Hlavní navigace

Jak vám pomůže outsourcing softwaru v úspěšné digitální transformaci?

5. 5. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: BW 2 – Ixperta
Digitální transformace – toto téma se stále častěji objevuje jako nová cesta k lepšímu propojení organizací se zákazníky a podpora pozitivní zákaznické zkušenosti.

Kromě kvality lidského faktoru na straně poskytovatele a odpovídající firemní kultury je významným prvkem úspěšné digitální transformace implementace a integrace moderních technologií včetně změny přístupu k jejich návrhu i využívání.

Softwarové vybavení je nedílnou součástí procesu digitální transformace. Mnoho firem z různých důvodů hledá pro realizaci svého softwaru externí dodavatele. Jednoho takového, společnost IXPERTA, která má třicetileté zkušenosti na trhu IT, jsme oslovili. Ptáme se Vojtěcha Nebese, šéfa skupiny softwarových inovací, na jeho názor na digitální transformace na českém IT trhu.

Jaké zkušenosti má IXPERTA s digitální transformací? Není to jen nové marketingové pojmenování pro již existující inovativní a integrační procesy?

Já vnímám digitální transformaci jako kvalitativně nový krok, jak využít nové technologie pro zlepšení produktů, procesů, výroby, čehokoliv, co je potřeba zlepšit. A jestli je spouštěčem potřeba automatizace, optimalizace nebo něco jiného, je myslím jedno.

O téma digitální transformace je mezi našimi zákazníky v poslední době stále větší zájem. Požadavky na IT se i díky pandemii mění rychleji než dřív. Nás digitální transformace velmi zajímá i proto, že jde o komplexní záležitost, která vyžaduje od dodavatele – tedy od nás – značnou dávku kreativity a špičkové řízení projektů. V tom se cítíme jako doma.

Můžete uvést konkrétnější příklad projektu s prvky digitální transformace?

Jeden z našich aktuálních projektů má dokonce v názvu ta dvě kouzelná slova digitální transformace. Zákazník se specializuje na výrobu špičkových produktů pro primární i aplikovaný výzkum a výrobu. Jejich produkty bez profesionálního softwaru vůbec nemohou existovat. Oni jsou naprosto špičkoví v hardwaru a primárním softwaru na ovládání jejich produktů. Ale poněkud jim ujíždí vlak, protože svůj software píší dlouhá léta a kód už je v řadě případů zastaralý. Přeinstalování produktu na novou verzi může trvat i týden, protože se musí celé zařízení odstavit, aktualizovat, kalibrovat atd. To přestává být únosné. Potřebují software rozdělit na menší funkční celky, aby celé řešení bylo pro jejich uživatele použitelnější a příjemnější. S tím jim pomáháme. 

Výsledkem je tedy vyšší kvalita dodávaného softwaru, a tím i celého produktu. Jaké další úlohy často řešíte?

Transformace softwarových produktů je jen jednou oblastí, která souvisí s digitální transformací. Další se týká například distribuce softwaru, jeho prodejního procesu. Firmy si uvědomují, že prodejní úspěch nestojí jen na samotném produktu. Musí vyřešit, jak ho dostanou k zákazníkovi a jak ho tam udrží aktuální a bezpečný. Tedy ošetření softwarové distribuce, která je za mě také podmnožinou digitální transformace.

Pomáháme také s návrhy a realizací prodejních procesů. Zmíněný zákazník je v distribuci a prodeji poměrně tradiční firmou. Má hlavní produkt, který se neobejde bez instalace odborným pracovníkem. Uživatel tak dostane řešení prakticky na míru, ale další vylepšení, nové funkce atd. vyžadují opět zásah odborníka. A to je nákladné. Hledáme pro klienta cesty k jednoduššímu obchodnímu modelu. Aby si mohl například softwarový add-on zákazník sám objednat přes internet, zaplatit kartou a nainstalovat. Naším cílem je v tomto případě podpora inovací v distribuci produktů.

Nakonec se dostáváme k obecnější otázce. Kdy a proč je dobré outsourcovat softwarový vývoj?

Důvodů je určitě více. Jeden z významných důvodů pro outsourcing je, že firma jako IXPERTA, která rutinně navrhuje a kóduje software, se touto disciplínou zabývá na denní bázi. Má zkušenosti s procesy změn a má je zapracované takříkajíc do své genetické výbavy. Pokud děláte svůj vlastní produkt, který navíc není primárně softwarový, začnete mít po nějaké době známé tunelové vidění. V tu chvíli potřebujete pomoc zvenku. Potřebujete nakopnout „ něco změnit, ukázat jinou perspektivu, ukázat nové technologie a jak se s nimi pracuje.

Dáváme našim zákazníkům nový pohled na to, co si myslí, právě navrhují a řeší. Pokud vidíme, že jsou v tunelu, snažíme se je dostat ven na světlo.

soutez_casestudy

Děkuji za váš pohled na outsourcing softwaru ve světle digitální transformace.

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií třicet let. Dodává IT řešení šitá firmám na míru – software development, IT infrastrukturu a bezpečnost, projektové řízení a podnikovou komunikací.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku