Hlavní navigace

ERP systém musí fungovat nepřetržitě

10. 7. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Pokud se firma obejde pár hodin bez svého podnikového systému, asi jej moc nevyužívá a jde spíše o rozšířené účetnictví, říká Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii ve společnosti Minerva Česká republika.

Existují nějaká obecná pravidla, podle kterých by se mohly podniky rozhodnout, zda je pro ně výhodnější provozovat ERP systém on-premise nebo v cloudu?

Pokud jde zákazník do nové implementace nebo velkého upgrade podnikového informačního systému, vždy je s tím spojeno mnoho rizik. Klasická on-premise implementace znamená obvykle nutnost zakoupení systému, čili nemalou investiční částku, která neumožňuje cestu zpět bez velkých finančních ztrát. A pokud se implementace komplikuje, finanční ztráty dále narůstají. V případě cloudu zákazník platí průběžně a není pevně vázaný.
Dalším pravidlem pro rozhodování je dostupnost vlastních zdrojů pro spolehlivé provozování a rozvoj systému. Budete mít v budoucích letech dobrého IT managera na správu systému? Chcete řešit serverovnu, servery, zálohování, průběžné navyšování výkonu a obnovu „železa“? Budete vědět, co a jak? Pokud si nejste s kladnou odpovědí jisti, měli byste spíše směřovat ke cloudovému řešení.

Jaké výhody skýtá hybridní (částečně on-premise, částečně cloudový) provoz ERP systémů?

Na jedné straně zakoupený podnikový systém plně provozovaný i servisovaný zákazníkem, na druhé straně vše poskytované formou služby. Zákazník se stará jen o průběžné ladění vztahu s poskytovatelem. V praxi ale nic není černobílé. Proto umožňujeme zákazníkům jakýkoli kompromis mezi výše zmíněnými extrémními řešeními. Výhody záleží na zdrojích zákazníka, tedy na finančním, personálním a infrastrukturním zabezpečení systému.

Jaké bezpečnostní hrozby jsou dnes pro ERP systémy těmi nejvážnějšími? Mají cloudové ERP systémy nějaké specifické nároky na bezpečnost?

Většina jiných systémů, než je ERP, se dá při problémech odstavit, odrolovat zpět a pak opět doplnit a dopočítat do požadovaného stavu. Pro podnikový systém to však neplatí. Pokud se firma obejde pár hodin bez ERP systému, asi jej moc nevyužívá a jde spíše o rozšířené účetnictví.
ERP systém musí mít vysokou dostupnost, musí být stabilní a nikdy nesmí ztratit data. U on-premise instalací to znamená velké investice do IT infrastruktury podniku. U cloudových instalací jsou tyto investice menší, protože poskytovatel využívá synergii pro více zákazníků. Navíc se však musí řešit bezpečné propojení poskytovatele a zákazníka. V České republice máme výhodu, že „prosíťování“ našeho regionu je na vynikající úrovni.

soutez_casestudy

Jaké trendy ve vývoji ERP systémů budou hrát největší roli v roce 2020 a letech následujících?

ERP systémy se budou on-line propojovat se svým okolím. Uživatelé nebudou rozlišovat, kde jsou informace uloženy a co je spravuje. Podnikový systém jim je nabídne v místě, kde je potřebují.
ERP systémy budou k dispozici uživatelům stejně jako nejlepší internetové stránky na jakémkoli koncovém zařízení bez nutnosti optimalizace programátorem. Kdykoli, kdekoli a na čemkoli. A poroste schopnost řízení událostmi bez zásahu uživatele.

Byl pro vás článek přínosný?