské společnosti Engage PEO, manažerům IT připomíná, aby sladili své výdaje s obchodními potřebami: „Bude-li CIO moci realizovat pouze sedm z deseti projektů na seznamu, měl by zvolit ty, které budou nejpřínosnější z obchodního hlediska.“

Na co by se tedy mělo financování zaměřit? Více než třetina dotázaných (37%) označila za nejvyšší prioritu digitální transformaci jako způsob, jak pomoci firmě přežít dnešní krizi. Plných 61 % respondentů navíc souhlasilo s tvrzením, že pandemie urychluje snahy o digitální transformaci.

Pokles nebude trvat věčně. Steve Bates, vedoucí centra excelence CIO společnosti KPMG, shrnuje: „Podniky, které soustředí své úsilí na to nejdůležitější, co posílí jejich konkurenceschopnost, vyjdou z krize vítězně.“

Práce z domova

Digitální transformace se o prvenství mezi prioritami dělí se „zlepšováním zkušenosti s prací na dálku“. Přes 71 % účastníků průzkumu souhlasilo s tvrzením, že „dnešní přechod na práci z domova vedl k příznivějšímu pohledu na práci na dálku a pravděpodobně bude mít do budoucna vliv na plánování kancelářských prostor a na personální politiku v IT i celkově“.

Priority CIO v době COVID-19
Digitální transformace se o prvenství mezi prioritami IT manažerů dotázaných v průzkumu CIO COVID-19 Impact Study dělí se zlepšováním zkušenosti s prací na dálku.
Zdroj: IDG, 2020

Angela Ashenden, vedoucí analytička ve společnosti CCS Insight, situaci zhodnotila takto: „Je vysoce pravděpodobné, že se mnoho podniků chopí příležitosti snížit náklady na kancelářské prostory tím, že bude větší měrou podporovat dlouhodobou práci na dálku.“

Přesun z kanceláře v některých firmách se uskutečnil lépe než v jiných, ale přibližně dvě třetiny si s ním poradily dobře. V průzkumu 68 % respondentů uvedlo, že jejich infrastruktura byla odpovídajícím způsobem připravená, a 65% totéž tvrdí o podpůrných systémech. Pro zajímavost, největším problémem s infrastrukturou byla nedostatečná kapacita pro potřebný počet připojení přes VPN. V březnu za méně než týden vzrostlo v USA využití VPN o 53 %, jak vyplývá ze separátního průzkumu mezi poskytovateli.

Ale při práci na dálku záleží i na jiných faktorech, než jsou infrastruktura a technická podpora. V takto náročné době je klíčové silné vedení – jak zdůrazňuje Allison St. John, spoluzakladatel projektu The Remote Leader: „Nejdůležitější je, aby byl vedoucí pracovník schopným manažerem a dokázal zajistit, že techničtí a jiní odborníci budou moci nadále uplatňovat své schopnosti.“

Obavy o kybernetickou bezpečnost

Není vyhnutí: práce z domova zvyšuje zranitelnost koncových bodů, zvláště když zaměstnanci nejsou zvyklí na užívání služebních notebooků v domácí síti. To je důvod, proč 33 % dotázaných (a 51 % respondentů z veřejné správy) uvádí bezpečnost jako svoji hlavní prioritu v příštích 12 měsících.

Řízení výdajů
Mezi aktivitami, kterým se manažeři IT – zejména ve veřejné správě – plánují intenzivněji věnovat, bylo řízení výdajů na prvním místě, ale bezpečnost následovala v těsném závěsu.
Zdroj: IDG, 2020

Sherrod DeGrippo, ředitel pro výzkum a odhalování bezpečnostních hrozeb ve společnosti Proofpoint, říká, že jeho tým v souvislosti s COVID-19 zaznamenal mnoho nebezpečných e-mailových kampaní, kde se útočníci snažili vyvoláním strachu přimět potenciální oběti ke kliknutí na podvržený odkaz. Počítačoví zločinci při takových kampaních rozeslali desítky, ale i statisíce takových podvodných zpráv.

U jiné otázky měli dotázaní uvést, jak plánují využít finanční prostředky ušetřené díky vyšší provozní efektivitě. Na tuto otázku 42 % respondentů (a 52 nejvyšších manažerů IT) odpovědělo, že pravděpodobně budou investovat do „nových/modernizovaných technologií pro zvýšení bezpečnosti“, což byla druhá nejčastější odpověď po stálici „nové technologie pro zlepšování interakce se zákazníky a jejich spokojenosti“.

Jaké nové bezpečnostní technologie se nabízejí? COVID-19 představuje jedinečnou příležitost rychle a plošně zavést princip nulové důvěry jako jeden z nejvýznamnějších současných bezpečnostních trendů. Chase Cunningham, vedoucí analytik ve společnosti Forrester, spatřuje v nulové důvěře velký potenciál, protože brání útočníkům v horizontálním pohybu infrastrukturou napadeného podniku. „Toto je budoucnost pracovního prostředí a podniky mají nyní možnost vše zdarma vyzkoušet v mnoha instancích a postupně koncept rozšiřovat,“ říká. „Být na jejich místě, neváhal bych ani minutu.“

Jak se vyrovnat s novou realitou

Manažeři IT a všichni ostatní se stále snaží pochopit rozsah dnešní krize – ztracené životy, enormní výdaje ze státní kasy, podniky, které se možná už nevzpamatují. Přesto je součástí práce každého manažera jednoznačně stanovit priority takovým způsobem, aby i při nepředvídaných situacích dokázal podnik dále fungovat, aby využíval nové příležitosti, které se naskytnou, a aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

podcast

Je povzbuzující vidět, že u našich respondentů zůstávají transformační iniciativy na pořadu dne. Mnoho z nich po dokončení slibuje snížení nákladů. Přesto 41 % dotázaných (a 48 % ?? nejvyšších manažerů IT) uvádí jako první prioritu redesign podnikových procesů a 36 % zvolilo „zpracování a vyladění podnikové strategie“. Manažeři IT přemýšlejí dopředu a někteří využívají krizi jako odrazový můstek k modernizaci provozu a ukončení nehospodárných praktik a projektů.

Různé skupiny v podnicích zároveň nachází společný zájem, poznamenává Jim Swanson, EVP a CIO skupiny Johnson & Johnson. Domnívá se, že pandemie pomohla rozsáhlému IT oddělení jeho společnosti uvědomit si nutnost pracovat jako jeden tým. „Vidíme jasně, že žádná skupina není dostatečně velká, chytrá nebo vybavená k tomu, aby fungovala samostatně. Pandemie ukazuje, co všechno můžeme dokázat, pokud všichni spolupracujeme na společné věci.“

Byl pro vás článek přínosný?