Hlavní navigace

Renata Dvořáková, Neit Consulting: Chceme odstranit návyk na papírové dokumenty

6. 5. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Internet Info DG – Karel Choc
Láska k papíru ve firmách je v době digitální nepochopitelná a zbytečná, říká generální ředitelka tuzemské IT konzultační společnosti Neit Consulting Renata Dvořáková.

Jak velká změna je přejít z vedení české pobočky globální společnosti Oracle do vedení menší české firmy?

Rozdíl je markantní, hlavně v možnosti přímého ovlivnění změn a v rychlosti, s jakou můžu v Neit Consulting realizovat nové nápady. Ve velké korporaci se může snadno stát, že se dobré myšlenky ztratí v pomalém schvalovacím procesu, zatímco v menší firmě je snadnější tyto nápady prosadit, a vidět tak jejich okamžitý dopad na chod organizace.

Na druhou stranu, v Oraclu se mi nikdy nestalo, že by mi zákazník neodpověděl na e-mail, obzvlášť když si třeba vyžádal nějakou obchodní nabídku. Tady se mi to stává častěji, než bych chtěla, ale už jsem se s tím naučila pracovat. Obvykle se stačí připomenout.

Neit Consulting do vašeho příchodu vedli dva původní zakladatelé. Co od vás očekávají?

Svěží myšlenky a impulzy, které pomohou firmě rychleji růst a vyvíjet se. Od založení společnosti až do dneška si už její spolumajitelé podle jejich názoru většinu svých nápadů vystříleli a teď je to na mně. Mám přinášet nové podněty a inovace, které by měly posílit naši tržní pozici, a zvládnout případná úskalí, která se před námi mohou vyskytnout.

Firma totiž funguje v jakýchsi tříletých cyklech, kdy hodně vyroste, ale během tří let zase o většinu nárůstu postupně přijde. Mým hlavním úkolem je tento cyklus zvrátit a docílit trvalejšího rozvoje.

Původně rodinné firmy často změnu přechodu na profesionální management neustojí, protože majitelé neunesou tu změnu a ztrátu rozhodovacích pozic. Máte pocit, že od majitelů dostáváte volnou ruku, nebo na vás vyvíjejí ten očekávatelný silný tlak a omezují vás v rozhodování?

Změny ve vedení vždy přinášejí určité výzvy, ale jsou to také příležitosti. Neit Consulting je součástí skupiny Neit Group, která má tři spolumajitele v České republice a tři na Slovensku. Do mého nástupu dva spolumajitelé aktivně zasahovali do denního řízení firmy, ale protože jeden z nich začal věnovat více času jiným projektům, změnila se dynamika vedení. Když oba fungovali naplno, vytvářeli takovou unikátní rovnováhu, která se teď narušila, a já jsem tu i proto, abych firmě rovnováhu pomohla vrátit, a udržela tak stabilní rozvoj směřování firmy.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Nastavili jsme si postupný přechod odpovědnosti a rozhodování, kde jsem dostala značnou míru důvěry. Spolumajitelé jsou velmi otevření a mám u nich vždycky dveře dokořán, pokud cítím potřebu probrat s nimi jakýkoliv můj záměr. Oba mi pomáhají třeba i tím, že zaměstnance aktivně odkazují na mě, když za nimi přijdou s nějakým dotazem či návrhem.

Na druhou stranu, i když mám dostatečný prostor pro samostatné rozhodování, u zásadních rozhodnutí, která ovlivňují finance společnosti, preferuji konzultaci se spolumajiteli. Máme tak zajištěn plynulý přechod a zároveň stabilitu v rozhodovacích procesech.

Oracle, vaše předchozí působiště, byl hodně postaven na procesním řízení, ostatně jako každá ohromná globální korporace. Zamýšlíte zavést v Neit Consulting také korporátní pravidla, nebo si zachováte charakter malé firmy?

Chceme posílit obchodní i konzultační oddělení, abychom získávali větší zakázky a současně rozšířili naše služby a kompetence, a zákazníkům tak dovedli nabídnout širší spektrum činností a připravili se na změny, kterými svět kolem nás prochází. Kromě jiného plánujeme i zahraniční expanzi, k čemuž by nám měla pomoci nově zaváděná firemní pravidla.

Musím ale upozornit, že nechci stanovovat zbytečná korporátní pravidla pro pravidla, ale taková, která zjednodušují nebo zefektivňují interní procesy. Chceme si zachovat některé vlastnosti malé firmy, aby se naši lidé cítili jako v rodinném prostředí. Cílem zavedení korporátních pravidel není omezení našich zaměstnanců, ale spíše jim ulehčit práci, aby se mohli soustředit na to, co je skutečně důležité – poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům.

Některé procesy a „best practices“ jsou momentálně izolované jen v určitých týmech, moje ambice je rozšířit tyto osvědčené postupy po celé naší společnosti. Chtěla bych zajistit, že firma bude fungovat jako dobře sehraný orchestr, kde každý člen týmu přesně ví, co má dělat, a kde spolupráce přináší nejlepší možné výsledky.

S čím chcete do zahraničí vyrazit?

Renata Dvořáková, CEO Neit Consulting

Autor: Internet Info DG – Karel Choc

Když jsem přemýšlela nad tím, jestli nabídku pracovat v Neit Consulting přijmu, jedním z motivátorů byl Team assistant, náš interně vyvíjený produkt, který mi přijde prostě skvělý s obrovským potenciálem.

Je to platforma určená k digitalizaci procesů v rámci celé firmy, jež obsahuje různé moduly třeba pro schvalování objednávek, faktur, služebních cest, správu smluv či výběrových řízení. Jsou tam i specifické funkce pro konkrétní klienty, například umí integrovat e-shop s výrobou a automaticky potvrzovat dodací termíny zboží vyráběného na zakázku a zároveň rezervovat pracovníky a materiál potřebný pro každou výrobní zakázku. Jeho nasazení výrazně zjednodušuje běžnou firemní administrativu a umožňuje efektivnější správu projektů i výrobních kapacit.

Digitalizace je dnes pro úspěch prakticky nezbytná, ale nejdete právě proto trochu pozdě? Není už trh obsazený?

Digitalizace je sice nezbytná pro každou moderní firmu, ale často se setkávám i s renomovanými mezinárodními společnostmi, kde je papírová administrativa stále běžná. Proto si myslím, že tu je obrovský potenciál k růstu v digitalizaci procesů. I v digitálním věku se totiž některé zvyky těžko mění, a to včetně lásky některých zaměstnanců k papírovým dokumentům. Pracovníci pak tráví spoustu času obíháním firmy s papírem nebo ručním přepisováním dat do interních systémů, přitom nechat obíhat data místo lidí šetří čas a investice do digitalizace má rychlou návratnost.

Samozřejmě si uvědomujeme, že nejsme jediní, kdo podobné služby nabízí, ale věřím, že se nám podařilo vytvořit silný a stabilní nástroj, který ostatní předčí.

Jak plánujete využít Team assistant k expanzi?

Je to klíčový nástroj našeho rozvoje zejména v regionu střední Evropy. Chceme najít a rozvíjet spolupráci s novými zahraničními partnery, aby nám pomohli s růstem našeho licenčního byznysu, což je teď pro nás aktuálně největší priorita.

Potřebujeme proto i posílit náš tým odborníků o další specialisty s mezinárodními zkušenostmi, abychom lépe vstupovali na nové trhy a nabízeli služby širšímu spektru klientů. Navíc nám hodně pomáhá fakt, že když například někdo náš systém používá a změní práci – typicky účetní, potom doslova lobbuje v novém působišti opět za náš Team assistant, protože je na něj zvyklá a používá ho ke své maximální spokojenosti. Jde jen o to, zasadit v cizině první semínka. Zatím se nám to daří hlavně prostřednictvím zahraničních dceřinek tuzemských společností, ale věřím, že se to brzy změní.

Kromě vývoje a implementace platformy Team assistant se Neit Consulting aktivně zabývá právě konzultačním byznysem. Jak velká část podnikání to je?

Poradenské služby tvoří značnou část naší práce, což se odráží i v našem názvu. S rostoucím významem platformy Team assistant se poměr mění. Ale i tak konzultační služby tvoří zhruba dvě třetiny našeho podnikání. Očekávám, že s rostoucím vlivem našich digitálních řešení se tento poměr může postupně vyrovnávat.

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost Přečtěte si také:

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost

To je ostatně naším cílem. Rozvoj platformy Team assistant má přímý vliv na zvyšování profitability a financování dalšího vývoje, zatímco úspěch v poradenských službách závisí na naší schopnosti efektivně realizovat projekty a splnit očekávání klientů.

Jaké jsou hlavní oblasti, ve kterých vaši konzultanti poskytují nejvíce rad?

Zaměřujeme se hlavně na budování datových skladů a reporting, což jsou oblasti, kde umíme poskytnout největší přidanou hodnotu našim klientům. Naše kompetence v oblasti práce s daty jsou mnohem širší – implementujeme a podporujeme platformu Jedox pro finanční konsolidaci a plánování, zabýváme se ESG reportingem i vytěžováním dat s pomocí AI.

Kromě toho nabízíme široké spektrum služeb od technické podpory po strategické poradenství, kde se snažíme klientům pomoci optimalizovat jejich procesy a rozhodování na základě dat.

Jaká je reakce klientů na vaše služby?

Pozitivní, hodně nám pomohl nedávný příchod velmi zkušených konzultantů, zvýšil důvěru klientů a přinesl nové perspektivy do našich projektů.

Spíš jsem myslel, jak reagují na vaše doporučení? Poslouchají vaše rady?

Klienti k nám přicházejí právě pro naše bohaté zkušenosti a odborné znalosti. Často od nás vyžadují rady a doporučení na základě naší téměř dvacetileté praxe v oboru. Vidím, že na rady dbají, ostatně jinak by nám za to přece neplatili.

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií Přečtěte si také:

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

Pracujete i pro státní správu. Jaký je rozdíl v práci pro klienta ze soukromé sféry a státního sektoru?

Práce pro státní správu se od soukromého sektoru značně liší, hlavně tempem a přístupem k procesům a rozhodování. Ve státní správě věci obvykle plynou pomaleji a s větší opatrností ve srovnání s dynamikou korporátního nebo komerčního prostředí. Naopak mám pocit, že je tam větší důraz na bezpečnost, což je pochopitelné vzhledem k povaze informací a služeb, které státní sektor spravuje.

To vede k náročnějším požadavkům na dodržování bezpečnostních standardů a adaptaci našich služeb, aby splňovaly specifické potřeby a očekávání veřejného sektoru. Nechci tím říct, že by se soukromý sektor choval lehkomyslněji, ale na straně státní správy často spolupracujeme s organizacemi, které čelí hrozbám, nebo dokonce realitě kybernetických útoků, takže to mají v sobě zakódované.

Jako jedna z mála žen jste vedla velkou českou IT firmu, jaký mají podle vás ženy vliv na sektor ICT?

CS24

Určitě pozitivní. Máme to oproti mužům určitě jednodušší v tom, že nemáme potřebu se všemi okolo soutěžit nebo bojovat. Možná je to můj zkreslený dojem, ale česká společnost je nastavena patriarchálně, takže chlapi se prostě na jednání se ženou cítí dobře, mají pocit, že oni jsou králové té situace.

Žena nemá potřebu s nimi soutěžit, odpadá tam tak souboj dvou eg a oba se snadněji dohodnou. A protože v IT je daleko víc mužů než jinde, máme to tady my ženy trochu snadnější. Jsme schopné dosahovat stejně dobrých výsledků, ovšem klidnější cestou. 

Rozhovor vyšel v magazínu CIO BW 2/24, který si můžete zakoupit zde.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?