Hlavní navigace

Pro úspěch ERP na trhu je klíčová oborová specializace

3. 4. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Kvados
Všeobecné ERP systémy neřeší dostatečně komplexně a propracovaně specifické procesy pro daný segment a obor, říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti Kvados.

Jak se v minulém období vyvíjela reálná poptávka po manažerských informačních systémech, resp. specificky po řešeních ERP?

Dle našeho názoru je poptávka po manažerských a ERP systémech stabilní, některé společnosti rostou a vyměňují ERP systémy za vyšší kategorii s ohledem na jejich rozsah funkčnosti a třídu. Jiné hledají nové funkce a zvýšení efektivity například u ERP s podporou procesů. Dalším důvodem výměny bývá technické zastarání systému stávajícího dodavatele, který už nestíhá nebo nechce svá řešení inovovat. Na trhu každopádně dochází k další konsolidaci a postupnému vyklízení pozic některých dodavatelů, kteří svou firmu dále nerozvíjejí, nemají ji komu předat a podobně.

Výzvou současnosti je snaha automatizací procesů zvýšit efektivitu výroby a snížit nároky na objem pracovních sil. Jak by měl ERP systém obecně tyto požadavky podpořit?

Je to jeden z klíčových faktorů pro výměnu ERP. Holé evidenční systémy dnes nahrazují řešení procesní, která mají schopnost optimalizovat, zefektivňovat a řídit výrobní, logistické a jiné procesy.

Kam se dnes posouvá inteligence ERP systémů? Která funkcionalita (strojové učení, prediktivní analytika, umělá inteligence atd.) nejvýrazněji přispívá k vývoji inteligentních ERP systémů a proč?

V Kvadosu se věnujeme především řešením pro obchodní a logistické společnosti. Pociťujeme tak jednoznačnou poptávku po funkcionalitě k optimalizaci zásobování, do níž dnes vstupují prvky umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě pro výpočet a predikci poptávky. V rámci vývoje WMS systému již tyto algoritmy začínají ovlivňovat například zaskladnění zboží či materiálu.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké další nové nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu manažerských/ERP systémů? Jakým způsobem jste je řešili?

Od manažerských systémů se dnes očekává, že budou nejen zobrazovat agregovaná data, ale také poskytovat informace pro rozhodování a rozvoj. Jedná se o složitý proces definování vzájemných vazeb a souvislostí. Vnímáme, že nastupuje trend ústupu od snahy vše vyřešit přímo v ERP, ale na některé specifické procesy je vhodnější integrovat specializovaná nebo oborová řešení, jako jsou systémy WMS, CRM nebo systémy pro podporu zásobování nebo procesního řízení.

Které vlastnosti řešení, jež dodáváte, jsou podle vás klíčové pro váš úspěch na trhu?

Je to oborová specializace. Všeobecné ERP systémy neřeší dostatečně komplexně a propracovaně procesy specifické pro daný segment a obor. Snažíme se našim klientům přinést zkušenost a znalost pro řízení, zefektivnění a automatizaci činností souvisejících s jejich podnikáním.

Cloud24

Můžete uvést konkrétní případ, kdy se vašemu zákazníkovi podařilo pomoci vašeho systému vyřešit nějaký klíčový problém nebo mu to přineslo podstatnou konkurenční výhodu?

Naše pokročilé WMS systémy například snižují závislost na konkrétních pracovnících a díky automatizaci procesů ve skladu umožňují využít pro rutinní činnosti méně kvalifikované pracovníky. Náš procesní systém myTEAM přináší novou dimenzi do práce týmů díky řízení lidí formou úkolů nebo třeba systémy pro predikci poptávky umožňují navyšovat prodeje a optimalizovat skladovou zásobu jak na prodejnách, tak na skladech.

Byl pro vás článek přínosný?