Hlavní navigace

Roste poptávka po integraci ERP s výrobními technologiemi...

30. 12. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika.

CIO Business World: Rok 2015 je ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Vladimír Bartoš: Ano. V letošním roce evidujeme cca dvojnásobek poptávek ve srovnání s rokem minulým.

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

Minerva dodává ERP systém QAD do výrobních firem z oblastí: strojírenství, elektro, spotřební zboží, automotive, potravinářství a farmacie/ chemie. Z těchto oblastí je v letošním roce nejvyšší poptávka ze strojírenského průmyslu. Domníváme se, že je to způsobeno několika faktory:
a) potravinářské a farmaceutické firmy neregistrují tolik výkyvy trhu a investovaly do IT i v průběhu krize,
b) automotive je v oblasti IT velmi dobře vybaven a nyní pracuje na hranici svých kapacit, takže nemá příliš prostoru rozvíjet své IT,
c) strojírenství zažívá rovněž svůj boom, ale je v oblasti IT podfinancované a tudíž dohání deficit.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

Roste poptávka po integraci ERP s výrobními technologiemi ve snaze získat co nejpřesnější data o průběhu výroby. Tuto problematiku můžeme řešit specializovaným MES systémem nebo můžeme využít schopností ERP systému a zajistit jeho přímou komunikaci se stroji. Výhodou druhé varianty je nižší cena, jednodušší výsledná architektura systému, vyšší komfort uživatelů využívajících jediné uživatelské rozhraní a vyšší dostupnost dat v analýzách kombinujících data z ERP systému s daty ze strojů. Ne každý ERP však tyto schopnosti má.

Jak se v praxi řeší otázka návratnosti investic v případě zavedení nebo inovace ERP systému? Žádají od vás potenciální zákazníci ekonomickou analýzu o návratnosti investice do nového nebo inovovaného ERP systému? Jaká je běžná hodnota ROI u ERP softwaru a jaká je maximální doba návratnosti, kterou jsou firmy ochotné akceptovat?

Doba návratnosti u ERP systému se odvíjí na jedné straně od jeho funkcionality a na straně druhé od výchozí situace u zákazníka. Čím je ERP systém vhodnější pro odstranění slabin v podnikových procesech klienta a implementační firma schopnější jej kvalitně zavést, tím je návratnost investice kratší. Podobně působí na druhé straně výchozí pozice klienta: Čím méně jsou podnikové procesy efektivní, tím dále je lze v průběhu zavádění ERP systému posunout.
Minerva vypočítává dobu návratnosti investice do implementace ERP systému QAD automaticky na většině svých projektů. Obvykle se pohybuje mezi třemi až pěti lety. Hodně klientů však bere tuto informaci jen jako příjemný bonus. Uvědomují si totiž, že neexistuje alternativní cesta. Bez dobrého ERP systému nemohou svůj byznys dále rozvíjet.

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo vystačí s webovým přístupem?

Domnívám se, že pojmy jako mobilta, webový přístup apod. jsou zavádějící. Uživatelé ERP systému hrají ve svých firmách různé role a pro ně potřebují co nejlepší podporu.
Pokud jsem např. skladník, musím efektivně manipulovat se zásobami, dostávat podklady k manipulaci a evidovat skladové pohyby. To nelze dělat od počítače, ale buď využiji vytištěné podklady, tužkou zapisuji skutečnost a pak to do počítače přepíši, nebo dostávám informace prostřednictvím radiofrekvenčního terminálu (RFT) a skenem potvrzuji skutečnost, nebo jsou podkladem tahové KANBAN signály a při pohybu zásoby je pomocí technologie RFID automaticky proveden do ERP záznam apod.
Pokud jsem obchodník a stále cestuji, musím mít funkce pro záznamy z jednání, informace o zákaznících a potenciálních zákaznících k dispozici na cestách. Někdy je výhodnější notebook, někdy tablet, jindy chytrý telefon.
Podobně bychom mohli pokračovat přes manažery k nákupčím, mistrům apod.
Rozhodující je schopnost ERP systému přizpůsobit své rozhraní konkrétnímu uživateli v konkrétní situaci. Do budoucna očekáváme, že stejný uživatel bude stejný proces realizovat na různých zařízeních ve své kanceláři a mimo svou kancelář. ERP systém pak musí rozeznat nejen uživatele a proces, ale i typ koncového zařízení a dle něj změnit vzhled funkce.

Mění se podle vás poměr klasických "on-premise" ERP systémů a informačních systémů poskytovaných přes cloud? Jakým tempem?

Počet cloudových instalací ERP systémů pomalu roste. Tempo je však nízké a neočekávám jeho prudké zvyšování.

Jak funguje ERP v dnešním globalizovaném světě? Umíte vyhovět podmínkám účetních standardů a legislativy v jiných zemích? Máte svůj vlastní ERP produkt, který prodáváte i na zahraničních trzích a na kterých?

Minerva implementuje přes 20 let v Evropě americký ERP systém QAD. Díky úspěšným instalacím v nadnárodních společnostech jsme se postupně dostali i do Asie, zejména Číny a do Afriky. První rozsáhlejší instalaci systému QAD přes několik států jsme provedli před deseti lety. O shodu se zahraniční legislativou, obchodní praxí a o jazykové překlady se stará náš partner – firma QAD.Inc. Minerva zapracovává detaily při konkrétních implementacích a poskytuje QAD zpětnou vazbu pro další zlepšení sytému. Před čtyřmi lety firma QAD uvolnila verzi systému (Enterprise Edition), v němž může uživatel volně střídat znaky z latinky, azbuky nebo čínské či japonské grafémy. Navíc v ní byla výrazně posílena funkcionalita pro nadnárodní holdingy a centrální role QAD při údržbě odchylek lokálních legislativ. Výsledkem je výrazně snazší zakládání zahraničních poboček našimi klienty při jejich expanzi na zahraniční trhy.

soutez_casestudy

Jak se vaši zákazníci zajímají o bezpečnostní rizika, především ztráty nebo úniky dat?

Dostupnost a zabezpečení dat proti ztrátám nebo zničení zajišťuje Minerva jako samozřejmou součást projektu implementace systému QAD.
Zcela jinak je to však u zabezpečení dat proti zneužití vlastními zaměstnanci klienta. Tam systém QAD podporuje tzv. auditování, které zaznamenává všechny přístupy a změny dat provedené uživateli. Z praxe můžeme naše klienty rozdělit do dvou skupin:
a) Firmy trvale vytvářející pozitivní atmosféru. Tyto podniky pracují na loajalitě svých zaměstnanců a kladou menší důraz na technické zabezpečení dat v systému.
b) Firmy preferující restrikci. Tyto podniky pečlivě nastavují v systému uživatelská práva, kontrolují z bezpečnostního hlediska práci uživatelů s daty a někdy mají i interní specializované oddělení starající se o prevenci zneužití dat.

Byl pro vás článek přínosný?