Hlavní navigace

Zájem o ERP v segmentu SMB roste

31. 3. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
O perspektivách ERP především v segmentu malých a středních firem s námi diskutoval David Kazda, Product Manager ve společnosti Algotech.

CIO Business World: Jak vnímáte vývoj poptávky malých a středně velkých firem (SMB) v otázce ERP systémů, či účetních systémů v posledním roce? Roste, stagnuje, či zůstává zhruba stejná?

David Kazda: Z pohledu poptávek z oblasti ERP systémů směřovaných na naši společnost v posledním roce vidíme jasný trend nárůstu poptávky právě z malých a středních firem.

Co nejvíce determinuje poptávku v této oblasti?

Většina poptávek je směřována ze společností, které nabízejí svoje výrobky a služby na zahraničních trzích a mají více poboček. Nejčastěji tyto společnosti hledají náhradu účetního systému, který jim již přestal vyhovovat, a hledají kompletní nástroj pro řízení podniku, tedy ucelený ERP systém.

Klesají tržby Vaší společnosti z ERP dodávek (či údržby ERP systémů) ze segmentu středních a malých firem?

Zaznamenáváme opačný trend, a to nárůst tržeb v oblasti ERP systémů z SMB sektoru. Stávající zákazníci své současné ERP systémy neustále rozvíjejí a vyžadují také kvalitnější údržbu svých systémů. Zde zaznamenáváme trend poptávky už nejen po dodávce ERP systému, ale kompletním outsourcingu ERP systému se zajištěním jak aplikační, tak technologické podpory celého ERP řešení.

Uvědomují si majitelé (či manažeři) firem do 250 zaměstnanců roli funkčního a spolehlivého ERP softwaru?

Většina majitelů a manažerů si v dnešní době, kdy jsou na různých technologických systémech prakticky závislí, velmi dobře uvědomuje, že funkční a především spolehlivý ERP systém velmi výrazně ovlivňuje celkovou úspěšnost společnosti na trhu.

Vnímáte v SMB sektoru tlaky na snižování investic do ERP, nebo se spíše šetří na maintenance a provozních nákladech ekonomického softwaru?)

Z pohledu investic do ERP systémů je zde snaha stále tyto investice okrajovat a snažit se najít nejvhodnější a nejúspornější řešení tak, aby si společnost mohla dovolit používat kvalitní a spolehlivý ERP systém, ale nemusela do něj jednorázově investovat větší finanční prostředky. Z pohledu maintenance a provozních nákladů je situace stejná, je zde velmi silný tlak na úspory a návratnost investic do ERP systémů.

Z jakých systémů nejčastěji migrují „prvoinstanční“ zákazníci z SMB sektoru na ERP?

Dnes už prakticky v SMB sektoru neexistují zákazníci, kteří by neměli nějaký informační systém. To, co ale někteří označují jako informační systém, je v mnoha případech spíše jen účetní systém, nebo několik různých oddělených aplikací, excelových tabulek s makry - často vytvořenými před mnoha lety. Není výjimkou, že se u zákazníků setkáváme občas ještě i s historickými aplikacemi napsanými pro operační systém MS DOS.

Objevují se ještě poptávky po zbrusu novém ERP systému, vystavěném na „zelené louce“?

Ano tyto poptávky se stále vyskytují. V dnešní době jsou to ale ve většině případů požadavky nově vzniklých společností, které potřebují velmi rychle začít fungovat s novým ERP ve velmi krátkém čase a nestačí jim pouze základní účetní systém. Dále se tyto požadavky objevují u společností, které chtějí část svého podnikání odprodat a z tohoto důvodu chtějí pro část společnosti naimplementovat zcela nový ERP systém tak, aby bylo možné tento ERP systém následně s prodejem části společnosti převést i na nového vlastníka.

Jaké nové požadavky na funkčnost, vybavení či způsoby ovládání si žádají stávající nebo potenciální zákazníci z oblasti SMB?

Zákazníci dnes žádají možnost přístupu do ERP systému ze svých mobilních zařízení a přístup z webového prohlížeče tak, aby nemuseli do svých počítačů nic instalovat a mohli se ke svým datům dostat kdykoliv a kdekoliv. Dále je požadováno odpovídající zabezpečení firemních dat tak, aby se k nim mohla dostat vždy jen oprávněná osoba.

Rostou požadavky manažerů firem z SMB na vzdálený přístup k jejich ERP softwaru, ev. možnost využívat ERP přes mobilní zařízení?

Požadavky na používání mobilních zařízení neustále rostou. Především zaznamenáváme požadavek na přístup do ERP systému z tzv. chytrých telefonů a zařízení typy iPad.

Evidujete poptávku firem z tohoto segmentu trhu po aplikacích v rámci ERP?

Většinu požadavků na funkce ERP systému dokážeme uspokojit funkcemi námi nabízeného standardního řešení. Specifickým požadavkům dokážeme vyhovět případnou customizací a nebo i větším rozšířením funkcí standardního ERP systému.

Jak velké procento zákaznické báze se sektoru SMB představují ERP systémy dodávané formou SaaS?

Přesně tento údaj neevidujeme, ale lze říct, že posledním roce ERP systémy dodávané formou SaaS začínají převažovat nad klasickými systémy instalovanými u zákazníků.

Jak zákazníci v sektoru SMB využívají cloudových služeb ve spojení s ERP?

Zákazníci z SMB sektoru dnes už požadují nejen používání ERP systému formou SaaS, ale využívají dalších služeb poskytovaných v cloudu tak, aby sami nemuseli mít vlastní IT odddělení a nákladné serverové vybavení. Nejčastěji poptávané služby v cloudu spojené s ERP systémem jsou – emailový server v cloudu, datové úložiště v cloudu, digitální archiv v cloudu, ale i např. telefonní ústředna v cloudu s propojením na databázi kontaktů z ERP systému.

Jak se zákazníci z oblasti SMB zajímají o bezpečnost dat a rizika úniku informací (ve srovnání s „velkými klienty“?

soutez_casestudy

Informovanost zákazníků z oblasti SMB z pohledu zabezpečení dat je dnes již velmi vysoká a požadují prakticky stejné bezpečnostní standardy jako „velcí“ klienti. Požadavky na zabezpečení bývají dosti často v rozporu s infrastrukturou zákazníka, která nebývá dostatečně připravena na požadovaný provoz. Tyto nedostatky je ale možné vždy odstranit tak aby celková bezpečnost splňovala současné standardy a doporučení na zabezpečení kritických IT systémů.

 

Byl pro vás článek přínosný?