Hlavní navigace

Příští digitální disrupce a role CIO

7. 7. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © pressmaster - Fotolia.com
Digitální disrupce (překládáno také jako „narušení“) je více než jen existenčním ohrožením organizace. V následujícím článku si ukážeme pět klíčových narušitelů (disruptorů), kteří mění roli CIO – i dovednosti, které budou lídři IT potřebovat k tomu, aby se přizpůsobili.

Když analytici začali předpovídat výzvy, kterým budou CIO čelit v roce 2020, stávala se běžným tématem nejistota. Jen málokdo by si ale představoval, že nový koronavirus pocházející z Číny by z amerických kancelářských budov a kampusů mohl učinit města duchů a CIO přinutit k tomu, aby posílili systémy pro práci na dálku většiny zaměstnanců a vytvořili širší pohotovostní plány pro nepředvídanou budoucnost.

Ačkoliv většinu času CIO v současné době zabírá reakce na COVID-19, roli CIO narušuje i řada dlouhodobých globálních, ekonomických a organizačních otázek, která CIO tlačí k tomu, aby rozšířili své znalosti a schopnosti.

„Práce CIO je opravdu těžká," říká Irving Tyler, analytik a viceprezident společnosti Gartner. Očekává se, že dnešní ředitelé CIO budou kromě svých základních povinností rozumět digitálnímu designu, uplatňovat při řízení IT disciplíny správy produktů, pomáhat měnit kulturu svého podniku a přemýšlet o důsledcích zákonů na ochranu soukromí kdekoli na světě. „Všechny tyto věci jsou velké, komplikované a složité problémy, na které CIO nikdy nemuseli myslet,“ říká Tyler.

CIO a odvětvoví analytici se zabývají novými disruptory (narušiteli), které mění roli CIO, a schopnosti, které budou potřebovat k tomu, aby se těmto změnám přizpůsobili.

Tempo tržních změn

Úspěšné organizace jsou vysoce přizpůsobivé a dokážou proaktivně a nepřetržitě přehodnocovat svoje klíčové byznysové koncepty a záležitosti hodnoty, a zároveň se dokážou rychle otáčet. A to se zdaleka netýká pouze reakcí na pandemii.

Pro většinu CIO se výzvou stává to, jak používáte technologii k vytvoření přizpůsobivé organizace, která je dostatečně flexibilní, aby se pohybovala s trhem, říká Brian Hopkins, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester, který má na starosti CIO a technologické lídry. Vezměte si Amazon, říká. „Musíte se buďto umístit do pozice stavitele ekosystému, nebo se zapojit do více ekosystémů.“

Přizpůsobivost také vyžaduje budování, experimentování a provozování několika obchodních modelů, říká Hopkins. CIO vzkazuje: „Jakým způsobem pomůžete svému finančnímu řediteli pochopit, jak nakonfigurovat tyto finanční a účetní systémy, abyste mohli být flexibilní ve způsobu, jakým počítáte příjmy, a provozovat tak více obchodních modelů?“

„Existuje spousta možností [rozpitvávání] vašich klíčových personálních služeb a IT služeb - takže je můžete flexibilně kombinovat pro různé potřeby a různé obchodní jednotky pomocí různých obchodních modelů.“ A dodává, že existuje také také adaptivní způsob správy technologických balíčků. „Je to všechno o platformách a využití cloudových a exponenciálních technologií, jako je umělá inteligence, a disruptivní inovaci s technologiemi."

I když CIO tato adaptivní obchodní rozhodnutí nemá možnost přijímat sám o sobě, „je to příležitost pro CIO, aby se zbavili svých hlavních povinností a vytvořili vizi ve spolupráci s generálním ředitelem,“ říká Hopkins. „CIO se stává poradní rolí více než kdy předtím.“

Geopolitické změny

Posuny v geopolitice vytvářejí posun na internetu, což má zásadní dopad na práci CIO, říká Tyler. „Kdysi jsme směřovali k univerzální perspektivě. Chtěli jsme, aby všichni měli stejné systémy, používali je stejným způsobem a chtěli jsme, aby informace proudily bez omezení. Nyní máme tuto segmentaci digitálních společností – americký internet versus evropský versus ruský internet – stejně jako konotace politických, náboženských a hodnotových systémů “, které vedou k novým zákonům a předpisům – od kalifornského zákona o ochraně spotřebitele po nařízení Evropské unie o všeobecné ochraně osobních údajů (GDPR).

„Pro CIO to bude velmi náročné,“ říká Tyler. „Budou muset přijít na to, jak federovat své globální sítě.“ To vyžaduje, aby CIO převzali roli analytika, říká. „Tam, kde CIO může přidat největší hodnotu, je v porozumění technologickým rozměrům nad rámec porozumění samotné technologii,“ například v tom ohledu, jak jsou tyto technologie aplikovány, jak ovlivňují hodnotové systémy společností, jak jsou pro tyto hodnotové systémy potenciálně nebezpečné a co by mohlo vést společnost k tomu, aby v jejich důsledku uplatnila nové obchodní zákony a omezení, říká.

„Pro CIO je to nový druh odpovědnosti, protože zkrátka nemohou pouze poskytnout technologie vedoucím pracovníkům a nechat je aplikovat [technologie] bez pochopení důsledků,“ dodává. "CIO nakonec budou těmi, kdo změní systémy, aby se vypořádali s důsledky.“

Nové podnikové provozní modely

Většina organizací vytvořila nové digitální obchodní modely, ale většina z nich není připravena je provozovat, říká Tyler. Vedení, struktury řízení, způsoby práce a rozhodovací procesy zůstávají z velké části založeny na tradičních obchodních modelech. „Nyní musí lidé spolupracovat odlišně. Vidíte různé druhy týmových struktur, jinou rychlost“ práce a požadavky na agilitu, dodává.
„Máte zde ten tlak na rychlost, ale [cílů] nemůžeme dosáhnout rychle, dokud všichni nejedeme rychle stejným směrem," říká Troy DuMoulin, viceprezident pro výzkum a vývoj v Pink Elephant, globální školicí a poradenské firmě v oblasti řízení změn IT. „Role CIO jakožto vůdce je vytvořit sdílený pocit identity – smysl významu slova my, hodnot, směru, toho, jak budeme dělat věci, a toho, co je pro tuto komunitu nejdůležitější.“

CIO se musí podílet na navrhování a provádění podnikových provozních modelů, které budou fungovat efektivně, a na ovlivňování změn v praxi, rozhodování a kultuře, říká Tyler: „Technologie bude velkou součástí toho, jak se to všechno dělá.“

Sdílené ekosystémy, které vytvářejí hodnotu pro podnikání

V budoucnu bude obchodní hodnota vytvářena a distribuována velmi odlišně kvůli ekosystémům a technologiím, které je pohánějí.

„Většina tradičních obchodních modelů byla velmi zaměřena na „mě“ – moje výrobky, moji zákazníci, moji dodavatelé. Nyní si musíme uvědomit, že se musíme spojit s [produkty a službami] jiných lidí a koexistovat v ekosystému, abychom ovlivnili náš úspěch,“ říká Tyler. To často znamená vzdát se paradigmat, jako je „tajná omáčka“ produktu, jejíž sdílení s partnery by mohlo najít 100 nových způsobů použití produktu, z nichž budou mít prospěch obě organizace. Může to také znamenat odklon od tradičních přístupů na trh a zkoumání nových digitálních kanálů.

„Celý koncept rozdělení a vytváření hodnoty se mění a tradiční přístup je ohrožen,“ říká Tyler. „Tento posun myšlení je jednou z největších disruptivních výzev všech vedoucích pracovníků – ale zcela jistě CIO,“ kteří budou potřebovat strategické dovednosti, znalosti řízení rizik a schopnost analyzovat riziko versus odměnu (zisk).

Kombinace rolí nejužšího vedení

Dnes je obchodní strategie postavena na technologii, „ale v tradičních organizacích existuje spousta protichůdných rolí, které si navzájem nerozumí a nesouhlasí s očekáváním,“ říká Dr. Abel Sanchez, výkonný ředitel a vědecký pracovník Laboratoře pro výrobu a produktivitu na MIT. To může být jeden z důvodů, proč organizace kombinují IT, digitální a datové role nebo udržují CIO odděleně a experimentují s tím, kdo komu hlásí.

Claus Torp Jensen zastává roli digitálního ředitele (CDO) a vedoucího pro technologie, včetně CTO a CIO, v Cancer Center Memorial Sloan Kettering v New Yorku. „Role IT je v zásadním inflexním bodě a podniky z řad myšlenkových lídrů integrují prvky z tradičních rolí digitálního ředitele, CIO, CTO, hlavního architekta, datového ředitele (chief data officer) a ředitele pro inovace v rámci nového druhu technického šéfa,“ napsal.

top100

Další firmy mají oddělené role pro CIO, datového ředitele, zákaznického ředitele a další tituly, a „začínají s jejich mícháním a přehazováním hierarchie, aby zjistili, kdo by se měl zodpovídat komu,“ říká Hopkins. „Nebo organizace vezmou CIO a povýší jejich činnost v rámci nejužšího vedení do role CTO/COO.“

Tyler doporučuje CIO, aby se na disrupci ve svých rolích připravili tak, že budou otevření změnám a budou investovat čas do učení. „Jestliže chcete mít hodnotu jako výkonný manažer, měli byste raději trávit spoustu času učením, pokládáním dotazů a hovořením s experty mimo svoji doménu,“ říká.