Hlavní navigace

Hnací síla budoucích inovací: nástup virtuálních cloudových sítí

11. 9. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Podnik v něčem připomíná automobil: navzdory veškerému konstruktérskému úsilí vynaloženému na maximálně atraktivní design, skutečný důkaz inovací a schopností se skrývá pod kapotou. Je to motor, který zajišťuje výkon, spolehlivost a efektivitu jízdy z bodu A do bodu B potřebnou rychlostí. Pro podnik je motorem datová síť. Zůstaneme-li však u této analogie, dokáže motoru z Morrisu Minor ročníku 1971 pohánět Audi TT r. v. 2018? Samozřejmě nikoli. Stejně jako tradiční hardwarové sítě nedokáží vyhovět nárokům dnešního digitálního podniku.

Motor podniku

Budeme-li parafrázovat Henryho Forda, kdybychom neustále vyvíjeli rychlejší hardware, získáme nakonec síť, která bude fungovat na hranici fyzikálních možností. Musíme se tedy poohlédnout po něčem, co dokáže revolučním způsobem zvýšit schopnost podniku poskytovat stále lepší zákaznické zkušenosti. Síť, díky níž jste dospěli tam, kde jste, není tatáž, jakou budete potřebovat do budoucna. Nové výkonné aplikace jsou dnes základem úspěchu podniků všech oborů. Někteří globální průmysloví výrobci dokáží v běžném provozu měsíčně generovat až čtyři petabyty dat. Inteligentní vozidla produkují dva gigabyty dat na 100 km.

Představte si, že jste globální výrobce, který hledá možnosti zvyšování efektivity nebo logistická společnost s 1500 nákladními vozidly, z nichž každé denně urazí v průměru 500 kilometrů. Zůstanete-li u své stávající hardwarové infrastruktury, budete zavaleni provozními daty, která nedokážete identifikovat, analyzovat ani zabezpečit a přijdete tak o možnost je využít k inovacím a růstu. Hlavní problém je, že data samotná nemají valnou hodnotu. Tu získávají teprve když jim podnik porozumí a využije je jako zdroj informací zasazených do kontextu.

Podle výzkumu společnosti Dynamic Markets se 90 % podniků se potýká s náročností správy a zabezpečení rozsáhlých sítí a 82 % trpí výpadky sítě (narušení provozu) způsobenými lidskými chybami.

A problémy mohou pouze narůstat. Vzkvétající mobilita spolu se vzestupem IoT a edge computingu znamená, že aplikace a data se nachází doslova všude – v datovém centru, v cloudu, na pobočkách, v senzorech na okrajích sítě. V současné době má zhruba 10 % podnikových dat původ mimo tradiční centralizovaná datová centra a cloud. Analytická společnost Gartner předpovídá, že do roku 2022 tento podíl dosáhne 50 %. A kolik z těchto dat budou pravděpodobně generovat lidé?

Od datových center k „centrům informací“

Základ, na němž lze stavět odlišné zákaznické zkušenosti, reputaci značky a nové obchodní modely, představuje schopnost přeměnit data na reálně využitelné informace. Klíčové tedy u každé sítě je, aby byla schopna doručit podnikovým uživatelům informace tam, kde je potřebují. A musí je poskytovat rychle, bezpečně a bez ohledu na aplikaci a na to, zda se kdekoli po cestě nachází nějaký cloud. Ještě důležitější je, aby síť bez problému spolupracovala s libovolným zařízením, které si uživatel zvolí. Dnešnímu podnikovému prostředí vládne spotřebitelská jednoduchost a možnost volby. Jak zajistíme takovou produktivitu se zabezpečením podnikové třídy?

Přechod od datových center k „centrům informací“ klade na tradiční sítě nesmírné nároky – především kvůli tomu, že obvyklá bezpečnostní řešení nejsou integrovaná v samotné infrastruktuře. Tradiční řešení ze své podstaty neumožňují bezpečný volný pohyb dat ani jejich interpretaci.

Dnešní zabezpečení musí být tak inherentní, že v případě narušení bezpečnosti – ke kterému nevyhnutelně dochází – bude útok automaticky detekován a izolován kvůli minimalizaci potenciálního dopadu. Představte si, že by automobilka u svých inteligentních vozů nezabezpečila přenos dat – pokud by se někomu podařilo do datové komunikace nabourat, mohl by vážně ohrozit životy nejen posádky, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

Řešením přesto není nevybavovat vozidlo možností datového připojení, ale připojit jej vhodným způsobem. Dostáváme se tedy k otázce bezpečnosti. Využití virtuální cloudové sítě, kde kapacita zabezpečení, výpočetní výkon a velikost datového úložiště jsou neomezené, znamená, že můžeme bezpečně nakládat s daty v reálném čase s téměř nulovou chybovostí.

Zjednodušování, zlepšování a posilování

Tento nový přístup – virtuální cloudová síť – poskytuje všeobecně dostupnou konektivitu a zabezpečení. Uživatel tak získává přístup k podnikovým technologiím prostřednictvím jakéhokoli cloudu, pro libovolný typ aplikace, jakoukoli službu a způsob přenosu dat. VCN dokáže připojit inteligentní vozidla, terénní pracovníky i senzory na větrné farmě v Severním moři – možnosti využití jsou takřka neomezené.

Představuje určitou kyberhygienickou nadstavbu nad tradiční hardwarovou vrstvou – přesouvá inteligenci, která byla zakódovaná v hardwaru, do softwarové vrstvy. Tím získává neomezený rozsah a kapacitu pro ukládání dat. Zároveň umožňuje rychle agregovat, automatizovat a získávat užitečné poznatky z aplikací a dat. Jinými slovy, podnik je schopen vytěžit nejvyšší možný užitek ze stávajících procesů a zároveň maximalizovat příležitosti do budoucna.

To znamená, že globální výrobce může automatizovat zpracování dat za účelem hledání možností zefektivňování procesů nebo že logistická společnost získá přehled o výkonnosti svého vozového parku a například plánovat údržbu podle skutečného nájezdu, nikoli podle kalendáře.

Možná vám to vše připadá jako další futuristická vize, ale není tomu tak. Příslušné technologie jsou dostupné již dnes. Virtuální cloudová síť není pouhý koncept, ale platforma pro sítě budoucnosti. V digitálním světě mohou podniky obstát jedině tak, že budou schopné reagovat na vývoj situace na trhu rychleji než konkurence, poskytovat zaměstnancům nástroje maximalizující produktivitu a zároveň zachovávat integritu svého provozu – a samozřejmě chránit svoji značku. Softwarový přístup to vše zajišťuje – díky němu nemusí mít nikdo obavy z inovací, protože poskytuje možnost bezpečného provozu aplikací i chráněné prostředí pro vývojáře. Hardwaru dochází dech – software je cesta.

Hnací síla inovací

Výpadky a problémy způsobované křehkou infrastrukturou a nadstavbovými bezpečnostními řešeními typickými pro uplynulé desetiletí již nejsou přijatelné a podniky musí provést změny, mají-li obstát v informační ekonomice. Přechodem na inherentně bezpečnou síť budoucnosti pokrývající vše od datového centra přes pobočky po okraj sítě získají digitální infrastrukturu, jakou potřebují k rozvoji včetně rychlejších inovací, větší akceschopnosti a možnosti zaměřit se na to, co dokáží nejlépe.

DT24

Odpovědí je vždy software. A jaká že byla otázka?

Autorka je country manažerkou VMware v České republice a na Slovensku. 

Byl pro vás článek přínosný?