Hlavní navigace

Při hledání úspor vsaďte na virtualizaci

27. 1. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © ra2 studio - Fotolia.com
Jak efektivní může být virtualizace z pohledu možných úspor ale i efektivity investice a jak s ní začít

Hospodářská krize nám ukázala, jak důležitá je „rozpočtová zodpovědnost“ každé firmy. Každý dobrý manažer by měl být připraven hledat oblasti možných úspor a efektivních investic. V případě úspor je odpověď relativně jednoduchá – zvýšit efektivitu využívání zdrojů, které jsou už k dispozici.

V případě podnikového IT jsou úspory a zvyšování efektivity nabíledni. S neustálým nárůstem dat, která musí organizace nebo firma spravovat, jde ruku v ruce rozšiřování datových center a s tím spojené požadavky na prostory, kde bude výpočetní technika provozována. A nejedná se zdaleka jen o prostory, připočtěte i náklady na speciální podlahy, rozvody elektrické energie, umístění záložních zdrojů, racky, datová pole atd. K tomu všemu bude třeba kalkulovat se zvýšenými náklady na provoz. Problém nastává, pokud nějaký systém potřebuje zvýšit výkon. Pak se musí koupit počítače, instalovat je, chladit. Za poměrně krátkou dobu, někdy i za několik měsíců, ale firma zjistí, že kapacita je opět nedostačující, čímž se roztáčí kolotoč investic.

Možné řešení představuje zavádění virtualizačních platforem, jejichž průkopníky jsou společnosti EMC nebo VMware. Virtualizace umožňuje oddělení IT virtualizovat nejen servery, ale celou IT infrastrukturu a tím snížit náklady a zvýšit efektivitu takového řešení. IT oddělení musí udržet náklady na uzdě a spořit dlouhodobě využíváním automatizačních procesů všude, kde to je možné. Automatizace IT center umožní vytvořit dynamická datová centra, která využijí výhod virtualizace a zajistí nepřetržitý chod organizace i v případě havárie. Správně provedená automatizace umožní firmám zajistit potřebnou výpočetní, síťovou a úložnou kapacitu dynamicky na základě jejich potřeby.

IT se stává utilitou

Přesunutí nebo rozšíření architektury na externí prostředky založené na principech cloud computingu vytvoří to, čemu firmy Cisco, EMC a VMware říkají „architektura private cloud“. Vývoj spěje k tomu, že prostředky společnosti ve spojení s prostředky mimo firmu, vytvoří cloud. Ten se stane základem virtualizovaného prostředí a nebude v něm třeba rozlišovat, kde se prvky infrastruktury, tedy výpočetní, síťové a úložné prostředky, nacházejí. Půjde jen o funkčnost celé sestavy. Poskytování IT bude tedy v nejbližší budoucnosti považováno za službu, jako je například zajištění vody, elektřiny nebo plynu. Je zřejmé, že takový přístup je operativnější, pružnější, rychlejší a efektivnější. V důsledku to vede k optimálnímu využití investic do technologií a dosažení jejich maximální návratnosti.

Kromě technologií je nutné v rámci přechodu na privátní cloud i v případě využívání veřejného cloudu vyřešit další aspekty, které se týkají nastavení pravidel využívání nového systému. Z toho vyplývá důraz na poskytování IT jako služby v rámci vlastní firmy. Tím se vlastně IT divize stává z prostého dodavatele počítačů obchodním partnerem ostatních složek ve firmě. Uživatelé, ať už organizační složky firmy nebo koncoví uživatelé, mají možnost jednoduchého „samoobslužného“ využívání IT, přesný přehled o výdajích, větší flexibilitu díky možnosti rychlejší reakce IT na výkyvy požadavků a také projektovou podporu v rámci obchodních procesů. IT divize jako poskytovatel služeb pak může prostřednictvím automatizace velké části procesů pracovat efektivněji na náročných projektech. Navíc v rámci virtualizované architektury může rychle nasazovat nové produkty a technologie a díky průběžným vyúčtováním plateb za služby ostatním obchodním jednotkám nenarazí na vážné rozpory mezi nároky uživatelů a prostředky, jež jsou k dispozici.

Jak začít?

Jak podobný proces nastartovat i ve firmě, která se vlastně celá nesoustředí na technologie? Zásadní je nepřemýšlet o samotných technologiích, ale hlavně o tom, co technologie mají firmě poskytovat a jak se k ideálním představám o fungování IT přiblížit. O změně infrastruktury nemůže rozhodovat samo IT oddělení, nezastupitelný je dialog s managementem, zejména finančním, a kalkulace přínosů, úspor, nákladů a také potenciálních rizik.

Jak se dokáže uplatnit virtualizace v jednotlivých vrstvách IT, si ukážeme na příkladech řešení firmy EMC, VMware a divize bezpečnosti RSA.

Konsolidace a virtualizace datových úložišť napomůže dosáhnout snížení počtu fyzických datových serverů při současném zvýšení jejich odolnosti proti výpadkům a snadné rozšiřitelnosti takové architektury. Konsolidaci lze usnadnit pomocí datových úložišť EMC různých produktových řad s možností až řádového snížení nároků na potřebné kapacity pomocí speciálního deduplikačního nástroje pro kompresi dat.

Virtualizace výpočetní kapacity zajistí větší flexibilitu při získávání vyššího výpočetního výkonu (potřebného například pro zatížení finančních aplikací v čase účetních uzávěrek, nebo zpracování odezvy nárazových marketingových kampaní). Naopak lze odpojit nebo vypnout výpočetní kapacity v době, kdy nejsou potřeba.

Standardizace a zprůhlednění business procesů – zde lze dosáhnout vyšší flexibility a optimalizace základních činností jednotlivých organizací - to vše při snížení nákladů a nároků na správu, údržbu a vývoj tohoto prostředí. To ostatně platí pro všechny úrovně virtualizovaného prostředí. Konkrétně se v tomto bodě jedná o nástroje pro řízení zdrojů a optimalizaci spotřeby energie.

Zvýšení výkonu a mobility jednotlivých aplikací a služeb – u globálně působících organizací, jež své řídící nebo kontrolní činnosti migrují mezi několika středisky po celém světě, lze zajistit přesun celých aplikací na místo lokálního vykonávání. Tím se dá zvýšit jejich výkon a odolnost a současně také ušetřit za licence takto sdílených aplikací. Virtualizační nástroje v současnosti umožňují přesunout virtuální počítače ve spuštěném stavu bez přerušení poskytovaných služeb.  Za provozu je tímto způsobem možné měnit konfiguraci a usnadnit upgrade hardwaru i softwaru.

Virtualizace desktopů – zlepší zabezpečení, zjednoduší správu a dokáže si vynutit dodržování standardů. Zde se může uplatnit řešení VMware, které lze použít i jako prostředí pro zajištění správy desktopů jako poskytované služby.

Udržet jednotnou a funkční linii virtualizace není samozřejmě při zahrnutí všech důležitých vrstev fungování datového centra jednoduché. Proto výrobci technologií přicházejí v této oblasti s deklaracemi spolupráce, které umožní provozovatelům datových center spolehnout se na to, že budou jednotlivé prvky fungovat v jejich prostředí správně.

Příkladem je iniciativa VCE (Virtual Computing Environment), kterou vytvořily společnosti VMware, CISCO a EMC. Spolupráce se týká vývoje společných řešení, která slouží jako základní stavební kameny pro budování, rozšiřování a provoz datového centra. Každá ze zapojených společností pak na sebe bere záruku funkce celku – zákazník se může s problémy obrátit na libovolného člena koalice, ať už se jeho požadavky týkají technologií VMware, sítí CISCO nebo úložišť EMC.

A co bezpečnost?

Při čtení předchozích odstavců vás jistě napadla otázka – „jak je na tom bezpečnost virtualizovaného prostředí?“. Bez nároku na úplnou analýzu a s odkazem na zkušenosti z již realizovaných projektů se ukazuje, že se celková bezpečnost zvyšuje. A to především zásluhou přehlednější správy přístupových oprávnění, správy identit a snazšímu monitorování celého prostředí. Jako důkaz snad může posloužit fakt, že např. produkty VMware byly certifikovány Národním bezpečnostním úřadem na úroveň hodnocení ALE 4+, tedy pro práci s utajovanými skutečnostmi.

Schopnost rychle a na vyžádání zajistit a optimalizovat výpočetní, síťové a úložné prostředky, je předpokladem úspěchu při zajištění kvality služeb a  návratnosti investic do datových center budoucnosti. Pro úplné využití hodnoty investic do virtuální infrastruktury je třeba investovat do moderních procesů a nástrojů pro správu. Ty dokážou poskytnout globální přehled o virtuálních prostředcích od serverů přes úložiště a sítě až po aplikace a nabízejí automatizovanou správu přidělování prostředků podle toho, jak si obchodní potřeby žádají.

soutez_casestudy

zdroj: EMC Corporation

Byl pro vás článek přínosný?