Hlavní navigace

Výkonný ředitel nechce podpořit vaši digitální strategii? Takhle ho můžete přesvědčit

19. 2. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Získání nejvyššího vedení na svoji stranu v oblasti digitálních iniciativ nelze považovat za samozřejmost. Ale tím, že mluví jazykem generálního ředitele a zdůrazní konkrétní hodnotu digitalizačních projektů, mohou IT manažeři získat zdroje a podporu pro změnu.

Ve věku digitální transformace je role CIO pro podniky stále důležitější a orientuje se na podporu růstu a vytváření nové digitální kultury v celé organizaci.

Je pro vaši firmu udržitelné podnikání klíčovou záležitostí?

Ale bez plné podpory generálního ředitele nevyužije program inovací a digitální transformace ředitele IT svůj potenciál naplno. Pokud CEO nerozumí tomu, jak se role CIO vyvíjí, nebo CIO není připraven udělat skok a stát se obchodním lídrem v rámci nejvyššího vedení, bude poškozena schopnost společnosti inovovat v konkurenčním a náročném prostředí.

„Když jsem nastoupil do Graded IT, abych řídil digitální transformaci, bylo vedení přesvědčeno o ústředním významu změny,“ říká Gennaro Ardolino, vedoucí digitálních inovací a CISO neapolské společnosti pro úsporu energie. „Silný úmysl generálního ředitele zajistil, že inovační aktivity nenarazí na žádné překážky.“

Graded působí na trhu od 50. let 20. století, takže má kořeny v nedigitálních systémech, které byly postupem času modernizovány. V dnešní době je neustálý dialog CIO s generálním ředitelem a uznání jeho strategické role ze strany IT oddělení zásadní pro podporu iniciativ digitální transformace. „Změna ze své podstaty vyvolává podezření a odpor,“ říká Ardolino. „Dokonce i přechod z papírového dokumentu do souboru může být náročný. Pro generálního ředitele je důležité, aby jeho přítomnost byla cítit a podporovala novou kulturu.“

Níže jsou uvedeny způsoby, jak mohou CIO pomoci překonat rozpor v nejvyšším vedení ohledně vyvíjející se povahy jejich role ve snaze lépe umožnit podporu jejich digitálních strategií.

Dostaňte se k srdci digitalizace prostřednictvím dialogu

Podpora generálního ředitele je pro IT manažery zásadní, protože procesní změny se dotýkají různých částí podnikání a některým vedoucím oddělení se nemusejí líbit pokyny CIO, protože ho vnímají jako dalšího manažera zasahujícího do jejich práce a týmu.

„Strategická spolupráce mezi CEO a CIO usnadňuje možnost ukázat, že digitální transformace není jen praxí, která ovlivňuje pouze IT funkce, ale je novým způsobem, jak dělat věci, které ovlivňují podnik jako celek,“ říká Ardolino.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Roberto Puccinelli, ředitel úřadu ICT v italské národní radě pro zdroje (CNR), potvrzuje důležitost dialogu s představenstvem na podporu úsilí o digitální transformaci.

„Kancelář ICT postupuje podle pokynů shora dolů ve strategii společnosti, ale kancelář IT zase reaguje na náznaky potřebných iniciativ, a to jak na úrovni infrastruktury, tak na úrovni dovedností,“ říká Puccinelli, který dohlíží na návrh, implementaci a řízení informačních systémů, komunikační a zpracovatelskou infrastrukturu a také koordinaci národní sítě CNR. „Dialog s představenstvem a oddělením lidských zdrojů je plodný a manažeři jsou vnímaví, což digitální strategii značně usnadňuje.“

Změňte jazyk IT na obchodní jazyk

„CIO musí do určité míry ovládat problematiku všech obchodních jednotek,“ říká Daniele Bacchi, generální ředitel společnosti Reverse, headhuntingu a náboru, a sám bývalý CIO. „Manažeři mluví svým vlastním jazykem a ne vždy se snaží porozumět jazyku IT. Je pak na řediteli IT, aby zněl méně jako technický guru a více jako lidé z oblasti financí, marketingu a mezd, aby bylo jasné, že každá činnost se odehrává v IT infrastruktuře. Software je neviditelný. Musíme se zaměřit na rozhraní.“

Šestero nejpřeceňovanějších IT technologií Přečtěte si také:

Šestero nejpřeceňovanějších IT technologií

Data jsou jednou z nejdůležitějších pák, které může CIO použít k efektivnímu dialogu s generálním ředitelem. Ardolino ze společnosti Graded říká, že když představuje projekt vrcholovému managementu, začíná popisným přehledem a poté kombinuje KPI, které mohou měřit odhadovaný pozitivní dopad v různých oblastech podnikání, například snížení počtu člověkohodin nebo výhody získávání dat.

„Existují problémy, kdy regulační povinnosti, jako je dodržování předpisů, usnadňují komunikaci o potřebě technologického řešení a získání investic od představenstva,“ říká Puccinelli z CNR. „Máme ale také vlastní interní data, která objektivně měří potřeby a výsledky a pomáhají nám komunikovat s top managementem.“ Ve skutečnosti má CNR již 15 let datový sklad, který shromažďuje informace z interních systémů řízení za účelem provádění analýz a vedení strategií.

Udržujte CIO integrální součástí rozpočtů

Podle Ardolina je důležité předložit generálnímu řediteli alespoň tři různé návrhy od dodavatelů [řešení] a jejich investiční požadavky, a u toho vždy poskytnout srovnání a alternativy.

Podpora nejvyššího vedení je pro investice nezbytná. Aby si ji získal, připravuje Ardolino na konci každého roku svůj vlastní dokument rozpočtové prognózy, který pak prochází společně s finančním ředitelem a generálním ředitelem.

Jak psát kód s pomocí velkých jazykových modelů Přečtěte si také:

Jak psát kód s pomocí velkých jazykových modelů

„Společně přezkoumáváme položky s možnými škrty a doplňky na základě strategické linie, zvažujeme naše obchodní potřeby, projekty, které chceme prosadit, a načasování implementace,“ říká. „Společnost velmi jasně komunikuje, že digitalizace neznamená pouze modernizaci interních procesů, ale otevírání příležitostí na trhu, internacionalizaci a vytváření nových provozních modelů.“

Taková zkušenost je podle Puccinelliho podobná jako u CNR. „Pokud jde o investice, máme předběžný rozpočet, který připravujeme na konci roku, a požadavky, které jsem vznesl na rok 2023, byly splněny,“ říká. „Vrcholový management si je vědom důležitosti role CIO a technologií pro instituci.“

Demonstrujte hodnotu IT projektů pomocí dat

Vždy musejí být kalkulovány počáteční náklady projektu. „Pokud výhody existují a lze je prokázat, můžete dostat zelenou,“ říká Ardolino.

Jedním z příkladů je digitalizace správy docházky, která modernizuje tradiční proces. Pro Ardolina ze společnosti Graded bylo výchozím bodem ukázat, jak je analogový systém chybný a stojí společnost peníze a čas. Nyní, s digitálním systémem, který spravuje a shromažďuje data o docházce, přesčasech, dovolené, nemocenské, personálním obsazení na pracovišti i mimo něj a odpracovaných hodinách na zakázkách, má generální ředitel spolehlivé informace pro rozhodování.

Kvíz: Orientujete se dostatečně v oblasti bezpečnosti? (2) Přečtěte si také:

Kvíz: Orientujete se dostatečně v oblasti bezpečnosti? (2)

 

„Musíte generálnímu řediteli poskytnout řídicí panely, kde může jasně vidět data, která odpovídají na jeho otázky,“ říká.

S větší svobodou by CIO měl převzít mnohem strategičtější a dohlížecí roli pro organizaci, kterou přijímá vedení, jak vyplývá z výzkumné studie EY Proč by váš CIO mohl být novým druhým pilotem vašeho podnikání. Namísto pouhého řízení technologických potřeb společnosti a souvisejícího rozpočtu bychom se měli zaměřit na bezpečnost a inovace.

Giovanni Andrea Incarnato, vedoucí IT poradenské společnosti EY pro technologie finančních služeb pro Itálii, na nedávné online akci EY NextGen CIO 2023 řekl, že CIO nové generace je trojí hrozbou: Musí být vzdělavatelem, podnikovým orchestrátorem a mistrem odolnosti. 

To znamená, že nový CIO se aktivně podílí na obchodní strategii společnosti a řízení lidí a zároveň zavádí inovativní a potenciálně rušivá technologická řešení. Je na nejvyšším vedení, aby tento posun pochopilo a přijalo a řídilo další fázi růstu své organizace.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?