Hlavní navigace

Virtualizace v oblasti školení a vzdělávání

11. 11. 2010
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: © lightpoet - Fotolia.com
V základní škole Glowackého v Praze Cixtrix usnadnil správu IT a žákům umožnil více experimentovat

„Možnosti Citrix Provisioning Serveru si nás získaly během pár týdnů. Umožní nám efektivněji využít počítačovou techniku v učebnách i dále rozšířit a zpestřit výuku informatiky, na kterou se naše škola zaměřuje,“ říká Mgr. Miroslav Koranda, ředitel základní školy Glowackého, Praha 8

 

Vzhledem k vybavení a personálním předpokladům je Základní škola Glowackého v Praze 8 od školního roku 2001-2002 školou s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V současné chvíli školu navštěvuje 430 žáků, přičemž v jednotlivých ročnících jsou převážně dvě až tři paralelní třídy. Škola disponuje prozatím dvojicí učeben k odborné výuce, kdy každý vyučující má svou vlastní učebnu vybavenou podle svých potřeb. Kromě dalších učeben jsou zde odborné učebny informatiky a multimediální učebna. Větší část školy má zřízenu počítačovou síť s připojením na internet.

 

Efektivně využité prostředky

Nedostatek prostředků v českém školství je všeobecně známým problémem. S tímto problémem samozřejmě zápasí i základní školy a škola Glowackého není výjimkou. Finančně zvládnout rychlé morální zastarávání výpočetní techniky je proto téměř neřešitelným úkolem. Na škole, kde je kladen důraz na výuku informatiky a výpočetní techniky, je tlak na stálou inovaci vybavení ještě důležitější. Škola proto na konci roku 2009 využila mimořádných prostředků uvolněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k investici do vybavení nové učebny informatiky.

Škola nezůstala jen u investic do nových počítačů, souběžně investovala i do nového serveru, který umožnil přistoupit k ambicióznímu projektu virtualizace. Stávající server totiž již neodpovídal požadavkům školy. Proto bylo rozhodnuto o nákupu nového serveru HP. Jeho nasazení znamenalo první krok k virtualizaci, v této fázi virtualizaci serverů. Škola mohla využít bezplatné platformy Citrix XenServer, která umožnila konsolidovat úkoly původního serveru na jeden hardware. Odpojením starého serveru škola ušetří až 10.000 korun ročně za elektrickou energii a navíc získá spolehlivější a rychlejší hardware.

Po virtualizaci severu byla dalším logickým krokem virtualizace desktopů. Na základě doporučení společnosti Netwin, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje v otázkách správy sítě a IT vybavení, bylo rozhodnuto o nasazení Citrix Provisioning Serveru, který je integrální součástí Citrix XenDesktopu, řešení pro doručování desktopu na jednotlivé počítače žáků. „Z počátku jsme nedokázali odhadnout, co vše nám celý projekt přinese a spolehli jsme se na doporučení našich partnerů,“ uvádí ředitel základní školy Glowackého Mgr. Miroslav Koranda. Jedním dechem ale dodává: „Již první týdny po nasazení nás přesvědčili, že jsme se vydali správnou cestou.“

 

Žáci pronikají do tajů systému

Jedním z nejviditelnějších přínosů nasazení Citrix Provisioning Serveru je výrazné zjednodušení správy celého IT. Škola nemá stálého správce sítě, a tak veškerou administraci sítě musí zvládat učitelé informatiky v souběhu se svou pedagogickou činností. „Z počátku jsem se obával, že virtualizace pro mě bude znamenat další úkoly a větší zátěž. Rychle jsem se ale přesvědčil, že je to opačně,“ doplňuje Mgr. Radek Dlouhý, učitel informatiky a správce školní počítačové sítě v jedné osobě.

Škola využívá Citrix XenDesktop pro doručování desktopů na jednotlivé stanice v učebně, všechny stanice tak nyní mohou startovat z jediného image uloženého na serveru. Dříve vyžadovaly případné změny programového vybavení ruční instalaci na každou jednotlivou stanici. Nyní stačí jen vytvořit nový image. Časová úspora je v tomto případě skutečně cenná a zřetelně viditelná.

Načítání operačního systému i dalších aplikací z image na serveru poskytuje žákům vždy ‘čerstvý a nový OS’. To umožnilo také částečně uvolnit i dosud nutnou restriktivní politiku vůči zvídavosti žáků. Před nasazením virtualizace bylo totiž nutné žákům zakazovat změnu většiny nastavení tak, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti jednotlivých stanic. „Pokročilejší žáci velmi uvítali, že jsme jim nyní dali možnost více experimentovat s některými nastaveními operačního systému,“ uvádí Mgr. Radek Dlouhý a dodává „mohli jsme tak rozšířit výuku i o některé aspekty, které si žáci dříve nemohli vyzkoušet. Nyní si mohou například vyzkoušet měnit některé hodnoty v registrech, aniž by pak bylo nutné ztrácet čas reinstalací počítače“.

Přechod k virtualizaci tak pro Základní školu Glowackého znamená nejen usnadnění správy počítačové sítě, ale umožnilo jí to dále vylepšit a prohloubit výuku informatiky. Žáci mohou pronikat hlouběji do tajů operačního systému i vzájemných souvislostí jednotlivých programů a nastavení. Určitá část z nich tuto možnost rozhodně využije i ve svém dalším studiu a možná i v životě.

 

Bezbolestný přechod během několika hodin

Mimořádné prostředky, které v závěru roku 2009 škola získala, umožnily realizovat celý projekt téměř bez problémů. Škola z těchto prostředků pořídila nový server HP, a také jednotlivá PC, jimiž vybavila novou učebnu. Zároveň s vybavením nové učebny bylo rozhodnuto i o nasazení Citrix Provisioning Serveru a virtualizaci desktopů v učebně. „Od dohody se společností Netwin až po spuštění nové učebny uběhly pouhé dva týdny,“ uvádí ředitel školy Mgr. Miroslav Koranda. S jeho názorem souhlasí i Jan Dorazil ze společnosti Netwin, která byla implementátorem celého řešení: „V podstatě jsme budovali novou učebnu, a tak jsme mohli postupovat přesně podle potřeb školy i našich zkušeností s podobnými projekty“.

Díky těmto skutečnostem bylo možné zkušební provoz omezit jen na několik málo dní. Nutnou podmínkou bylo samozřejmě zaškolení odpovědných pracovníků ve škole, kteří novou učebnu i nově nasazený Citrix Provisioning Server převzali do své péče. „Moje počáteční nedůvěra byla během zaškolení rychle překonána. Uvědomil jsem si, že virtualizace desktopů pro mě znamená úsporu času i práce, a navíc umožní dále prohloubit výuku,“ uvádí učitel informatiky Mgr. Radek Dlouhý a podotýká: „Příjemným překvapením pro mě bylo, že jsem byl schopen nový systém převzít do správy po relativně krátkém zaškolení.“

 

Virtualizace umožní využít i starší hardware

Nové možnosti, které virtualizace pro školy přinesla, ocenili všichni zainteresovaní, stejně jako žáci na hodinách informatiky. Ředitel školy Mgr. Miroslav Koranda je o přínosu celého projektu přesvědčen a netají se plány na jeho další rozšíření. Jedním z dalších kroků by tak mělo být připojení i druhé učebny informatiky k Citrix Provisioning Serveru, aby se tak maximalizovaly přínosy pro administraci počítačů v učebnách informatiky. Ani zde ale plány školy nekončí. „V delším časovém horizontu bychom chtěli postoupit od doručování desktopu ke kompletní virtualizaci. To by nám umožnilo využít například zastarávající hardware v kabinetech jednotlivých vyučujících a zpřístupnit jim nové funkce a programy,“ dodává s entuziasmem Mgr. Radek Dlouhý.

První vlaštovkou je testování tenkých klientů Wyse společně s XenDesktopem. Řešení postavená na tenkých klientech jsou pro oblast školství skutečným přínosem. Při stále napjatých rozpočtech všech typů škol je určitě důležitým argumentem až třicetinásobně nižší spotřeba oproti osobním počítačům. To při desítkách počítačů v učebnách a kabinetech znamená pro školy značnou úsporu nákladů na elektrickou energii. K tomu se samozřejmě přidávají také prakticky nulové požadavky na správu. Nadneseně řečeno, stačí je připojit a spustit. Počáteční nedůvěra učitelů v to, že tenký klient nenabízí stejné výukové prostředí jako osobní počítač, byla rychle překonána. „Nejde jen o to, že jsou tencí klienti ve výsledku výkonnější a pro práci příjemnější,“ vysvětluje Mgr. Radek Dlouhý a dodává: „Absence běžících ventilátorů a pevných disků navíc znamená větší ticho v učebně, a to je pro výuku rozhodně přínosem.“

 

Hlavní přínosy

 • Jednodušší správa počítačů žáků
 • Jednodušší aktualizace programového vybavení jednotlivých PC v učebně
 • Možnost rozšířit výuku o administraci operačního systému
 • Sdílení plochy mezi studenty a vyučujícím

 

Síťové prostředí

 • Citrix XenDesktop 4.0 Enterprise
 • Citrix XenServer 5.5 bezplatná edice
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows XP
 • Server HP
 • 15 počítačů HP využívajících Citrix Provisioning Server (součást Citrix XenDesktopu)
 • 15 osobních počítačů ve druhé učebně
 • 30 osobních počítačů v dalších učebnách a kabinetech vyučujících

 

Implementační partner

Netwin CZ se zaměřuje na návrh, dodávky a servis školních počítačových sítí. „Navrhujeme řešení s ohledem na spolehlivost a jednoduchost použití při výuce. Problém škol je, že z finančních důvodů nemohou obvykle řešit celou počítačovou síť v jednom kroku. Produkty Citrixu umožňují systematickou postupnou obnovu a rozšiřování školních sítí s minimálním růstem nákladů na provoz a údržbu. Jsou vhodné pro počítače v učebnách i kabinetech a zabezpečí i snadný přístup ke školním aplikacím z vlastních notebooků studentů a pedagogů. Důležitá vlastnost, je start mnoha PC z jednoho společného image. Ta zajistí stálé prostředí i při častém střídání uživatelů a flexibilitu při aktualizacích. Nedostatek prostředků na investice pomáháme školám vyřešit prostřednictvím průběžného financování s měsíční úhradou a poradenstvím s čerpáním prostředků z fondů EU,“ upřesňuje Jan Dorazil, ředitel společnosti NetWin CZ.

podcast

 

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem technologií pro virtualizaci, počítačové sítě a poskytování softwaru jako služby pro více než 230 000 organizací na celém světě. Jeho rodiny produktů Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) a Citrix Online Services radikálně zjednodušují používání počítačů milionům uživatelů, kterým poskytují aplikace jako službu na vyžádání v libovolném místě a na libovolném zařízení. Mezi zákazníky Citrixu patří největší světové internetové společnosti, 99 % společností z žebříčku Fortune Global 500 a stovky tisíc malých a středních podniků z celého světa. Citrix udržuje partnerské vztahy s více než 10 000 společnostmi ve více než 100 zemích. Společnost Citrix byla založena v roce 1989 a v roce 2009 dosáhla příjmu 1,6 miliardy dolarů.

Byl pro vás článek přínosný?