Hlavní navigace

Sedm aktuálních trendů v business intelligence

6. 1. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Business intelligence v posledních letech prochází zásadní transformací a posiluje svůj přínos díky technologiím jako umělá inteligence, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka nebo cloud.

O business intelligence (BI) není v poslední době tolik slyšet jako o jiných technologiích, ale to neznamená, že se zmenšuje její význam nebo ji nahrazují jiná řešení. Právě naopak, BI je dnes snáze použitelná, dostupná širšímu okruhu zaměstnanců, přesouvá se do cloudu, stává se součástí obecnějších ERP a CRM systémů a využívá AI a strojové učení.

Podle údajů za rok 2020, které zveřejnila analytická společnost IDC, zaznamenal trh BI loni 5,2% růst a dosáhl hodnoty 19,2 miliardy dolarů navzdory ekonomickým potížím způsobeným pandemií. Očekává se, že růst trhu dále zrychlí vlivem digitální transformace a hledání chytřejších způsobů využití dat k rozvoji podniku.

Přední hráči na trhu BI patří k nejvýznamnějším IT firmám vůbec – Microsoft, SAP, Salesforce, IBM, SAS a Oracle. Dohromady však zaujímají pouze 60% podíl na trhu, takže zbývá dostatek prostoru, kde se mohou uplatnit inovátoři jako ThoughtSpot nebo Alteryx.

BI sice existuje již dlouho, ale netěší se příliš dobré pověsti – kritici tvrdí, že pro běžného uživatele je příliš složitá, že produkuje hezky vypadající reporty a pestré dashboardy, které však nepomáhají řešit reálné obchodní problémy, a že vyžaduje příliš mnoho práce s tvorbou katalogů dat, budováním datových skladů a tak dále.

Podle Carstena Bangeho, zakladatele a ředitele výzkumného centra BARC, byla BI před pandemií považována za zastaralou technologii, která v mnoha případech neprokázala takový užitek, aby stála za investici. To se však zásadním způsobem změnilo. Podniky k BI znovu upírají pozornost ve snaze získat lepší náhled na dodavatelské řetězce, chování zákazníků i na vlastní obchodní procesy. To se odráží na aktuálních trendech v BI.

Co se dozvíte v článku
  1. 1. AI a strojové učení nabízí zajímavé možnosti
  2. 2. V postpandemickém světě prudce stoupá využití cloudu
  3. 3. Zpracování přirozeného jazyka dělá pokroky
  4. 4. BI se stává součástí CRM a ERP platforem
  5. 5. Objevují se nové způsoby prezentace informací na principu příběhu
  6. 6. BI se začleňuje do každodenního provozu
  7. 7. Úspěšná BI nadále vyžaduje přípravy

1. AI a strojové učení nabízí zajímavé možnosti

Nejvýznamnějším trendem v BI je využití umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML).

„Začala nová éra rozšířené analýzy,“ tvrdí analytik IDC Dan Vesset. „Analytické funkce podporované umělou inteligencí jsou teprve v počátcích, ale historické trendy naznačují, že potrvá méně než deset let, než se nová generace BI softwaru stane běžnou záležitostí.“

Analytik společnosti Forrester Research Boris Evelson dodává, že augmentovaná BI (tradiční BI posílená umělou inteligencí) má potenciál „změnit průměrného podnikového uživatele na datového vědce“. Cílem je umožnit i laikům provádět prediktivní analýzy, detekci anomálií, prognózy a další funkce BI „na jedno kliknutí“, a zároveň zvýšit efektivitu a výkonnost expertních uživatelů.

Systémy strojového učení mohou současně běžet v pozadí a řešit problém, že „nevíme, co nevíme“. Mohou v datech odhalovat zajímavé vzorce a souvislosti a upozorňovat na ně uživatele, což dříve nebylo možné.

2. V postpandemickém světě prudce stoupá využití cloudu

Trend zavádění BI softwaru v cloudu je na vzestupu již určitou dobu, ale rozhodně zrychlil v souvislosti pandemií, která donutila zaměstnance pracovat z domova, čemuž jim IT muselo poskytnout vzdálený přístup k důležitým podnikovým aplikacím.

Carsten Bange tvrdí, že polovina nových implementací BI je cloudových, což představuje setrvalý meziroční nárůst. Mezi výhody cloudové BI patří dostupnost pro vzdálené uživatele, škálovatelnost, elasticita a rychlost nasazení. Mimoto podniky dnes častěji přesouvají velké soubory dat do cloudu pro účely zálohování a provozu aplikací, takže je pravděpodobnější, že tam budou ochotné přesunout i datové sklady a analýzu.

3. Zpracování přirozeného jazyka dělá pokroky

Není-li člověk datový vědec, může být zformulování správného dotazu složité. Tento problém řeší integrace zpracování přirozeného jazyka do systémů BI, takže i průměrný uživatel může jednoduše položit otázku a dostat na ni odpověď. Zpracování přirozeného jazyka nejen umožňuje současným zaměstnancům vyškoleným v práci s BI využívat nástroje efektivněji, ale také dovoluje výrazně rozšířit okruh podnikových uživatelů BI.

Zpracování přirozeného jazyka je bezpochyby zajímavý trend, ale nutno podotknout, že v praxi mu ještě schází mnoho k dokonalosti.

„Převod přirozené otázky na přesně formulovaný dotaz může být značně náročný,“ upozorňuje Boris Evelson ze společnosti Forrester Research. „Systémy potřebují ladit – ne vždy totiž získáte požadovanou odpověď na první pokus. Nebo možná dostanete stovky odpovědí, podobně jako když zadáte požadavek do vyhledávače Google.“

4. BI se stává součástí CRM a ERP platforem

Výrobci CRM a ERP systémů začleňují BI do svých platforem, buď akvizicemi hotových řešení, nebo vlastním vývojem. Například Salesforce v roce 2019 koupil předního poskytovatele BI Tableau a rychle integroval jeho software do své cloudové CRM platformy.

Podle analytika společnosti IDC Dana Vesseta spočívá přínos tohoto přístupu v tom, že se BI stává nedílnou součástí podnikových procesů namísto samostatné, nezávislé disciplíny. Integrovaná BI může podniku pomoci automatizovat některé kroky obchodního procesu, a tím jej urychlit a zefektivnit.

5. Objevují se nové způsoby prezentace informací na principu příběhu

U tradiční BI systém vygeneruje reporty a přehledy plné barevných grafů, ale jakkoli je taková prezentace výsledků na pohled atraktivní, nemusí mít pro netechnické uživatele potřebnou vypovídací hodnotu. Proti propracovanému vizuálnímu podání dat jde trend vyprávění příběhu.

Dodavatelé BI využívají grafickou disciplínu nazývanou „informační design“ ke zjednodušení prezentace dat, tak aby byla pro uživatele srozumitelnější, prováděla jej konkrétním problémem nebo situací a také nabízela doporučení dalšího postupu. Součástí vizualizace dat je obvykle i textový doprovod.

6. BI se začleňuje do každodenního provozu

Tradiční BI dodává reporty podle pevného harmonogramu, například týdně nebo měsíčně. To však v dnešním vysoce konkurenčním prostředí nestačí – rozhodovat je nutné ihned na základě aktuálních informací. Operativní BI, označovaná někdy také zkratkou OI, shromažďuje a analyzuje data z různých zdrojů včetně chování zákazníků a událostí v dodavatelském řetězci.

BI systém následně dokáže poskytnout doporučení k rychlému rozhodování, například o přidělení dodatečných zdrojů určité funkci nebo reakci na rychle se měnící obchodní podmínky. U operativní BI se mohou přehledy automaticky aktualizovat ve stanovených intervalech, třeba každou hodinu, a systém může automaticky upozorňovat na změny, kterým je zapotřebí věnovat pozornost, nebo na nové příležitosti, jež je možné využít.

7. Úspěšná BI nadále vyžaduje přípravy

Samotné nástroje BI jsou na trhu dobře zavedené, ale mnoho firem je nedokáže implementovat, protože na to nejsou připravené.

CS24

„Technologie je vyspělá, ale přetrvávají překážky na straně lidí a procesů. Podniky musejí budovat datově orientovanou kulturu a vyškolit své zaměstnance,“ zdůrazňuje Boris Evelson.

V nejnovějším průzkumu společnosti BARC, v němž měli respondenti seřadit své letošní priority, se na prvních pozicích umístil management kvality dat a vyhledávání dat. Pokročilá analýza a strojové učení skončily až na jedenáctém místě, což ovšem neznačí, že podniky nemají o AI zájem. Znamená to, že mohou jen stěží zavádět strojové učení, když jim chybí to podstatné – kvalitní a dostupná data. Podle Bangeho se podniky vracejí k základům a řeší nejprve správu a využití dat, než postoupí k pokročilejším metodám.

Článek vyšel v magazínu CIO Business World 6/21.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?