Hlavní navigace

Nejčastějšími požadavky jsou maximální zjednodušení práce a automatizace procesů...

7. 11. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...komentuje závádění systémů ERP u velkých firem analytik Marek Kaman ze společnosti Cígler Software.

CIO Business Wolrd: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Marek Kaman: Firmy hodnotí přínos investice, kde samozřejmě poměřují náklady proti očekáváným přínosům. Firmy se tedy na investici do ERP dívají jako na náklady, které mají přinést užitek. Očekávánými efekty jsou získání konkurenční výhody snížení nákladů, zefektivnění procesů a zjednodušení práce.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Nejčastějšími požadavky jsou maximální zjednodušení práce a automatizace procesů. Současné povědomí v podnikatelské sféře je dost vysoké a zákazníci mají vysoké povědomí o vlastnostech ERP systémů.

Jsou nějaké zásadní odlišnosti v požadavcích na ERP z veřejné nebo institucionální sféry?

Je patrné, že veřejná sféra má vysoké požadavky na výkaznictví dané především stále měnící se legislativou. Instituce z veřejné sféry očekávají pružnou reakci výrobců ERP systémů na legislativní změny. Nelze, ale konstatovat, že by soukromá sféra tyto požadavky neměla.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů?

Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. dotaz „Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?“ Mobilní aplikace jsou bezesporu nastupujícím trendem. Budoucnost mobilních zařízení jako součást ERP systémů je přechod od role reportovací k roli procesní.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

Realizace ERP v cloudu se objevují, avšak bez detailnějších požadavků. K rozhodnutí dochází po provedení implementačních studií.

Čtěte také:
→ Marek Kaman: Je při výběru ERP systému důležitý modul CRM?
CRM moduly obyčejně využívají obchodníci, jejich šéfové a lidé z marketingu k ukládání a poskytování informací o obchodních partnerech.
→ Marek Kaman: 14 symptomů toho, že potřebujete nový ERP systém
Jak poznáme, že je vhodná chvíle pro koupi či výměnu informačního systému?

DT24

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+

Byl pro vás článek přínosný?