Hlavní navigace

Obrovská příležitost pro zákazníky, partnery i výrobce softwaru

4. 4. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Fotolia © Alexandr Mitiuc
Roberta Wahbeho, viceprezidenta společnosti Microsoft pro marketing serverů, jsme vyzpovídali při jeho návštěvě v pražských kancelářích Microsoftu.

V posledním roce svých doktorandských studií na University of California založil se dvěma spolužáky společnost Colusa, která vyvíjela virtualizační technologie. Po pouhých osmi měsících od založení ji koupil Microsoft. Roberta Wahbeho, viceprezidenta společnosti Microsoft pro marketing serverů, jsme vyzpovídali při jeho návštěvě v pražských kancelářích Microsoftu.

Cloud24

CIO BusinessWorld: Váš příběh příchodu do Microsoftu je velmi zajímavý, jedná se o jeden z nejkratších investičních exitů v IT, přežívá vůbec v dnešních řešeních Microsoftu něco z technologií, které tehdy od vaší společnosti Colusa získal?

Robert Wahbe: Šlo o virtualizaci ve smyslu virtuálních strojů – cílem bylo provozování programů v C a C++ v chráněném prostředí virtuálního stroje. Tyto funkce se později staly součástí .NET, takže v jistém smyslu asi skutečně přežívají dodnes.

Virtualizace je dnes mnohem širším konceptem a vlastně i motorem výpočetního mraku, cloud computingu. Přesto se zdá, že někdejší myšlenka IT dodávaného jako „utilita“, podobně jako elektřina, se nenaplní, protože má příliš mnoho podob.

Myslím, že problém je jak v tom, že vytvoření datového centra, které poskytuje IT skutečně jako „utility“, není snadné, tak ve skutečnosti, že pokud se vám to podaří, přestává být takové IT odlišovacím faktorem či konkurenční výhodou – ty je automaticky nutné přenést výše do aplikační vrstvy, která odráží specifické dovednosti, procesy či znalosti v byznysu. Na druhou stranu jsou tu jasné indikátory toho, že během příštích několika let bude výpočetní výkon ve veřejných cloudech až desetkrát levnější než v privátních. Tato změna bude výrazně napomáhat růstu utility computingu. Samozřejmě je tu řada dalších překážek, jako jsou bezpečnost, legislativa, integrační komplikace, které bude třeba postupně vyřešit – a tam, kde to nebude možné, bude hrát klíčovou roli privátní cloud.

Říkáte, že konkurenční výhodu bude třeba hledat v aplikacích. Lze tedy aplikace chápat jako analogii ke „strojům“, které jsou poháněny z elektrické sítě a představovaly průmyslový ekvivalent konkurenční výhody ve výrobě?

Mám pocit, že tato analogie funguje pouze částečně. V elektrických sítích nemusíte řešit otázky, jako jsou zákonná regulace ochrany dat, zákaz jejich ukládání v jiné zemi a podobně. Nicméně inovace, ke které dochází v oblasti veřejného cloudu, tedy při budování a provozování datových center, lze často přenést i do prostředí privátního cloudu pro dosažení vyšší efektivity.

Dobrá, ale jak je to s aplikacemi coby konkurenční výhodou v oblasti SaaS? Lze v této sféře nějakým způsobem konkurenční výhody dosáhnout, například vhodným komponováním a propojováním jednotlivých služeb?

Výběr vhodných služeb může být konkurenční výhodou. Ale i do SaaS budou podniky přinášet své unikátní know-how a využívat jej pro modelování specifických podnikových procesů a workflow – a to lze, například na platformě SharePoint, provádět i ve veřejném cloudu.

Takže řečeno s mírnou ironií, IT by si mělo přestat hrát na programování a začít si hrát s modelováním procesů?

Myslím, že je třeba dělat obojí. Když se zamyslíte nad svým byznysem, naleznete vždy pár věcí, které děláte unikátně či lépe než konkurence. A právě tyto byznysové dovednosti je vhodné digitalizovat a automatizovat v softwaru – to jde někdy pouhým modelováním procesů, ale jsou případy, kdy je prostě třeba nějaký kód skutečně napsat. Hlavní výzvou pro IT tak bude identifikovat, které byznysové dovednosti či procesy je nutné zachovat v jejich unikátní podobě a které je možné přenést do oblasti utility computingu.

V souvislosti s překlápěním velkých částí (či celého) IT na SaaS či utility computing existují značné obavy z propouštění jak na straně zákazníků v IT odděleních, tak u partnerů. Vzniknou pro ně nějaké nové role či uplatnění?

To záleží na konkrétních funkcích v rámci IT a typech partnerů. Většina podniků bude nejspíše používat privátní i veřejné cloudy. Privátní cloudy znamenají větší centralizaci – význam IT specialistů, kteří budou mít tuto infrastrukturu na starosti, tak významně vzroste.

To je možné, ale bude jich patrně o dost méně – díky automatizaci.

Ano, ale jak říkám, budou mít mnohem významnější postavení, neboť budou obsluhovat větší počet uživatelů a aplikací. Pak tu bude příležitost pro lidi z IT, aby se posunuli takříkajíc po žebříku směrem vzhůru do oblasti modelování a optimalizace podnikových procesů – a to platí jak pro interní IT zaměstnance, tak pro partnery.

Bude příležitostí ale dostatek a dokážou je využít spíše lidé z IT, nebo z byznysu a interní IT oddělení, nebo partneři?

Bude to obrovská příležitost a IT má rozhodně ideální předpoklady, aby se jí ujalo, využilo své technické znalosti a naučilo se lépe chápat podnikové procesy a pracovat s nimi. Bude to ale obrovská příležitost i pro výrobce softwaru. V tradičních architekturách totiž společně se svými partnery museli věnovat velké úsilí na nákladnou údržbu systémů, tedy jednotlivých instalací, u svých zákazníků. Když přejdete k SaaS, musíte spravovat prakticky pouze instalaci jedinou, to vám uvolňuje ruce k oslovení většího počtu zákazníků a stejně tak klientům to uvolňuje kapacity k tomu, aby využívali více řešení a produktů než doposud prostě proto, že se sníží třecí plochy.

Tento proces jsme zažili již jednou při přechodu z mainframu na klient-server architekturu. Noví výrobci softwaru i partneři se tehdy objevovali jak houby po dešti a stejná situace nás čeká nyní s přechodem na cloud. Další příležitostí pro vytváření konkurenčních výhod jsou data. Tedy práce se strukturovanými i nestrukturovanými daty a jejich efektivní využití pro BI a řízení podniku.

Většina ale již se strukturovanými daty pracuje na poměrně solidní úrovni a jako příležitost jsou uváděna spíše data nestrukturovaná, jak se k této oblasti staví Microsoft?

Firmy musí pracovat se strukturovanými i nestrukturovanými daty – a to pokud možno s nástroji, které dokážou analyzovat nestrukturovaná data vůči strukturovaným, tedy integrovat oba typy dat a vzájemně je propojovat a hledat souvislosti. I proto jsme nedávno oznámili podporu Hadoop v rámci SQL.

Byl pro vás článek přínosný?