Hlavní navigace

Informační ekonomika v číslech - 2011

27. 12. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © rubysoho - Fotolia.com
Český statistický úřad zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci: Informační ekonomika v číslech 2011.

V eformě tabulek a grafů se v této brožuře objevují souhrnná statistická data, která zevrubně charakterizují jednak investice, produkci a obchod s informačními a komunikačními technologiemi (dále jen ICT), ale i kvalifikované lidské zdroje působící v oblasti ICT. Údaje za Českou republiku jsou doplněny o dostupné mezinárodní srovnání.

Publikace je členěna do pěti následujících kapitol: IT odborníci, Výdaje za ICT, Výzkum, vývoj a patenty v ICT, Zahraniční obchod s ICT a ICT sektor. Data uvedená v této publikaci pocházejí především z oficiálních šetření ČSÚ, data pro mezinárodní srovnání pak z datových zdrojů Eurostatu, OECD a UN.

„Ajťáků“ přibývá a Česko dokonce předčilo Německo

Za posledních deset let stoupl počet osob zaměstnaných jako IT odborníci o dvě třetiny a dosahuje hodnoty 122 tisíc. I když se jejich podíl na celkové zaměstnané populaci pohybuje kolem 2,5 % (údaj pro rok 2010), nejedná se o nikterak zanedbatelný ukazatel. V tomto směru se totiž naše vlast pohybuje nad průměrem EU, ba co víc Spojené království, Německo či Rakousko se nemohou pochlubit tak vysokým podílem IT odborníků.  Většina IT odborníků pracuje na pozici programátor, ICT poradce či jako operátor/obsluha výpočetní techniky.  Mezi lety 2000–2010 došlo k nárůstu podílu zaměstnaných v oblasti Poradenství v ICT o 12 procentních bodů.

Překvapivě před deseti lety měla nadpoloviční většina IT odborníků „pouze“ středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělanostní situace se během uplynulých deseti let poněkud posunula a polovina z IT odborníků vlastní vysokoškolský diplom. Zasvěcené a asi i laiky nepřivede v úžas fakt, že IT odborníci reprezentují téměř výhradně mužskou profesi – pouze 11 % z nich patřilo k zástupcům něžného pohlaví.

Dobře placená kariéra

Finančně se v poměru k celorepublikovému průměru nemají IT odborníci vůbec špatně. Na výplatní listině si měsíčně v průměru najdou 44 000 Kč hrubého. Nutno dodat, že, tak jako i jinde, také tady panují velké rozdíly a disproporce. Například ženy dostávají o čtvrtinu nižší plat než muži.

Nejlépe finančně ohodnoceni jsou vysokoškoláci (54 000 Kč) a také IT odborníci ve věku 35–39 let (52 000 Kč). Nikoho taky asi nepřekvapí, že ve sféře podnikatelské jsou platy IT odborníků výrazně vyšší než v nepodnikatelské, o 17 600 Kč v roce 2010. Mezi dobře placené profese můžeme řadit projektanty a analytiky výpočetních systémů s průměrnou měsíční mzdou 55 500 Kč.

Nelze se ani moc divit, že kontinuálně roste počet studentů oboru informatiky. Od roku 2000 jejich počet stoupl trojnásobně a v roce 2010 zasedlo do vysokoškolských lavic na 22 500 studentů tohoto oboru.

Software se podílí 5 % na celkových investicích v Česku

Výše investic do ICT vybavení (počítačové vybavení a telekomunikační zařízení) a softwaru vypovídá mnohé o tom, jak se podniky a vládní instituce snaží zavádět moderní informační technologie a systémy a tím zvyšovat svojí konkurenceschopnost a efektivitu.

V roce 2010 investovaly podniky a veřejné instituce v České republice do softwaru 45 mld. korun, tj. v běžných cenách o 20 miliard korun více než v roce 2000 a o 7 % více než v roce 2009. Je ovšem třeba upozornit na skutečnost, že za tím co v podnikatelském sektoru vzrostly investice do softwaru meziročně téměř o pětinu, tak ve vládním sektoru byl naopak zaznamenán třetinový pokles. Na HDP se investice do softwaru podílely v Česku 1,2 % a na celkových investicích zaujímaly 4,9 % podíl (v roce 2000 to bylo 3,8 %).

Desetina výdajů na výzkum a vývoj směřuje v České republice do oblasti ICT

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT v Česku činily v roce 2010 téměř 7 miliard korun a na celkových výdajích na VaV v ČR se podílely 11,5 %. Převážná většina těchto výdajů byla spotřebována v podnikatelském sektoru (87 %) a většina (54 %) směřovala do vývoje nového softwaru.

Export ICT opět na vzestupu

Zatímco v roce 2009 poskytovaly statistiky monitorující export ICT zboží nelichotivá čísla – meziroční pokles o 13 %, údaje za rok 2010 vyznívají mnohem příznivěji, neb meziročně vrostl vývoz ICT zboží o 21 %. Úhrnným objemem ve výši 380 mld. Kč se ICT zboží podílí 15 % na celkovém exportu z naší vlasti. A co tedy vyvážíme?

Směrem za naše státní hranice se expedovaly především Počítače a periferní zařízení (46 % vyváženého ICT zboží) spolu se Spotřební elektronikou (23 % vyváženého ICT zboží). Samozřejmě, že Česko nejen vyváží, ale ve velkém také dováží ICT zboží. Letecky či kamióny se k nám za rok 2010 dovezlo ICT zboží ve výši 430 mld. Kč. Tato suma reprezentuje 18 % celkového dovozu do ČR. Většina dováženého ICT zboží pocházela z Číny (47 % dovezeného ICT zboží). Doplňme, že hlavními dováženými artikly byly Díly, součástky a části ICT (56 % importovaného ICT zboží).

Zaměstnaných v ICT sektoru ubývá, tržby ale rostou

Počet zaměstnaných osob v ICT sektoru již druhým rokem ubývá, čísla hovoří jasně – v roce 2010 pracovalo v tomto sektoru o 3 000 lidí méně než rok předtím (pokles o 2 %). ICT sektor zahrnuje několik různých ekonomických činností, patří sem ICT zpracovatelský průmysl, IT služby, Telekomunikační činnosti a Obchod s ICT produkty. Za zajímavé lze považovat skutečnost, že snižování stavu zaměstnaných osob postihlo pouze ICT zpracovatelský průmysl a Telekomunikační činnosti.

Zbylá dvě ekonomická odvětví naopak vykázala pro rok 2010 vyšší stavy zaměstnaných, než tomu bylo v roce 2009. Mohlo by se zdát, že se odvětvím, která propouštějí, nevede ekonomicky dobře. To ale neplatí bezvýhradně, neboť tržby v celém ICT sektoru v roce 2010 šly směrem nahoru vyjma telekomunikačních činností, kde poklesly o 7 %.

soutez_casestudy

Pozn.: Údaje za rok 2010 jsou předběžné.

Publikace je volně dostupná na: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/9707-11-r_2011

Byl pro vás článek přínosný?