Hlavní navigace

Transformační styl řízení: jak jej ve firmě zavést?

24. 12. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Rido - Fotolia.com
Být lídrem a dobrým manažerem předpokládá dobře porozumět projektovému řízení, zvládat organizaci svého diáře nebo třeba řídit lidi a monitorovat jejich výkonnost. Ne všichni, kteří těmito schopnostmi disponují, mohou být dobrými transformačními lídry. Tyto dovednosti jsou dobrým manažerským základem, na kterém se dá stavět. Někteří z nás jsou zkrátka narozeni pro to, aby vedli ostatní, a zbytek se k tomu musí dopracovat tvrdou prací.

 

Určitě jste to sami zažili. Charizmatický lídr, který má schopnosti motivovat lidi kolem sebe. Dokáže ostatním vštípit pocit, že jsme všichni důležití, a pokud jeden z nás zklame, selže celý tým. Mise těchto vůdců je docílit pozitivní změny ve firmě. U lidí, se kterými pracují, probudí nadšení a energii, jež kladně působí na všechny členy týmu. Dávají sobě a lidem, s nimiž pracují, dlouhodobé cíle. Odpověď typu: „protože takto jsme to vždycky dělali“ pro ně není odpověď.

Nové, jiné řízení

Transformační problémy jsou kritická místa, kterým firmy občas musí čelit. Většinou souvisejí s přístupem k práci, chováním zaměstnanců a firemní kulturou. Jsou často hluboko zakořeněné a nesnadno identifikovatelné bez větší analýzy.

Za průkopníka konceptu transformačního vedení je považován James MacGregor Burns. V sedmdesátých letech se zaměřoval na zlepšení principů a procedur v managementu. Burns byl přesvědčen, že transformační lídr musí dokonale znát cíle, kterých je nutno dosáhnout, a musí být schopen dobře je vysvětlit ostatním. „Změny se ve firmě nedějí jen tak, ale prostřednictvím zaměstnanců. K docílení transformací musíme nejprve Transformační styl vedení, někdy označovaný jako nový, je jeden ze způsobů řízení. Jeho potenciál se skrývá v možnosti posílit lidi ve vašem týmu, více než jste si kdy dokázali představit.

Vědět, jak lidi řídit,“ zdůrazňuje Pamela Ruckerová, předsedkyně CIO Executive Council’s Executive Woman v IT.

Transformační lídři jsou popisováni jako charizmatičtí, entuziastičtí, optimističtí se sklony k vizionářství. Pokud se jim dá možnost působit těmito vlastnostmi na členy týmu, mohou učinit ve společnosti transformaci, která povede k celkově větší firemní efektivitě a třeba i k lepší vnitropodnikové náladě.

Tři úspěšné styly řízení

Kevin Ford, spoluautor knihy Trojúhelník řízení a CIO ve společnosti Tag Consulting, popisuje tři úspěšné styly řízení a každý lze aplikovat na specifické situace, kterým firma čelí.

Prvním druhem jsou takzvaní taktičtí lídři. Tito vedoucí řeší většinou dobře nenáročné problémy. Každodenní operační záležitosti. Druhým jsou strategičtí lídři, kteří mohou být vizionáři směřujícími svůj pohled do budoucna. Jsou kreativní a schopní dobře odhadnout budoucí trendy. A jako poslední jsou podle Forda transformační lídři, jež jsou v podstatě moderátory nedělajícími vlastní strategická rozhodnutí, ale místo toho moderují komunikaci mezi klíčovými podílníky nebo akcionáři.

Transformační lídři disponují silným hodnotovým základem. Dokážou dobře rozlišit, co je pro firmu podstatné a co je v nejlepším zájmu majitelů nebo akcionářů společnosti. Někdy nemusí přesně vědět, kdy bude transformace dokončena, ale vědí, že situace po dokončení bude lepší než ta původní. Pokud firma očekává změnu směru, potom je zde ideální prostor pro transformačního lídra.

Kdo je transformační lídr?

Kterými vlastnostmi by měl být transformační lídr obdarován? Zde jsou typy od expertů na dané téma. „Pokud ve firmě něco potřebujete změnit, musíte přesně vědět co. Musíte mít vizi kam směřovat. Musíte být schopni kvalitní komunikace a disponovat velkým množstvím myšlenek. Nejen váš tým přichází s návrhy na změnu, ale při rozhodování je nutné zainteresovat také majitele nebo akcionáře společnosti.

Transformační lídr se stará o názory ostatních a prověřuje, že všechna rozhodnutí jím činěná jsou v souladu s vytyčeným cílem. Musíte najít skupinu lidí, kteří mají různé pohledy na věc a jsou schopni přijít s novými nápady. Nemůžete přijít se všemi nápady jen vy osobně. Je ideální zaměstnat experty v oboru a poskytnout jim dlouhodobé výzvy,“ říká Pamela Ruckerová. „Takový člověk má mít strategické myšlení pro plánování a objektivní pohled na věc pro vlastní realizaci. Musí to být důvěryhodný člověk a výborný komunikátor, se kterým lidé nebudou mít obavy plout na jedné lodi. Musí být energický a koncentrovaný, aby zvládal řídit změnu od počátku až k úspěšnému závěru,“ vysvětluje Greg Stewart, viceprezident a CIO ve firmě Enerflex, dodavatele energetických řešení.

„Někteří lidé si pod pojmem transformační lídr představují někoho, kdo vše ve firmě rychle a radikálně změní. Já to takto nevidím. Podle mého názoru je to více mentor a kouč. Je to o motivaci, pozitivní energii a morálce zaměstnanců. Musí být charakterním vzorem pro ostatní a empatickým manažerem.

Měl by vědět, jak lidé myslí. Transformační změna je výzva dlouhodobého charakteru a je nutné vidět věci z mnoha úhlů pohledu,“ říká Jeffrey S. Shipley, viceprezident a CIO ve firmě Blue Cross and Blue Shield, poskytovatele zdravotního pojištění v 37 státech USA.

soutez_casestudy

„Transformační vedení, jak jej známe, je o pozitivní mobilizaci lidských dovedností. Schopnost vytvořit příjemnou atmosféru pro debaty o problémech je velmi důležitá. Etika, morálka a soudržnost jsou velkou částí transformačního vedení. Transformační lídři si potřebují vytvořit důvěru, a to je pochopitelně otázka delšího časového horizontu. Kdokoliv může být transformačním lídrem. Je nutné dobře porozumět lidem a rozdat každému v týmu jasnou roli,“ říká Ford.

→ Pokračování: 5 věcí, které umožní transformaci

Byl pro vás článek přínosný?