Hlavní navigace

Marcel Dvořák, GEM System: Nejčastějším problémem u licenčních auditů je nepřesná evidence HW a SW

25. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Přinášíme vám rozhovor s Marcelem Dvořákem, projektovým manažerem ve společnosti GEM System, na téma externího poradenství a konzultací v oblasti IT.

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Marcel Dvořák: Ekonomický přínos externího poradenství vidím v možných úsporách, které přinese nový, vnější pohled na stávající procesy a využití IT infrastruktury. Jednou z výhod externího poradenství je také možnost využít služeb specializovaných konzultantů a specialistů jen pro specifické úkoly dle aktuální potřeby, čímž klient ušetří mzdové náklady za případného interního zaměstnance.

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli?

Náš tým je složen z profesionálů, kteří umí reagovat i na méně obvyklé požadavky klientů nejen v oblasti analýzy a sběru požadavků, ale také při následném vývoji.

Jako příklad méně standardní analýzy mohu jmenovat např. integraci Geografického informačního systému (GIS) s běžnou agendovou aplikací pro ÚAMK a.s.

Co mohou klienti z ekonomického pohledu očekávat od procesní analýzy? Jaká je obvykle návratnost takové investice?

Klienti mohou od procesní analýzy očekávat ekonomickou návratnost (ROI) v případě, že je v průběhu analýzy kladen důraz na identifikaci redundantních a neoptimálních vnitrofiremních procesů nebo algoritmů. Dále lze také ušetřit na automatizaci k tomu vhodných procesů, kdy jsou lidské zdroje nahrazeny automatizovaným procesem. Návratnost takové investice byla u některých projektů kratší než jeden rok.

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Průběh procesní analýzy je vždy řízen tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity z hlediska vytížení zdrojů na obou stranách. V závislosti na rozsahu prováděné analýzy jsou identifikovány klíčové role a osoby na straně zákazníka, které se na průběhu analýzy podílejí. Procesy jsou dokumentovány s využitím standardu UML,  který díky vizuální podobě těchto procesů umožňuje snadnou verifikaci správnosti provedené analýzy. Vytížení konkrétních rolí není možné takto zjednodušeně specifikovat, volba probíhá vždy s ohledem na konkrétní prostředí a požadavky zákazníka.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

Konzultanti jsou na projekty vybíráni dle jejich kompetencí potřebných pro daný projekt. Ano, rádi poskytneme konzultanta, se kterým má zákazník zkušenost a kterého si přímo vyžádá.

Pokud provádíte audity licencí a HW – v jakém stavu jsou tyto položky u vašich klientů? V čem dělají nejčastěji chybu?

Nejčastějším problémem je nepřesná evidence HW a na něm nainstalovaného SW. Většinou bývá zachycen stav HW v době pořízení, ale již není aktualizován v průběhu času, a tak tato evidence po dvou až třech letech nevypovídá o skutečném stavu HW.

DT24

Jak často se na vás klienti obracejí s požadavky na „předpověď budoucnosti“, tedy při stanovování strategických plánů dalšího rozvoje IT v delším časovém horizontu?

Klienti většinou vyžadují rámcový odhad dalšího rozvoje IT s ohledem na stanovené cíle a definované priority. Klienti zároveň také požadují pomoc při identifikaci, sběru a popisu těchto cílů. U větších projektů nebo u projektů s ne zcela konkrétním zadáním analyzujeme tento výhled již automaticky předem, abychom klientovi nabídli co nejvhodnější řešení projektu.

Byl pro vás článek přínosný?