Hlavní navigace

BYOD již i ve škole? Tablety mohou být užitečným pomocníkem při výuce

13. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Telefónica ČR
Žáci i učitelé se shodují v tom, že tablet je užitečnou školní pomůcku, která umožňuje rychlý přístup k informacím. Rodiče se obávají závislosti na technologiích.

Výuka na českých školách se stále více digitalizuje. Z průzkumu, který zjišťoval postoj k využívání digitálních technologií ve vyučování, vyplynulo, že nejvyužívanějšími technologiemi na školách jsou stolní počítače, interaktivní tabule a online úložiště výukových materiálů. Na otázku, zda se při výuce využívají tablety, odpovědělo kladně 19 % respondentů z řad učitelů, 4 % studentů a 9 % rodičů.

Učitelé tablety podporují

Více než tři čtvrtiny dotazovaných učitelů by podporovaly větší rozšíření tabletů mezi žáky a jejich využívání pro studijní účely. Všechny tři skupiny dotazovaných se shodují na tom, že tablet může být vhodnou pomůckou při výuce. Třetina dotazovaných učitelů se domnívá, že studenti, kteří využívají tablet ke studiu, mají lepší studijní výsledky. S tímto názorem souhlasí také téměř polovina rodičů.

„Díky projektu OPPA spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu jsme pořídili mobilní učebnu s 24 tablety pro studenty a další zařízení pro učitele. Tablety používáme jako interaktivní pomůcku pro doplňkové činnosti ve výuce. Učitelé absolvují školení a sami pak vybírají vhodné aplikace a vytváří výukový obsah. Důkladná příprava hodin za využití tabletů je pro učitele sice časově náročná, tato práce však přináší do hodin nový rozměr. Studenti pracují s tablety rádi a lépe se zapojují do výuky,“ říká Vít Janda, zástupce ředitele na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1.

Z průzkumu vyplynulo, že vlastní tablet má 21 % dotazovaných žáků, stejný počet si ho od někoho půjčuje. Více než polovina dotazovaných žáků, kteří mají k dispozici vlastní tablet, ho nosí s sebou do školy. Tam ho využívají k hledání informací k výuce na internetu, k zapisování poznámek, nebo ke sledování sociálních sítí. Více jak polovina studentů přiznala, ke komunikaci s ostatními spolužáky během výuky využívá Facebook.

Většina učitelů chytré telefony zabavuje

Méně optimističtí jsou učitelé při využívání chytrých telefonů, jejichž začlenění do výuky podporuje pouze polovina z nich. Zatímco 70 % učitelů v poslední době zabavilo během výuky mobilní telefon, u tabletu to byla pouze třetina dotazovaných.

„Všechny tři skupiny dotazovaných vidí jako největší pozitivum přítomnosti tabletů ve výuce rychlý přístup k informacím. Učitelé dále oceňují možnost oživení a urychlení výuky, studenti si pochvalují rychlý a čitelný zápis poznámek a rodiče nižší hmotnost přístroje, než mají učebnice,“ komentuje výsledky průzkumu Dana Dvořáková, ředitelka firemní komunikace Telefónica CR.

Obava ze závislosti na technologiích

Infografika (detail)Rodiče se obávají prohlubování závislosti na moderních technologiích. "Jako firma podnikající v oblasti digitálních technologií si uvědomujeme, že jejich využívání s sebou přináší i určitá rizika. Jedná se především o sociální hrozby a rizika z oblasti ochrany a dat. Proto ve spolupráci s odbornými organizacemi šíříme osvětu a motivujeme ke správnému a bezpečnému využívání digitální technologií tak, aby lidem zjednodušovaly život," dodává Dana Dvořáková.

Jako největší negativum používání tabletů ve výuce vnímají žáci, učitelé i rodiče rozptylování od výuky. Učitelům vadí také možnost podvádění při testech. Chytrý telefon jako tahák používá však pouze 16 % dotazovaných studentů, tablet pouhé 1 % z nich. Studenti častěji tahák napsaný ručně nebo vytištěný z počítače.

Průzkum oslovil v průběhu listopadu 81 studentů středních a vysokých škol, 81 rodičů a 105 učitelů. Tuto studii realizovala pro společnost Telefónica výzkumná agentura TNS AISA, dotazování probíhalo formou online dotazníku.

soutez_casestudy

Čtěte také:
→ Jak technologie změní náš pracovní život
→ BYOD: výsledek není zaručen

G+

Byl pro vás článek přínosný?