Hlavní navigace

IT ve školství s technologiemi Citrix

11. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chybí-li v českému školství peníze na údržbu budov, kde je brát na morálně rychle zastarávající výpočetní techniku?

O nedostatku financí na českých školách všech stupňů už byly popsány stohy papíru. Jedním z neblahých důsledků této situace je nedostatek investičních prostředků. To znamená, že řadě škol se nedostává peněz nejen třeba na údržbu budov, ale také na výpočetní techniku. Ta navíc morálně velmi rychle zastarává.

 

Virtuální stroje jako řešení

Většina škol je počítači samozřejmě vybavena, bohužel v řadě případů jde již o morálně poměrně zastaralé stroje. Před několika lety pořízené počítače pomalu dosluhují a na pořízení nových mnohde nejsou peníze. „Nedávno se nám podařilo vybavit novou počítačovou učebnu, ale obměnu by potřebovala většina zbývajících počítačů v naší škole. Právě proto se nám virtualizace zdá jako vhodná cesta,“ uvádí Mgr. Miroslav Koranda, ředitel Základní školy Glowackého na Praze 8.

Jakkoli s sebou virtualizace nese samozřejmě nějaké náklady, jejich výše je pro školy mnohem přijatelnější než kompletní obnova hardwarového vybavení. Jedním z vhodných řešení „školního IT“ jsou virtualizační technologie společnosti Citrix, jejíž partnerský program navíc umožňuje jednotlivým implementačním partnerům poskytnout školství poměrně citelné slevy. Nasazení produktů jako Citrix XenDesktop, případně i XenApp dovolí nadále využívat pro výuku i morálně zastaralé počítače, které škola vlastní.

O tom se přesvědčili i na Střední odborné škole a středním odborném učilišti podnikání a služeb v Jablunkově. „Souběžně s dosluhujícím serverem vyvstala otázka dalšího řešení správy a údržby výpočetní techniky dodané v rámci projektu INDOŠ,“ popisuje situaci ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště podnikání a služeb v Jablunkově ing. Roman Szotkowski. Škola se nakonec rozhodla pro virtualizaci jak na poli serverů, tak desktopů. Díky tomuto řešení mají dnes učitelé k dispozici svůj profil na kterémkoli počítači ve škole. Mohou si tak například multimediální podklady pro výuku připravit pohodlně v kabinetu a pak je spustit ve třídě jednoduše přihlášením se pod svým jménem a heslem.

 

Restrikce pro „šikulky“

Zkušenosti ze Základní školy Glowackého, ale třeba i z 1. lékařské fakulty University Karlovy pak ukazují ještě další přínos virtualizace či doručování desktopů ve školství. Každý správce větší počítačové sítě ví, jak časově náročná může být správa jednotlivých stanic. V učebnách k tomu ještě přistupuje vynalézavost, která je vlastní některým žákům a studentům. Nutnost kompletní reinstalace celého operačního systému je v počítačových učebnách mnohem častější než v běžných firmách.

Nasazení Citrix XenDesktop či Citrix Provisioning Serveru podobné problémy zcela odstraní. Jakmile se student přihlásí pod svým jménem a heslem, načte se mu vždy „čisté“ prostředí a v případě jakýchkoli problémů může správce provést „reinstalaci“ opravdu během sekundy. „Univerzitní prostředí si navíc vyžaduje několik jazykových verzí. Nasazení produktů od Citrixu umožňuje dát uživatelům jednoduše na výběr,“ vysvětluje Ivan Pešek z odboru informatiky 1. lékařské fakulty.

Snazší správa má ale ještě jeden pozitivní efekt. Umožňuje učitelům informatiky zajít ve výuce dále, aniž by to nějak ohrozilo funkčnost učebny. „Dříve byly nastaveny velmi restriktivní politiky, abychom se vyhnuli neustálým reinstalacím,“ říká Mgr. Radek Dlouhý, učitel informatiky a výpočetní techniky ZŠ Glowackého a doplňuje: „Po nasazení řešení založeného na produktech Citrix jsem mohl restrikce uvolnit a pokročilejší žáci tak mohou postoupit ve výuce o další krok. Experimenty s registry už nejsou destruktivní.“ Díky bezproblémové obnově se tak mohou učitelé názorně předvést žákům i studentům některá nastavení systému. V klasické konfiguraci by byl podobný postup velmi riskantní.

 

Snazší správa i delší životní cyklus

Pro české školství je virtualizace rozhodně cestou, která může přinést citelné úspory i zkvalitnění výuky. Jakkoli dnes máme tendenci chápat virtualizaci spíše v souvislosti se servery, právě školství je téměř ukázkovým příkladem toho, co může přinést virtualizace i na poli desktopů. Většina škol nemá prostředky na to, aby se o počítače ve škole staral přímo určený administrátor či externí firma. Starosti o údržbu výpočetní techniky tak často padají na bedra učitelů výpočetní techniky a informatiky jaksi navíc, nad rámec jejich běžné pedagogické práce.

Cloud23

Právě v těchto případech pak školy oceňují velkou úsporu času jinak nutného na správu sítě, kterou jim virtualizace přinese. Instalace nových aplikací či softwarových oprav dříve pro správce znamenala obejít všechny počítače a u každého provést zásah manuálně. Virtualizace mu umožní vše zvládnout během pár minut ze svého počítače. Vše se pak automaticky projeví na všech stanicích jak v učebnách, tak případně i v kabinetech vyučujících. Navíc tento systém prakticky odstraní problémy s nechtěnými zásahy žáků a studentů do nastavení jednotlivých počítačů v učebnách.

Důležitým argumentem pro řadu škol je také prodloužení životního cyklu hardware, který už mají. Zejména na základních a středních školách dnes není žádnou výjimkou, že prostředky na obnovu hardware stačí maximálně na vybavení jedné z učeben, v ostatních pak mají žáci k dispozici již zastaralé stroje, což se samozřejmě negativně odráží ve výuce. V případě virtualizace desktopů podobný problém odpadá a i starší počítač se v roli tenkého klienta zhostí svého úkolu více než dobře. Investice do virtualizace tak umožní škole nejen zefektivnit práci učitelů informatiky, ale do budoucna i výrazně ušetřit na investici do hardware. Ušetřené prostředky najdou jistě ve školách uplatnění.