Hlavní navigace

Deset IT předsevzetí, které jste měli letos dát a dodržet

25. 7. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Manažeři IT mají pro letošní rok velké cíle – od podpory mise svých podniků po neustálé zlepšování.

Uplynulý rok byl pro podnikové IT opět zásadní a IT lídři během něj získávali nové zkušenosti se zaváděním IT iniciativ orientovaných na tvorbu hodnoty a s budováním fungující pracovní kultury na pozadí ekonomické nejistoty. 

Ředitelé IT předpokládají, že tyto a další výzvy budou řešit i v nadcházejícím roce, ale mají pro letošní rok také velké plány. Ty přesahují rámec jednotlivých technologických iniciativ nebo inovací. Spíše hovoří o celkovém směřování a o velkých, vyšších cílech, kterých chtějí dosáhnout. A jaké to jsou? Požádali jsme několik ředitelů IT, aby se o svá předsevzetí na rok 2023 podělili. Z rozhovorů s nimi vzešel tento přehled.

Co se dozvíte v článku
  1. 1. Podpora poslání podniku (pomocí technických nástrojů)
  2. 2. Návrat ke strategickému IT
  3. 3. Sladění s obchodními potřebami
  4. 4. Posílení kybernetické bezpečnosti
  5. 5. Zvyšování efektivity
  6. 6. Zůstat ve spojení
  7. 7. Přeměna IT v koordinátora
  8. 8. Zaměřit se na zaměstnaneckou zkušenost
  9. 9. Zlepšování zákaznické (a partnerské) zkušenosti
  10. 10. Produktově orientované IT

1. Podpora poslání podniku (pomocí technických nástrojů)

Cílem CIO Justina Skinnera pro rok 2023 je podpořit poslání své firmy SmileDirectClub – bez ohledu na to, jaké výzvy nebo problémy se objeví. To podle Skinnera znamená zaměřit se na inovace a využívat technologie, jako je umělá inteligence, aby firma mohla svým zákazníkům poskytovat co nejlepší služby.

Mrzely vás v nedávné době některé nákupy technologií?

„SmileDirectClub nabízí cenově dostupnou péči a zlepšuje dostupnost ortodontických služeb,“ vysvětluje Skinner. „Inflace, celková ekonomická situace a dopady pandemie mě přiměly k tomu, abych se snažil o naplňování našeho poslání ještě usilovněji než dříve. Jako CIO se tedy snažím přijít na to, jak překonat ekonomické těžkosti a využít technologie na podporu výkonnosti a efektivity, abychom mohli pokračovat v naplňování tohoto poslání.“

2. Návrat ke strategickému IT

CIO díky pandemii posílili své postavení ve firmách, protože byli schopní rychle prosadit rozsáhlé digitální iniciativy a transformativní technologie. Mnozí však tvrdí, že je to částečně v reakci na pandemii a že i dlouho plánované projekty byly rychle dokončeny, jen aby se firmy udržely nad vodou.

Ačkoli to přineslo mnoho úspěchů, setrvávat ve stejném reakčním režimu již nemá smysl a nepovede to k nejlepším výsledkům do budoucna. Proto Sameer Jaleel, zástupce CIO na Kentské státní univerzitě, říká, že v novém roce se od operativního myšlení vrátil ke strategičtějšímu.

Soutěž případových studií: Objevte nejlepší postupy a řešení Přečtěte si také:

Soutěž případových studií: Objevte nejlepší postupy a řešení

„Všichni jsme museli pohotově reagovat na nastalou situaci, na nové okolnosti a nepředvídané události, a méně se zabývat strategií. Vyvinuli jsme aplikace, o jakých jsme dříve ani neuvažovali. Museli jsme umožnit práci a studium na dálku, protože studenti i vyučující zůstali doma, a posléze jsme přešli na hybridní model,“ říká.

Uvádí jeden konkrétní projekt a vysvětluje, že IT oddělení trvalo pouhých šest týdnů, než vyvinulo plně funkční aplikaci pro distanční účast na dlouho plánované akci, která se kvůli protipandemickým opatřením nemohla konat fyzicky. Jaleel však říká, že až se svět po pandemii uklidní a usadí, chce se vrátit ke strategickému myšlení.

„Můžeme se vrátit k řízení IT na základě poslání univerzity a jejích dlouhodobých cílů,“ říká. „Vyžaduje to však, abychom si kladli otázky, které jsme si během pandemie klást nemuseli. Některé aspekty, například náklady, nebyly příliš na pořadu dne, protože vše bylo náhle jinak. Nyní můžeme opět uvažovat strategičtěji.“

3. Sladění s obchodními potřebami

Pro rok 2023 chce ředitel IT společnosti Salesforce Juan Perez, aby se jeho IT organizace nadále „přibližovala byznysu“ a snažila se o maximální porozumění a sladění priorit.

„V dnešní době je potřeba méně oddělovat byznys a IT, ale naopak je stále více propojovat a sjednocovat,“ říká. „A to umožní IT poskytovat vyšší užitek. To znamená, že IT oddělení nestojí stranou a nesleduje, jak se daří podnikání, ale podílí se na něm. Jinými slovy, přímo přispívá k ekonomickým výsledkům.“

Proč je umělá inteligence při najímání a udržení vývojářů klíčová Přečtěte si také:

Proč je umělá inteligence při najímání a udržení vývojářů klíčová

Perez přiznává, že CIO se o takové propojení IT a byznysu snaží již léta, avšak problémy s jejich sladěním stále přetrvávají.

„Všichni ředitelé IT si uvědomují, jak je propojení s byznysem důležité. Stále však existuje určitá propast,“ říká. „IT je přitom nejužitečnější, pokud je vnímáno jako skutečný poradce podniku při rozhodování, podílí se na tvorbě obchodních plánů a může ovlivňovat obchodní strategii a její realizaci prostřednictvím technologií, nikoli jen přijímat zadání.“

4. Posílení kybernetické bezpečnosti

Byl pro vás článek přínosný?