Hlavní navigace

Nové IT dovednosti nutné pro úspěch v digitálním světě

30. 6. 2021
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Kvůli novému důrazu na obchodní hodnotu, agilitu a zákaznické zkušenosti museli lídři IT „překopat“ kombinaci dovedností v oblasti IT se strategiemi zvyšování kvalifikace zaměřenými na odhalení skrytých talentů v rámci organizace.

Poté, co získal bakalářský titul v oboru informačních systémů a dva roky hledal práci, začal Fidel Peters pracovat jako řidič v The Brooklyn Hospital Center, kde dodával jídlo a přepravoval vzorky a léky z různých externích klinik přidružených k nemocnici. Občas vozil vedoucí IT na schůzky a ze schůzek a využíval to jako příležitost promluvit si s několika lidmi o svém zájmu o práci v IT.

Peters měl také zastánce ve svém nadřízeném, který věděl, kde sídlí jeho skutečná vášeň, a Peterse podpořil tak, že sám šel na IT. „Zmínil se o tom, že ‚mám skvělého zaměstnance a nerad ho ztratím, a je způsobilý pracovat zde,‘ takže se za mě zaručil,“ vzpomíná Peters. To vedlo v roce 2014 k pohovoru a poté k práci na IT oddělení nemocnice.

Asi o měsíc později dostal Peters nabídku u nově vytvořené skupiny Business Intelligence a jeho primární odpovědností bylo nasadit nový webový nástroj pro vytváření zpráv.

Dnes by Peters, který je manažerem business intelligence nemocnice, možná nemusel tak dlouho čekat, než si najde práci v IT. Často citovaný nedostatek talentů v oblasti IT způsobil, že se CIO a další vedoucí představitelé snažili zaplnit mezeru v dovednostech, když pokračovali v eskalaci svých iniciativ v oblasti digitální transformace. Jedním z klíčových způsobů, jak toho dosáhnout, je zvyšování kvalifikace interních zaměstnanců.

Posílení dovedností pro digitální transformaci

Podle březnové zprávy společnosti Gartner o strategiích CIO pro talenty jsou CIO hluboce zainteresováni do rozvoje a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců při plnění jejich strategií talentů do roku 2021.

Mnoho z dovedností, které hledají pro digitální úspěch, se zaměřuje na organizační a strategické atributy, uvádí zpráva CIO z roku 2021 Stav CIO. Potřebné dovednosti zahrnují technologickou integraci / implementaci (47%), řízení změn (36%), budování strategie / formulování digitálního obchodního plánu (34%) a projektové řízení (33%), uvádí zpráva.

Další zpráva společnosti Gartner uvádí, že více než 58% pracovních sil hlásí „transformace dovedností“, ke kterým došlo od začátku pandemie COVID-19. IT dovednosti, které v posledních letech stále více zdůrazňují obchodní prozíravost, se s měnící se pracovní silou budou i nadále měnit. Nové způsoby práce a pohled mnohem více zaměřený na zákazníka mění myšlení a chování, říká Lily Moková, viceprezidentka a analytička společnosti Gartner. „Dochází k posunu v tom, jak přistupujeme k potřebám zákazníků – zvenčí dovnitř – spíše než zevnitř ven,“ říká.

Spojte to s posunem ve spolupráci zaměstnanců tím, že pracujete napříč hranicemi a přizpůsobujete své myšlení tomu, že se neustále učí, přehodnocuje a získává nové dovednosti, říká Moková.

„Je to o přizpůsobitelnosti a agilitě. Není to jen o učení se nových dovedností, ale o zvyšování kvalit v tom, jak děláme věci jinak,“ říká a dodává, že to zahrnuje jak měkké, tak technologické dovednosti. „Najměte kvůli kompetenci – dovednosti můžete natrénovat.“

Hledání skrytých talentů v rámci organizace

Jak zjistil Peters, dnešní IT pracovníci musí mít růstové myšlení a být přizpůsobiví změnám. Petersův šéf Sam Amirfar, ředitel IT v Brooklynské nemocnici, právě hledá analytiky SQL, kteří dokážou analyzovat data o zdravotním stavu, která nemocnici nemocnice a vyznají se v databázích. Tímto způsobem mohou zaměstnancům usnadnit snadnější přístup, říká.

Je to proto, že Amirfar chce přejít na samoobslužný model „a učit [zaměstnance] lovit ryby, místo abychom ryby rozdávali. Uvolňuje zdroje, “říká.

Amirfar má další komplikaci v tom, že pracuje v „komunitní nemocnici obklopenou velkými nemocnicemi – s omezenými platy“. Povýšení zevnitř, stejně jako u Peterse, se osvědčilo.

Po vstupu do IT byl Peters vyslán na školení v oblasti SQL a poté v systému Epic, což je systém elektronických zdravotních záznamů v Brooklynské nemocnici, a nyní vede skupinu, která jej spravuje. Peters také vybudoval systém správy postelí. „Před touto aplikací jsme nevěděli, kdo je v jaké posteli," říká Amirfar. „Je tam celá nemocnice podle podlaží, pohlaví a vedle každé postele je krabička, která ti řekne, jestli jsou COVID pozitivní, negativní nebo podezřelí.“

Ačkoli Petersův plat se zvýšil úměrně jeho schopnostem, jako IT lídr investující do zvyšování kvalifikace někoho na několik let je Amirfar „vždy znepokojen tím, že ho někdo z větších hráčů přebere a vezme si ho,“ říká. „Vždycky je to boj.“

Peters není anomálie. Amirfar říká, že dalším zaměstnancem, jehož úkolem bylo parkování automobilů, je nyní IT stážista. V IT existuje „několik případů lidí“, kteří začali provádět základní údržbu PC a kteří nyní absolvují kurzy na interním školicím webu, aby získali certifikace Cisco.

„Jeden člověk byl povýšen na práci v sítích a spravuje databáze,“ říká Amirfar. „Máme spoustu příkladů lidí, kteří se sami školí a sledují videa a získávají certifikace a a v souvislosti s tím postupují v žebříčku. Je to jako malá lokomotiva, která mohla [podle amerického filmu z roku 1930, pozn. překl.].“

Amirfar říká, že by byl jeho život mnohem snazší, kdyby našel lidi se směsí měkkých a technických dovedností, ale takový luxus nemá. „Mám omezený počet pozic, které si mohu v IT najmout, a držím krok s přirozeným úbytkem.“ Nalezení lidí, kteří mají technické dovednosti, je „něco jako mazadlo v kolech. Nemůžu si dovolit mazadlo, takže si kupuji kola, abych mohl realizovat věci.“

Přeladění globální pracovní síly

Ve společnosti Cisco se IT zaměřuje na „přetváření zákaznického zážitku“a CIO skupiny Jacqui Guichelaarová říká, že její prioritou je i nadále hledání lidí s dovednostmi v oblasti zkušeností se zákazníky, zkušeností s partnery a zkušeností zaměstnanců.

Protože je Guichelaarová zodpovědná za veškerou technologickou infrastrukturu a vývoj aplikací v globální společnosti, vyvinula rámec devíti kompetencí a dovedností požadovaných pro budoucnost. Zahrnují „dovednosti a talent, které mohou propojit obchodní strategii a analýzu procesů s tím, jak navrhujeme budoucí procesy a jak to vytváří nová data a obchodní architekturu,“ říká.

Tyto dovednosti jsou velmi žádané „protože každá společnost, která se transformuje, potřebuje lidi, kteří mohou převést obchodní proces na IT systémy a data,“ říká Guichelaarová. Pokud organizace dokáže přeložit „nový, moderní způsob komunikace se zákazníky“ i zkušenosti zákazníků z obchodních procesů do systémů IT, „pak jste se radikálně změnili.“

Dalšími „zjevnými“ dovednostmi, které Guichelaarová hledá, jsou lidé se zkušenostmi s vytvářením cloudových nativních aplikací, stejně jako se znalostmi v oblasti spolehlivosti webů, agilních a DevSecOps, automatizace, orchestrace, programování, mikroslužeb a kontejnerů.

„Data jsou pro mě středem všeho, co společnost musí pro své zákazníky dělat,“ říká. „Musíme porozumět našim datům a tomu, jak je nejlépe využít pro zákazníky, takže velká data a analytika jsou jednou z největších“ dovedností, které společnost Cisco potřebuje.

Schopnosti agility a DevSecOps umožní IT oddělení společnosti Cisco pokračovat v přechodu na modely založené na Scrumu, přičemž mistři Scrum a malé týmy pracují svižně, říká Guichelaarová. „Čím více dokážu postavit tuto strukturu, tím rychleji se dokážu pohybovat. Už nebudete čekat tři, šest, devět měsíců na nové systémy. Doslova stavíme, spouštíme, optimalizujeme – je to více úsilí v reálném čase než před 10 lety.“

S rostoucí decentralizovanou pracovní silou je kybernetická bezpečnost a bezpečnostní architektura „rozhodně moje nejvyšší [priorita], není-li mezi prvními třemi,“ říká. „Stále více investujeme do bezpečnosti.“

Dokonce i společnost o velikosti Cisca poskytuje školení a rekvalifikace současným zaměstnancům mimo externího najímání, přičemž důvodem je talentová krize. „Všechny jsou náročné,“ odpovídá Guichelaarová na otázku, které pozice jsou nejobtížnější obsadit, i když mezi nejtěžší zařazuje zabezpečení, analytiku velkých dat a překlad digitální transformace.

Investice do školení k vyplnění mezer

Bill Cassidy, který byl na konci března povýšen do pozice CIO firmy New York Life, zahájil víceletou cestu digitalizace společnosti. Mezi jeho iniciativy patří zvyšování schopností samoobsluhy zákazníků na webových stránkách New York Life a dalších kanálech.

Protože pandemie urychlila plány mnoha organizací na digitalizaci procesů, konkurence v oblasti digitálních talentů se zvýšila, říká. „Z toho, co jsme viděli a slyšeli, existují nejsmysluplnější nedostatky v hlubokých technických dovednostech potřebných k tomu, aby bylo možné co nejlépe využít velké, populární digitální platformy, jako jsou Salesforce a Adobe, k vytvoření architektury digitálního ekosystému a poskytování digitální strategie a obchodní analýzy.“

Stejně jako u Amirfara a Guichelaarové je zvyšování kvalifikace stávající zaměstnanecké základny součástí Cassidyho strategie pro získávání dovedností. „Společnost nabízí důkladné a efektivní vzdělávací a rozvojové programy a zaměstnanci v naší technologické organizaci také těží ze studijních stipendií, které poskytujeme,“ říká. Tyto iniciativy jsou navrženy tak, aby poskytovaly stávajícím talentům příležitosti ke zvyšování kvalifikace, „tak aby mohli převzít nové a zajímavé role.“

Říká také, že existují dovednosti potřebné „jak v organizační, tak v technické dimenzi.“ Například „vybudování účetního systému je náročné pro technology, kterým se nedostalo vysvětlení jeho konečného využití,“ říká Cassidy.

IT profesionálové musí také chápat „‚umění toho, co je možné‘ s využitím digitálních nástrojů a pracovních toků k efektivnímu partnerství s interními zúčastněnými stranami a v konečném důsledku k poskytování nejvyšší hodnoty pro zákazníky společnosti,“ říká.

IT tým snů

Pokud by Amirfar mohl vybudovat IT tým snů v The Brooklyn Hospital Center, zahrnoval by lidi s dovednostmi „dostatečně robustními“, aby pomohli koncovým uživatelům, přičemž polovina by pracovala na dálku a polovina na místě, a pak by se střídali, říká.

Chtěl by také hlavní skupinu síťových specialistů, která by zajistila, že bude vše sledováno se všemi informacemi, které potřebují k zajištění bezproblémového fungování systémů. Tým by také zahrnoval pracovníky analytiků elektronických zdravotních záznamů, kteří mohou provádět upgrady a úpravy na základě požadavků uživatelů a regulačních změn. Amirfar by dále měl malou skupinu správců odpovědných za „rozpočet, správu a přemýšlení o procesech do budoucna“.

Cassidyho tým snů v New York Life by se skládal z lidí s „hloubkovým a plně sladěným vztahem s interními obchodními partnery,“ říká. „Jedná se o to mít technology, kteří jsou schopni tyto vztahy vysoce efektivním způsobem propojit a spojit se za účelem tvorby jednotných cílů a stanovení kroků nezbytných k jejich dosažení.“

Tým by také zahrnoval lidi s „hlubokými inženýrskými a architektonickými dovednostmi souvisejícími s klíčovými platformami,“ říká. "Podle našich zkušeností se toto vše, podporované efektivním řízením programů a projektů, spojuje, aby to přineslo úspěšné výsledky."

Guichelaarová chce ve svém týmu tuto důležitou kombinaci technických dovedností a lidí se „správnou kulturou“. „Musím přimět tisíce lidí, aby se zapojili do šesti velkých transformačních programů. Pokud to uděláme správně, transformujeme společnost Cisco,“ říká. „Zaměřuji se na výsledek a pak přijdou skvělé věci. Takže budujete tým se stejným neotřesitelným smyslem pro účel.“

Pokud jde o Peterse, který nedávno dokončil magisterský titul v oboru analýzy dat, říká, že „není uzamčen“ k tomu, aby zůstal ve zdravotnictví, ale v Brooklynské nemocnici toho chce udělat více.

S ohledem na rozdíly ve zdravotní péči, které COVID vynesl na světlo, chce Peters podle svých slov využít své schopnosti k tomu, aby byla nemocnice „lépe organizována v řízení zdravotní péče v populaci“, aby zajistila, že personál bude schopen najít pacienty, kteří potřebují péči v různých fázích jejich života.

soutez_casestudy

Například chce pomoci zaměstnancům najít lidi s diabetem, aby měli jistotu, že dostanou termíny u lékaře a správné testy. Aby to udělal, chce se Peters naučit Python a různé rámce strojového učení k vytváření algoritmů.

„To, co mě zajímá ... je [pomáhat] manažerům péče,“ říká, aby „lékaři našli lidi, které potřebují oslovit pomocí výzkumu.“

Byl pro vás článek přínosný?