Hlavní navigace

Přeměňte data na budoucnost

28. 7. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Prediktivní analýza může vašemu podniku pomoci předpovídat budoucí výsledky na základě historických dat a analytických technik, jako je strojové učení.

Prediktivní analýza je kategorie analýzy dat, zaměřená na předpovědi budoucích výsledků na základě historických dat a analytických technik, jako je statistické modelování a strojové učení. 

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Vědecká metoda prediktivní analýzy může generovat predikce s významnou mírou spolehlivosti. S pomocí sofistikovaných nástrojů a modelů prediktivní analýzy může dnes každý podnik využívat minulá a aktuální data ke spolehlivému předpovídání trendů a chování v řádu milisekund, dnů nebo let do budoucnosti.

Prediktivní analýza si získala na oblibě u širokého spektra podniků a organizací, přičemž hodnota celosvětového trhu těchto řešení v roce 2022 podle výzkumné studie The Insight Partners činila 12,49 miliardy dolarů. Zpráva předpovídá, že trh dosáhne do roku 2028 hodnoty 38 miliard dolarů a od roku 2022 do roku 2028 poroste průměrným ročním tempem přibližně 20,4 %.

Co se dozvíte v článku
 1. Prediktivní analýza v podnikovém prostředí
 2. Přínosy prediktivní analýzy
 3. Případy využití prediktivní analýzy
 4. Příklady prediktivní analýzy
 5. Nástroje pro prediktivní analýzu
 6. Modely prediktivní analýzy
 7. Techniky prediktivního modelování
 8. Algoritmy prediktivní analýzy
 9. Prediktivní analýza ve zdravotnictví
 10. Jak by měl podnik začít s prediktivní analýzou?
 11. Platy v oblasti prediktivní analýzy

Prediktivní analýza v podnikovém prostředí

Prediktivní analýza čerpá svou sílu z široké škály metod a technologií včetně velkých dat, dolování dat, statistického modelování, strojového učení a různých matematických procesů. Organizace používají prediktivní analýzu k prohledávání aktuálních a historických dat s cílem odhalit trendy a na základě zadaných parametrů předpovídat události a podmínky, které by měly nastat v určitém čase v budoucnu.

Pomocí prediktivní analýzy mohou podniky vyhledávat a využívat vzorce obsažené v datech za účelem detekce rizik a příležitostí. Modely mohou být navržené například tak, aby zjišťovaly vztahy mezi různými faktory chování. Tyto modely umožňují posoudit buď příslib, nebo riziko, které představuje konkrétní soubor podmínek, a přispívají k informovanějšímu rozhodování v různých článcích dodavatelského řetězce.

Přínosy prediktivní analýzy

Díky prediktivní analýze je pohled do budoucnosti přesnější a spolehlivější než u dřívějších nástrojů. Jako taková může pomoci nalézt způsoby, jak ušetřit a vydělat peníze. Maloobchodníci mnohdy užívají prediktivní modely k předvídání požadavků na zboží, plánování zásobování a uspořádání provozoven za účelem maximalizace prodeje. 

Letecké společnosti využívají prediktivní analýzu k nastavení cen letenek podle minulých trendů v cestování. Hotelům, restauracím a dalším podnikům v oboru pohostinství mohou tyto technologie posloužit k předpovídání počtu hostů v daný den nebo období, aby maximalizovaly obsazenost a tržby.

Deset IT předsevzetí, které jste měli letos dát a dodržet Přečtěte si také:

Deset IT předsevzetí, které jste měli letos dát a dodržet

Optimalizací marketingových kampaní pomocí prediktivní analýzy mohou podniky také vyvolat u zákazníků nové reakce nebo je podnítit k nákupu a také podpořit křížový prodej. Prediktivní modely mohou organizacím pomoci přilákat, udržet a pěstovat své nejcennější zákazníky.

Prediktivní analýzu lze také využít k detekci a blokaci různých typů protiprávního jednání dříve, než dojde k vážným škodám. Pomocí prediktivní analýzy chování a aktivity uživatelů může podnik odhalovat neobvyklé činnosti a anomálie, od podvodů s kreditními kartami přes firemní špionáž až po kybernetické útoky.

Případy využití prediktivní analýzy

Podniky dnes používají prediktivní analýzu nepřeberným množstvím způsobů. Tato technologie pomáhá uživatelům v oblastech tak různorodých, jako jsou finance, zdravotnictví, maloobchod, pohostinství, farmacie, energetika, letecký průmysl nebo průmyslová výroba.

Několik příkladů, jak podniky využívají prediktivní analýzu:

 • Letectví: predikce dopadu konkrétních operací údržby na spolehlivost, spotřebu paliva, dostupnost a provozuschopnost letadla.
 • Automobilový průmysl: zohlednění záznamů o životnosti a selhání součástí ve výrobních plánech budoucích modelů vozidel. Studium chování řidičů s cílem vyvinout lepší asistenční technologie, případně zcela autonomní vozidla.
 • Energetika: predikce dlouhodobých poměrů ceny a poptávky. Kalkulace dopadu povětrnostních jevů, selhání zařízení, regulace a dalších proměnných na provozní náklady.
 • Finanční služby: sestavování modelů úvěrového rizika. Predikce trendů na finančních trzích. Předvídání dopadu nových pravidel, zákonů a předpisů na podniky a trhy.
 • Průmyslová výroba: předvídání poruchovosti jednotlivých strojních zařízení. Optimalizace dodávek surovin na základě předpokládaných budoucích požadavků.
 • Bezpečnostní složky: zkoumání trendů ve vývoji kriminality ke zjištění, které čtvrti mohou potřebovat v určitých obdobích roku dodatečnou ochranu.
 • Maloobchod: sledování on-line chování zákazníka v reálném čase a předpovídání, zda poskytnutí dalších informací o produktech nebo pobídek zvýší pravděpodobnost dokončení nákupu.

Příklady prediktivní analýzy

Podniky všech oborů využívají prediktivní analýzu ke zvýšení efektivity svých služeb, optimalizaci údržby, odhalení potenciálních hrozeb, a dokonce k záchraně životů. Tři příklady za všechny:

Rolls-Royce optimalizuje harmonogramy údržby a snižuje uhlíkovou stopu

Rolls-Royce, jeden z největších světových výrobců leteckých motorů, nasadil prediktivní analýzu, která pomáhá dramaticky snížit množství uhlíku a zároveň optimalizuje údržbu. Výsledkem je delší doba provozuschopnosti letounů mezi nutnými servisními odstávkami.

Vodárenská společnost DC Water omezuje ztráty vody v potrubí

Vodárenský a kanalizační podnik District of Columbia Water and Sewer Authority (DC Water) používá prediktivní analýzu ke snížení ztrát vody v rozvodném systému. Její hlavní nástroj Pipe Sleuth („potrubní detektiv“) používá pokročilý model neuronové sítě s hloubkovým učením k obrazové analýze kanalizačních trubek s malým průměrem, jejich klasifikaci a následnému vyhodnocení stavu.

PepsiCo řídí dodavatelský řetězec pomocí prediktivní analýzy

Společnost PepsiCo pomocí prediktivní analýzy transformuje práci svých týmů pro elektronický i fyzický prodej. Ty nyní mohou jednoduše zjistit, kdy kterému maloobchodníkovi pravděpodobně dojdou zásoby. 

soutez_casestudy

Umělá inteligence mění požadavky na IT dovednosti a talenty Přečtěte si také:

Umělá inteligence mění požadavky na IT dovednosti a talenty

Firma vybudovala platformu Sales Intelligence Platform, která propojuje data od maloobchodníků s daty z dodavatelského řetězce. Na jejich základě předpovídá pokles stavu zásob pod určitou úroveň a upozorňuje uživatele, aby vystavili novou objednávku.

Nástroje pro prediktivní analýzu

Nástroje prediktivní analýzy mohou poskytovat uživatelům podrobný přehled o téměř nekonečném spektru podnikových aktivit v reálném čase. Lze je použít k předvídání různých typů chování a vzorců, například jak alokovat prostředky v určitých časech, kdy doplnit zásoby nebo kdy nastane nejlepší okamžik pro zahájení marketingové kampaně, a to na základě analýzy dat shromážděných za určité časové období.

Byl pro vás článek přínosný?