Hlavní navigace

Marek Adamec, Accenture: Audity licencí a HW téměř vždy vyžadují optimalizaci

1. 4. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na otázky týkající se externího IT poradenství nám odpovídal Marek Adamec, manažer ve společnosti Accenture.

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Marek Adamec: Cílem každého projektu je, aby přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT byly pozitivní. Tyto přínosy lze v zásadě rozdělit do několika oblastí.

První oblastí jsou přímo přínosy v oblasti IT. Nejčastěji mezi tyto přínosy patří (a) úspora nákladů na licence a infrastrukturu (analýza využití licencí, analýza možností snížení ceny licencí, analýza využití hardware a jeho optimalizace apod.); (b) dále mezi časté IT přínosy patří úspora nákladů plynoucí z optimalizace IT administrace (snížení času nezbytného na správu, opravy a upgrade systémů).


Druhou velkou oblastí jsou přínosy pro uživatele. Mezi přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT a optimalizovaným IT systémům patří zvýšení efektivity práce, zvýšení stability systémů a tedy nutnost minimalizace jejich odstávek.

V neposlední řadě patří mezi přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT analýza a optimalizace využití lidského kapitálu – analýza stávajícího stavu, popis požadovaného cílového stavu včetně jednotlivých rolí a požadavků na tyto role, identifikace gapů a doporučení ohledně pokrytí těchto gapů.

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli?

Ano, samozřejmě, Accenture se dokáže přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů. Méně standardních či obvyklých analýz, které jsme v České republice v poslední době prováděli je několik: analýzy výměny core banking systému jedné z největších bank v ČR, analýza dopadů nového občanského zákoníku v jedné z největších českých bank apod.

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Procesní analýza v podání Accenture probíhá vždy společně s klientem. Za stranu klienta se procesní analýzy nejčastěji účastní business analytici, kteří mají dobrou znalost nejenom business procesů, ale i IT systémů, které tyto procesy podporují.

V prvním kroku je analyzován a popsán stávající stav. Následně je tento stávající stav porovnán s procesním modelem Accenture vytvořeným na základě “best practices” (Accenture má definován “best practices” generický procesní model pro všechna klíčová odvětví např. v bankovnictví, pojišťovnictví atd. a tyto modely popisují všechny procesy v bance, pojišťovně apod.). Na základě identifikovaných rozdílů je cílový model modifikován, aby odpovídal místním reáliím, potřebám a požadavkům daného klienta.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

V Accenture jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti vždy na základě jejich odbornosti a zkušenosti s danou problematikou. Druhým kritériem je znalost konkrétního klienta. V ideálním případě na projekty alokujeme konzultanty, kteří mají nejenom expertní znalosti dané oblasti, ale kteří znají i daného klienta což velmi výrazně přispívá k efektivnímu zahájení projektu. Pokud si klient vyžádá konkrétní osoby a tyto osoby odpovídají svým profilem a odborností danému projektu a nejsou vázáni na jiném projektu, tak se vždy snažíme vyjít danému klientovi vstříc.

Pokud provádíte audity licencí a HW – v jakém stavu jsou tyto položky u vašich klientů? V čem dělají nejčastěji chybu?

Audity licencí a HW samozřejmě provádíme a téměř vždy vyžadují tyto položky nějakou optimalizaci. V případě licencí spočívají nejčastější chyby v tom, že klienti mají nesprávný počet licencí (buď jich mají nedostatečný počet, nebo jich naopak mají příliš mnoho a platí za některé z nich zbytečně); mají nesprávné licence a často platí tzv. ceníkovou cenu, přičemž v případě většího počtu licencí pro větší množství uživatelů/procesorů apod. je možné dohodnout individuální podmínky.

V případě auditů HW opět velmi často dochází k jedné ze dvou situací: buď je HW výrazně přetěžován (např. v případě kdy klienti na slabé ”železo” nainstalují několik testovacích prostředí což následně způsobí výkonnostní problémy všech těchto prostředí) nebo je HW zbytečně předimenzován, není dostatečně vytížen a klient tak platí zbytečně vysoké náklady za HW, licence, údržbu.

DT24

Jak často se na vás klienti obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“, tedy při stanovování strategických plánů dalšího rozvoje IT v delším časovém horizontu?

Klienti se na nás obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“ v oblasti IT relativně často. Accenture má obrovskou výhodu v tom, že jsme globální firmou s celosvětovou působností (Accenture pomáhá klientům ve více než 120 zemích). Toto nám dává výhodu, že můžeme naše klienty s předstihem informovat o nových trendech, které se objeví např. v USA, vyspělých zemích západní Evropy nebo v Asii. Accenture pro své klienty také každoročně vydává bulletin “Accenture Technology Vision”, který shrnuje trendy v oblasti IT na následující tři až pět let.

Byl pro vás článek přínosný?