Hlavní navigace

Automatizace přestává být doménou informatiků

25. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Procesní automatizace už není považována za ozdobu podnikových technologií. Umožňuje organizacím zůstat relevantními v digitalizujícím se světě a přizpůsobit se rozsahu i tempu vývoje jeho požadavků.

Podniky neustále navyšují podíl aktivit, jež uskutečňují v digitální podobě. Nejde pouze o záležitost efektivity, ale často i o nevyhnutelnou potřebu. Zákazníci i obchodní partneři a dodavatelé ve zvyšující se míře preferují digitální interakce. Automatizace proto představuje jednu z hlavních cest, jak nezaostávat a průběžně zefektivňovat provoz. Už dávno navíc nejde o doménu informatiků nebo vývojářů.

K trendu demokratizace podnikové automatizace procesů samozřejmě přispívají i tvůrci příslušných řešení a technologií. Ty se stávají stále intuitivnějšími, návodnějšími a průběžně snižují své nároky na specifické technické znalosti.

Automatizace v kostce

Míra využití automatizace v organizacích v posledních dvou letech prudce vzrostla. Podle zprávy Work Automation Index 2022 za rozmachem této technologie stojí primárně její vyšší dostupnost. Organizace využívají příležitost a užívají ji pro tvorbu nových řešení. Míra automatizace v podnicích se v současnosti každoročně zdvojnásobí. V oblasti zákaznické podpory její nasazení v posledních dvou letech vzrostlo o 666 procent, v řízení podnikových financí o 659 procent, a v kategorii podnikového zpravodajství neboli business intelligence dokonce o 1 074 procent.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Platí rovněž, že automatizace proniká do mnohem pestřejšího a širšího spektra podnikových útvarů než kdykoli v minulosti. Počet organizací, které tyto technologie nasadily v sedmi odděleních, se od roku 2019 ztrojnásobil. Mění se také struktura automatizovaných procesů ve firmách. Ještě předloni z nich dvě pětiny připadaly na oblast IT. Vloni, tj. v letošní studii, ale její zastoupení v celku kleslo na čtvrtinu. Šíření automatizace z IT do rukou běžných podnikových uživatelů mimo jiné naznačuje, jak tato technologie vyspěla a jaký skrývá potenciál.

Nasazení automatizace v oblasti řízení lidských zdrojů patří v rámci tématu mezi hlavní priority organizací posledních let. Sílí konkurenční boj o nejlepší talenty a talenty obecně, práce odkudkoli se stává normou. I tyto faktory přispívají k růstu zájmu o automatizaci v této oblasti. Týmy HR se snaží tyto technologie využívat ve všech aspektech své práce. Chtějí mimo jiné i zlepšit zkušenost zaměstnanců hned od prvního kontaktu. Míra automatizace procesů při náboru nových pracovníků vloni meziročně vzrostla o 316 procent.

Podnikové finance dnes představují nejmasivněji automatizovaný útvar. O jeden procentní bod dokonce letos překonaly dokonce i útvary informačních technologií. Příkazy k objednávkám a jejich kompletnímu zpracování patří mezi nejčastěji automatizované procesy. 290procentní meziroční nárůst využití relevantních technologií zaznamenali tvůrci studie Work Automation Index 2022 v oblasti procesů record to report.

Do všech sfér podnikové každodennosti proniká v různých podobách téma využití dat a na něj navazující tvorba přidané, či dokonce strategické hodnoty. Datové řízení a rozhodování v reálném čase se ve většině organizací dostává do popředí pozornosti. Funkce a útvary kategorie DataOps neboli Data & Operations i díky tomu zaznamenaly za minulý rok ztrojnásobení míry automatizace procesů. Data a informační technologie tvoří nerozlučnou dvojici. Útvary IT mohou vnímat rozmach konceptu DataOps jako svou strategickou příležitost.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Nejrychleji či nejmasivněji v současnosti automatizují své procesy odvětví ubytovacích služeb a pohostinství. Podle studie Work Automation Index 2022, která vznikla nad globálním vzorkem organizací, vzrostla míra nasazení těchto technologií mezi roky 2020 a 2021 o 1 518 procent. Podobných hodnot dosáhli zástupci telekomunikací. V jejich případě šlo o 1 508 procent. Třetí příčka patří zdravotnictví a farmacii s 857procentním nárůstem. Další místa pomyslného žebříčku obsadila odvětví: letecký a obranný průmysl (700 %), maloobchod (507 %), utility (456 %), zemědělství (450 %). Stavebnictví (439 %), neziskový sektor (332 %) a školství (326 %).

Nejautomatizovanější procesy a oddělení

Do desítky procesů s nejvyšší mírou existující automatizace patří příkazy k realizaci objednávek, DataOps, řízení IT služeb, obchodní operace, IT helpdesk, provoz IT, marketing, zákaznická podpora a procesy procure to pay (p2p) a report to record (r2r). Uvedené pořadí odpovídá intenzitě jejich automatizace. Až na výjimky nejde o jednoduché nebo unifikované procesy. Obvykle je tvoří celá posloupnost činností.

Které organizační útvary se podílejí na celkovém objemu automatizovaných procesů? Podle studie Work Automation Index 2022 jde o finance a účetnictví (26 %), IT (25 %), DataOps (15 %), obchod a marketing (13 %), lidské zdroje (11 %) a zákaznická podpora a provoz (8 %).

Prvenství podnikových financí tvůrce studie nepřekvapuje. Mají za to, že právě tyto útvary nejvíce těží ze zásadního snížení chybovosti, zrychlení zpracování dokladů a časově optimální realizace transakcí. Role IT útvarů, jakkoli se jejich podíl snižuje, ale neztrácí na významu. Podnikoví informatici zůstávají i v rámci automatizačního úsilí pro kolegy z jiných oddělení stále nepostradatelnými partnery. Oddělení DataOps je organizačním útvarem, který nejrychleji nasazuje a využívá relevantní technologie. Mezi roky 2020 a 2022 tempo jeho automatizace dosáhlo 1 074 procent.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Pokud se zaměříme na aktuálně nejrychleji rostoucí procesy, samotný výčet se obsahově příliš nezmění. V první desítce se oproti nejintenzivněji automatizovaným navíc objeví vratky a refundace (335 % oproti roku 2020), nábory zaměstnanců (310 %), výkonnost a rozvoj (274 %) a nástupní aktivity nových pracovníků (255 %). A zmizí realizace objednávek, IT helpdesk, obchodní operace a marketing.

V loňském žebříčku ke třem nejrychleji rostoucím procesním kategoriím patřily DataOps, zákaznická podpora a analytika HR.

Výměna rolí

Softwaroví vývojáři už nejsou největší skupinou tvůrců automatizujících workflow. Jejich roli hojně přebírají zástupci byznysu, které tvůrci studie označují termínem podnikoví technologové. Poměr mezi tvůrci automatizace z IT útvarů a byznysu činí 53 ku 47 procentům. Do budoucna by měla strana podnikových technologů i nadále posilovat.

Téměř čtvrtinu automatizačních workflow vytvořili netechnologičtí pracovníci z běžných podnikových útvarů, které zajišťují obchod, marketing, řízení financí a lidských zdrojů. Významný podíl si z non-IT tvůrců připsali aplikační administrátoři (10 %) a projektoví nebo produktoví manažeři (5,3 %).

Cloud24

Zaplatili jste výkupné kvůli ransomwaru? Nejste sami Přečtěte si také:

Zaplatili jste výkupné kvůli ransomwaru? Nejste sami

A není bez zajímavosti, že i v samotných IT útvarech a aktivitách se návrhu automatizačních postupů stále častěji chápou pracovníci na neinformatických pozicích. Vloni jim v tomto ohledu připadl třetinový podíl.

Automatizace už není považována za ozdobu v zahradě podnikových technologií. Umožňuje organizacím zůstat relevantními v digitalizujícím se světě a přizpůsobit se rozsahu i tempu vývoje jeho požadavků.

Článek vyšel v magazínu CIO BW 4/22. Spolu s dalšími zajímavými články si ho můžete zakoupit zde.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku