Hlavní navigace

Plánování a koordinace ICT ve veřejné správě je klíčem k úspěchu

8. 6. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © Igor Mojzes - Fotolia.com
V souvislosti s nástupem nové koaliční vlády zformulovala ICT Unie souhrn doporučení pro efektivní fungování ICT ve veřejné správě. Dokument stručně a srozumitelně definuje, na co by se kabinet vedený Bohuslavem Sobotkou měl v dané oblasti soustředit.

Klíčové jsou koncepční a dlouhodobé plánování i kvalitní koordinace těchto aktivit a projektů. Podobně jako u komerčních organizací je i pro zvyšování efektivity veřejné správy nezbytná optimalizace základních procesů. Toho se dá dosáhnout zejména využitím ICT prostředků pro budování moderních forem řízení státu (e-government) s důrazem na odstraňování duplicit a resortismu s maximálním využitím existujících zdrojů.

V dlouhodobé perspektivě jde mj. o zaměření na občany i firmy a jejich reálné potřeby (např. možnost vyřídit si všechny své vztahy se státem na kterémkoli kontaktním místě nebo prostřednictvím libovolného komunikačního kanálu), dále o zohlednění trendu mobility, sdílení služeb a infrastruktury nebo otevřené vládnutí a zpřístupnění dat veřejné správy. V krátkodobějším časovém horizontu má být kladen důraz především na jednotné řízení ICT ve veřejné správě či přípravu čerpání strukturálních fondů EU pro tuto oblast v programovém období 2014+. Podstatná je i podpora rozvoje vysokorychlostního internetového připojení v souladu s cíli státní strategie Digitální Česko 2.0.

Bez přístupu k rychlému internetu není možná efektivní elektronizace agend státu ani realizace mnoha podnikatelských záměrů včetně žádoucího přílivu zahraničních investic do České republiky.

Oblast ICT je zásadním prostředkem zefektivnění veřejné správy. Na úrovni vlády by proto měla existovat centrální autorita, vybavená dostatečnými pravomocemi k přípravě, prosazová ní a realizaci strategie moderního státu. Musí být jasné a srozumitelné, proč jsou tyto změny potřeba a jaké přínosy znamenají pro občany, podnikatelský sektor a celou zemi z pohledu její konkurenceschopnosti. ICT ve veřejné správě se dlouhodobě potýká s absencí jednotného plánování a řízení. Chybí instituce, která by dohlížela na to, aby jednotlivé orgány veřejné správy postupovaly při pořizování a provozu ICT technologií jednotně a koordinovaně. Tuto roli má podle koaliční smlouvy plnit Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost – ta je ale nyní již více než půl roku prakticky nefunkční. Aby byla úspěšná, musí být co nejdříve „resuscitována“ a ke své činnosti obdržet potřebné kompetence.

Minulé vlády uvedenou problematiku převážně ignorovaly, bude tomu tentokrát jinak?

Autor je prezidentem ICT Unie.

Byl pro vás článek přínosný?