Hlavní navigace

Zájem o software pro řízení výroby jde napříč všemi segmenty

22. 6. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na dotazy ohledně zavádění systémů pro řízení výroby nám odpovídal Pavel Mařica, obchodní ředitel společnosti DC Concept.

CIO Business World: Co je tím nejčastějším motivem pro tak radikální změnu, jako je nasazení IS pro řízení výroby? Odkud zpravidla vychází iniciativa: je to výrobní provoz, vrcholové vedení, finance nebo IT oddělení?

Pavel Mařica: Motivem nasazení IS pro řízení výroby je zefektivnění procesů plánování a využívání kapacit ve výrobě. Pořízení IS pomůže sjednotit a zrychlit tok informací, které management potřebuje k rozhodování. Iniciativa vychází od manažerů ve výrobě, tak od vrcholového vedení ve firmě. Ostatní oddělení se podílejí na rozhodovacím procesu jako podpůrná oddělení.

Je odlišná situace u firem s více dislokovanými provozy?

Není, IS zavádějí firmy z důvodu integrace a jednotného řízení firmy.

Jaká je situace v segmentu SMB, vidíte zájem i u středních (do 250 zaměstnanců) nebo malých firem (do 50 zaměstnanců)?

Nasazení QI není ovlivněno velikostí podniku, ale tím, že chcete podnik systémově řídit. Vidíme zájem u všech segmentů.

Lze si představit dilema, zda se má IS přizpůsobit stávajícím firemním procesům, nebo naopak se mají firemní procesy modifikovat tak, aby odpovídaly požadavkům zvoleného informačního systému. Jak se takové situace řeší v praxi?

Jedním z důvodů zavádění IS do firmy, je zefektivnění firemních procesů. Systém tak do jisté míry modifikuje stávající procesy, přičemž by měl být elastický a přizpůsobit se specifickým požadavkům jednotlivých podniků.

Setkali jste se s obory, které vyžadují vývoj specifických řešení?

Ano. Každý obor má určitá specifika, podle nich ohýbáme QI a vytváříme jednotlivá oborová řešení.

Výrobní a podnikové IS jsou potenciálním zdrojem průmyslové špionáže. Řešíte otázky bezpečnosti proti úniku dat? Setkali jste s případy zneužití výrobních informací zaměstnanci nebo s případy hackerských špionážních průniků ze sítě?

Bezpečnost dat je zabezpečena nejmodernější databázovou platformou a širokou škálou nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele.

Výrobní informační systémy se považují za konzervativní segment, jak zde uplatňují nové trendy, konkrétně třeba využití cloudových technologií. Existují i případy, kdy se IS pro řízení výroby poskytuje jako služba (SaaS)?

Nesetkali jsme se zatím s podobným požadavkem.

podcast

Čtěte také:
→ Od nového roku zaznamenáváme zvýšenou poptávku po ERP
Na situaci v oblasti ERP systémů jsme se ptali Pavla Mařici, obchodního ředitele společnosti DC Concept.
→ Radek Šebela: Podniky do CRM často nevkládají data
Radek Šebela, obchodní ředitel DC Concept, odpovídá na otázky týkající se CRM.

G+

Byl pro vás článek přínosný?