Hlavní navigace

Klíčové otázky konference ISSS

24. 7. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Hlavním tématem letošní hradecké konference ISSS byly pochopitelně základní registry, k jejichž oficiálnímu spuštění do „testovacího“ provozu došlo přesně den před jejím rozjezdem, nicméně z hlediska reálného vytváření a provozu agend na ně napojených je řada organizací státní a veřejné správy teprve na samém počátku.

Registry tak budou aktuálním tématem ještě pro příštích pár let – tedy za předpokladu, že nástup do ostrého provozu ve druhé polovině letošního roku proběhne hladce, což bylo oblíbené téma zejména v konferenčních kuloárech.

Jenže co dál? Jaká je skutečná dlouhodobá vize e-governmentu? Datové schránky jsou jen garantovaným komunikačním kanálem a registry digitálním úložištěm základních informací, které moderní byrokratický stát ke svému fungování potřebuje. Lze nad nimi pochopitelně automatizovat či budovat různé agendy, které usnadní a zefektivní chod správní a samosprávní byrokracie i komunikaci občanů či firem s úřady, nicméně společenská revoluce ani chvátající evoluce se nekonají, jediné, co vytváříme, je byrokracie s lidskou tváří.

DT24

ISSS jisté myšlenky a vize, nebo alespoň jejich hrubé obrysy, nabídla – například přednášky zástupců IDC a Accenture sice uvedly řadu zjevných či obecně známých skutečností, zároveň ale nabídly i zajímavé příklady ze zahraničí. Stejně tak ICT summit pořádaný ICT Unií se dotkl několika klíčových problémů – ať už je to otázka dostupnosti kvalitní konektivity mimo velká města (na její rozvoj budou patrně alokovány nemalé prostředky v příštím rozpočtovém období evropských fondů) nebo obecně negativní vnímání IT odvětví v souvislosti s neprůhledností řady veřejných zakázek.

Na ISSS a ostatně i v našem odvětví a celé společnosti přitom chybějí nejen skutečné vize, ale i některé základní otázky (a potažmo odpovědi na ně). Chceme opravdu jen optimalizovat a automatizovat současný stav a přesouvat současnou míru byrokracie a přerozdělování do „cloudů“? Jsou cesty, jak může IT pomoci nejen virtualizovat, ale skutečně zmenšit „stát“? Nemohli bychom fenomény, jako jsou sociální sítě, využít k obnově fungujících místních komunit a občanské společnosti namísto pouhé snadnější komunikace s přebujelou veřejnou správou?        Myslím, že je naše společnost i celá evropská civilizace v situaci, kdy je na kladení podobných otázek nejvyšší čas, přestože z odpovědí možná nevzejdou tak tučné tendry, jako tomu bylo u schránek a registrů.

Byl pro vás článek přínosný?