Hlavní navigace

Přechod na 5G nabízí poskytovatelům komunikačních služeb příležitost změnit celé odvětví

20. 2. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: pixabay.com
Poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) stojí před těžkým úkolem v podobě zavádění sítí 5G. Úkol je to bezpochyby nesmírně náročný, ale zároveň potenciálně velmi výnosný.

Poskytovatelé se musí vypořádat s vysokými nároky zákazníků, smíšeným portfoliem hlasových a datových služeb, klesajícím průměrným výnosem na uživatele (ARPU), nárůstem nákladů na infrastrukturu a sílícím konkurenčním tlakem. Asociace GSMA předpovídá, že počet připojení 5G do roku 2025 dosáhne 1,1 miliardy, tj. zhruba 12 % celkového počtu mobilních připojení, a že celkové výnosy operátorů přitom porostou průměrným ročním tempem 2,5 % na 1,3 bilionu. Pro operátory, kteří zápolí se stoupající poptávkou po datových službách a zároveň klesajícími cenami, to představuje významnou příležitost. Problém je dokázat se na trendu svézt a nezůstat pozadu.

V rámci přechodu na 5G bude muset dojít ke změnám v koncepci mobilních sítí i jejich využití. Jde nejen o zrychlení připojení jako předpoklad inovací typu internet věcí, vysílání kdekoli z jakéhokoli zařízení na vyžádání nebo odolné komunikace v krizových situacích. Jde o posun od standardního přístupu s univerzální službou pro všechny ke schopnosti segmentovat služby a platformy podle požadavků zákazníků. Jak uvádí GSMA: „Mobilní operátoři budou využívat nové architektury sítí… [a] pokročilý software umožní mobilním sítím, aby se adaptovaly na potřeby služby spíše než naopak.“

Komerční příležitost

To představuje výrazný posun i oproti tomu, co nabízí dnešní sítě 4G. Poskytovatelé komunikačních služeb budou muset plánovat tak, aby zajistili připravenost svých sítí na budoucí nároky, budou muset přistupovat k provozu sítě novým způsobem a získat nové dovednosti, aby dokázali bezproblémově přejít z dnešního stavu k budoucí podobě mobilních sítí. Budou muset uvažovat, jak bude síť využívána, a jaký bude rozdíl oproti 3G a 4G. Například nesmírně vysoká přenosová kapacita a nízká latence technologií 5G ve spojení s nově vznikající technologií vícepřístupového okrajového computingu (MEC) dá vzniknout nové, distribuované telekomunikační cloudové architektuře, na níž budou mocí být nasazovány dosud nevídané služby. Takové služby, založené na softwaru a analýze dat, budou skutečně osobní a specifické pro různé případy užití – připojená vozidla, sofistikované sledování zdravotního stavu nebo autonomní bezpečnostní drony se schopností učení.

S rozvojem internetu věcí (IoT), umělé inteligence (AI) a strojového učení sítě 5G také podnikům umožní shromažďovat značné objemy dat, v reálném čase je analyzovat a poskytovat tak služby s minimální dobou odezvy. Podle výzkumu společnosti IDG 72 % podniků očekává, že IoT pro ně bude vysoce relevantní v průběhu příštích tří let. A jak podniky budou přicházet na přínosy těchto technologií a plošně je zavádět, budou hledat poskytovatele služeb, kteří jim dodají potřebné vybavení a konektivitu.

Co to znamená v praxi? V dopravě mohou chytrá vozidla komunikovat se senzory v dopravních systémech nebo zabudovanými přímo do vozovky pro minimalizaci počtu nehod, proti dopravním zácpám a pro zmírnění znečištění životního prostředí. Ve zdravotnictví je hlavní oblastí využití intervence a prevence na dálku – specialisté na jedné straně zeměkoule mohou pomáhat vyléčit choroby pacientů, se kterými si místní medicína nedokáže poradit. Ve strojírenství a stavebnictví znamená možnost ovládání strojů na dálku méně pracovníků vystavených rizikovému prostředí. Média budou moci přenášet události a vysílat pořady ve vyšším rozlišení a vyšší kvalitě bez WiFi připojení, což pomůže organizátorům akcí, vysílatelům a mediálním společnostem zprostředkovávat působivější zážitky bez potřeby drahých přijímačů či přítomnosti diváka na konkrétním místě.
Se sítěmi 5. generace se pojí značná očekávání a poskytovatelé komunikačních služeb se musí dobře připravit, aby tato očekávání dokázali naplnit nebo překonat.

Vrstvy 5G

Jak toho dosáhnout? Představme si 5G jako dům. Co vidíme nad povrchem, tedy zdi, dveře, střechu, okna – to jsou přínosy 5G (superrychlá konektivita, která umožňuje provozovat inovativní služby a pomáhá zprostředkovat skutečně mimořádné zážitky). Všechny tyto prvky jsou důležité a bez nich bychom nepovažovali dům za úplný. Avšak kdybychom měli postavit stejný dům pouze podle toho, co vidíme, velmi rychle by se nám zhroutil. Dům totiž stojí a odolává díky svým základům. Totéž platí o sítích 5G – bez náležitých základů nemohou fungovat. To znamená zaměřit se na provoz sítě a technologickou infrastrukturu, která bude podporovat síť 5G po příštích deset let.

Tyto základy musí být přizpůsobené svému účelu a ze své podstaty vyhovovat nárokům 5G. Nové technologie, např. softwarově definované sítě, které poskytují flexibilitu a agilitu, jakou sítě 5G potřebují, se musí stát nedílnou součástí stávající architektury, nikoli pouhou nadstavbou. Poskytovatelé komunikačních služeb, kteří chtějí zlepšit svoji schopnost přinášet na trh nové služby, v současné době zvažují vícepřístupový okrajový computing (MEC), který společnost Accenture popisuje zároveň jako „doplněk a předpoklad prostředí pro provozování služeb, které bude charakteristické pro sítě 5G“. Není složité pochopit proč – MEC pomůže operátorům vytěžit maximum ze stávající fyzické a virtuální architektury s využitím existujících rozhraní a IT infrastruktury jako odrazového můstku. Výpočetní zdroje se nachází doslova na okraji sítě. Není vyžadováno připojení k centrálnímu bodu, ale k poskytnutí požadované služby se využívá zařízení, které je nejblíže uživateli. To znamená rychlejší aplikace s nižší latencí a ve výsledku výrazně kvalitnější zkušenost pro uživatele.

Využít přínosy MEC, zejména rychlejší reakci a flexibilitu, umožní virtualizace síťových funkcí (NFV) – díky níž je možné automatizovat a řídit síť bez zásahu do fyzické konfigurace základních zdrojů.

soutez_casestudy

Pokračovat v cestě

NFV je dnes považováno za zásadní pro budování sítí 5G, ale je nutno mít na paměti, že změny prováděné v síti dnes nejsou navždy dané. Spíše je potřeba na ně nahlížet jako na určitý most k 5G.

Je to z toho důvodu, že 5G představuje naprostý odklon od dosavadního vývoje. Po řadu generací byly sítě užívány podobným způsobem – k propojování lidí s lidmi nebo službami pomocí různých zařízení, od textových zprávy v 2G přes počátky mobilního internetu s 3G po streamování videa do chytrých telefonů v sítích 4G. Vždy se přitom jednalo o rozšiřování možností a vylepšování stávajícího. Poskytovatelé komunikačních služeb však budou muset zcela přehodnotit přístup ke svým sítím, což je nepochybně velmi náročný úkol. Někteří se již úspěšně transformují a budou mezi průkopníky zavádění sítí 5G i kulturních a procesních změn, které jsou nezbytné k úspěšnému fungování v softwarově definovaném světě zítřka.

Byl pro vás článek přínosný?