Hlavní navigace

Agilita, procesy a velká data

25. 7. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: IDG
Rostoucí počet hlasů mezi analytiky a odbornou veřejností ukazuje, že to budou kompletní procesy či řešení na jejich úrovni, a nikoliv technologie či jednotlivé granulární služby, co skutečně ovládne svět podnikových informačních technologií.

Na místě tak bude stále častěji uvažovat o procesních technologiích (pro jejich modelování, automatizaci, měření a optimalizaci, ale také komplexní outsourcing byznys procesů), které informace zpracovávají a dávají jim smysl či přidanou hodnotu nebo pomáhají dosahovat vyšší flexibility a agility.

Není proto divu, že se Software AG po někdejší akvizici IDS Scheer a procesní platformy Aris zaměřuje především na oblast byznys procesů a většina novinek, které společnost oznámila na letošním CeBITu, souvisela právě s oblastí „business process excellence“. Mezi představenými novinkami byly například inovativní nástroje pro komunikaci v podnicích, využívající prvky známé ze sociálních sítí – zejména efektivního a rychlého Twitteru, ovšem bez pro něj typických omezení. Samozřejmostí je přitom nabídka kompletní sady mobilních klientů či možnost provozovat řešení jak formou cloudové služby, tak ve vlastní instalaci.

Představeny byly pochopitelně i příklady řešení, jejichž klíčem byla právě procesní optimalizace – například v oblasti logistiky a přepravy nadměrných nákladů mezi Německem a Rakouskem nebo v oblasti Smart Grid. V kuloárech byla zmíněna i skutečnost, že právě Software AG je dodavatelem řešení pro optimalizaci výrobních a distribučních procesů u nejmenované kalifornské IT/CE společnosti s největší tržní kapitalizací, kteroužto referenci ale nelze oficiálně uvádět.

Hledání talentů

Přechod od řešení problémů na úrovni infrastruktury či tvorby aplikací směrem k modelování a optimalizaci podnikových procesů je dost možná největší výzvou, která IT oddělení čeká. Otázkou ovšem je, nakolik budou technicky orientovaní IT specialisté ochotni a schopni se přeorientovat z technických problémů na řešení problematiky provozní a obchodní či řízení a motivace zaměstnanců. K zásadním změnám bude muset dojít i v oblasti vysokoškolského vzdělávání, kde je problematika procesního inženýrství často nedostatečně zastoupena. Společnost Software AG v minulosti úspěšně podporovala tréninkové programy přibližně desítky tisíc studentů informatických oborů, zaměřené na byznys procesy a na letošním CeBITu ohlásila rozsáhlý program podpory univerzitního vzdělávání zaměřený na manažerské obory, v jehož rámci dá k dispozici studentům software a nástroje i další materiály.

Klíčové trendy

Na tiskové konferenci představili zástupci Software AG také klíčové trendy pro nejbližší roky, kterými by měly být digitalizace procesů, mobilita a sociální spolupráce, cloud, big a extreme data. Zatímco některé z těchto trendů, jako je digitalizace procesů, napomáhají (přinejmenším v teoretické rovině – pozn. red.) jednoznačně k vyšší konkurenceschopnosti komerčních podniků a efektivitě veřejné správy, jiné – zejména prvky mobility či sociální spolupráce společně s rychlejším tempem změn naopak činí fungování organizací složitějším. Software AG zároveň reaguje na potřebu zákazníků pracovat rychle s velkými objemy nestrukturovaných dat – big data a in memory jsou tak technologie (či koncepty), které budou společností podporovány a rozvíjeny.

Ivo Toteva, člena představenstva a ředitele GlobalConsultingServices and Support ve společnosti Software AG, jsme se na letošním CeBITu zeptali na některé detaily oznámení a novinek i na trendy v oblasti procesních platforem.

Hovoříte o kolaborativní procesní platformě, která spojuje prvky BPM, SOA objektů, aplikací, dat či funkcí sociálních sítí. Nakolik bude možné v rámci podobné platformy integrovat například cloudové aplikace a vytvářet z nich kompletní byznys procesy?

DT24

To je něco, co děláme v Software AG v praxi již dnes. Máme tři hlavní systémy – SAP pro finanční funkce, Salesforce.com pro CRM a Netsuite Open Air pro řízení projektů, zejména v oblasti professional services. Pouze SAP provozujeme na vlastní infrastruktuře, zatímco zbylé dva systémy jsou cloudové. Když chcete integrovat různé části aplikací pro vytvoření kompletního byznys procesu, je vlastně jedno, zda je provozujete sami nebo jsou v cloudu. Jediné, co potřebujete, je zajistit bezpečnou komunikaci a přenos dat mezi nimi. Z procesního hlediska je potřeba jen shodnout se se všemi byznysovými účastníky procesu na tom, jak by měl celý proces vypadat, a navrhnout nejlepší způsob, jak proces automatizovat. Například v pojišťovnictví při likvidaci nehody musíte zajistit rychlou pomoc na místě – odtažení auta, zajištění servisu a náhradního vozu, pak následují funkce, jako je automatická kontrola parametrů pojistných podvodů. V rámci procesu musíte navíc hledat správné způsoby, jak nabídnout lepší službu či produkt právě prostřednictvím procesu – z hlediska vlastníka byznys procesu nemá smysl se odlišit vyšším pojistným plněním, ale například lepšími zákaznickými službami, rychlejší odezvou, rychlejší výplatou škody. Podobné je to v oblasti utilit a smartmeteringu– opět není cílem nabízet levnější služby, ale služby, které mají lepší přidanou hodnotu, jako je lepší kontrola nad tím, co spotřebuji, a potažmo spokojenější zákazníci.

Dobrá, ale kdy do takových úvah vstupuje IT?

Právě v tomto okamžiku. Když jsou definovány potřebné parametry celého procesu, je na IT, aby navrhlo nejlepší způsob jeho řešení pomocí nástrojů, které provozuje interně nebo je může nakoupit jako cloudovou službu, případně kombinací obojího. V tom je právě přidaná hodnota naší platformy Aris: Umožňujeme byznysu a IT se lépe shodnout na tom, co je potřeba řešit, a rychleji najít cestu, jak to realizovat. A právě proto, abychom takovou komunikaci usnadnili a urychlili, zavádíme prvky pro spolupráci vycházející z konceptu sociálních sítí. Můžeme tak nahradit problematické schůzky, u nichž často některý klíčový účastník chybí, procesem moderované diskuze, v němž má každý dostatek času na relevantní a kompletní odpovědi či návrhy. Ve fázi integrace pak poskytujeme adaptéry či rozhraní pro různé cloudové služby, jako je Salesforce.com, tak aby je bylo možné integrovat přímo, bez nutnosti doprogramovat další komponenty či rozhraní. Nabízíme také řadu přednastavených šablon pro oblasti, jako je komunikace se zákazníky či dodavateli.

Byl pro vás článek přínosný?