Hlavní navigace

Nástroje umělé inteligence propojené s roboty mohou vyřešit nutnost rychlých změn u výrobních procesů...

18. 4. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Kvados
... říká Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti Kvados.

Jde v případě Průmyslu 4.0 o revoluci, či spíše o evoluci? Tkví jeho skutečný potenciál v redikálním odvržení dosavadního přístupu a jeho nahrazení novou strategií, nebo spíše v postupném inteligentním vylepšování a modernizaci?

Jde spíše o evoluci, protože nové technologie pouze usnadňují integraci a sběr dat z jednotlivých zařízení s využitím moderní telekomunikační infrastruktury. Skutečnou revoluci přinese až využití těchto dat a vyřešení nových funkcionalit pro predikci poruch, optimálního nastavení, s využitím integrace umělé inteligence.

Jaké nejdůležitější kroky jsou podmínkou úspěšného přechodu výrobní firmy k fungující fázi vývoje označované jako Průmysl 4.0?

Zde bude velký rozdíl v segmentech výroby. Někde to bude představovat doplnění senzorů pro sběr dat a jejich vyhodnocování, jinde zavedení robotů či jiných nástroj automatizace.

Jaké jsou klíčové technologie podmiňující rozvoj Průmyslu 4.0? Jaké trendy digitální transformace přispívají k jeho rozvoji?

Základním předpokladem je využití technologií, které automatizaci umožnují popř. jsou připraveny na doplnění o nové komponenty k měření, regulaci a řízení.

Za jakých podmínek se mohou mobilní sítě 5G stát srdcem dalšího rozvoje Průmyslu 4.0? Jaké výzvy stojí z tohoto hlediska před poskytovateli telekomunikačních služeb?

Základním předpokladem je kvalitní pokrytí i v prostorech průmyslových podniků, kde mohou být stávající mobilní sítě rušeny.

Jak se chytré technologie Průmyslu 4.0 a roboti se schopností učit se projeví v logistických procesech a činnostech? Jakou roli zde budou hrát koboti?

Vzhledem k tomu, že moderní výroba se dnes vyznačuje individuálností jednotlivých výrobků pro konkrétní spotřebitelé, mohou nástroje umělé inteligence propojené s roboty přinést adekvátní odpověď na nutnost rychlé změny do výrobních procesů.

Cloud24

Co znamená či bude znamenat zavedení Průmyslu 4.0 do výrobních firem zabývajících se zakázkovou výrobou? V jaké oblasti bude pro ně největším přínosem?

V pružnosti a rychlosti reakce na požadavky zákazníků, např. 3D tiskárny mohou zrychlit tvorbu šablon a matric. Automatizované robotizované systémy umožní rychlejší seřízení pro výrobu dle specifických parametrů a požadavků.

Byl pro vás článek přínosný?