Hlavní navigace

Průmysl 4.0: Jak se dostat na koně

22. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Fotolia - robsonphoto
Průmysl 4.0 kombinuje využití velkých objemů dat, jejich převod do smysluplných informací a sdílení těchto informací lidmi a stroji s cílem vyrábět rychleji, efektivněji a levněji.

Podmínkou úspěšného přechodu výrobní firmy k fungující fázi vývoje popisované konceptem Průmysl 4.0 jsou následující čtyři kroky, které je dobré zvážit a věnovat se jejich naplnění:

Získejte podporu vedení

Úsilí o modernizaci vašich výrobních kapacit přijde vniveč, pokud pro ně nezískáte vrcholové vedení podniku. Shromažďujte informace a najděte spolehlivé příklady, na nichž můžete prokázat přínosy (včetně konkurenčních výhod) – kterým může pro daný úkol přispět zavedení opatření popisovaných konceptem Průmysl 4.0.

Pokud můžete, identifikujte a zaveďte do pilotního provozu testovací nástroje a zařízení, které úspěšně prokážou přínosy Průmyslu 4.0. Při pilotním testování různých flexibilních, škálovatelných a inteligentních technologií můžete získat přehled o nových datech, která dříve nebyla sledována nebo dostupná. Tato data pak mohou sloužit jako klíč k výraznému zlepšení výkonu.
A konečně buďte soudní ohledně možných problémů. Celopodnikový dopad Průmyslu 4.0 i jeho vliv na zaměstnance budou nejlépe schopni posoudit vedoucí pracovníci odpovědní za chod výrobních linek.

Začněte v malém se škálovatelnými nástroji

Pokud chcete do podniku zavést prvky konceptu Průmysl 4.0, ale chcete se vyhnout zvýšeným nákladům a dalším zatím neznámým problémům, začněte v malém rozsahu. Zvažte nasazení nástrojů nebo jednotlivých částí zařízení, které lze integrovat do širší strategie. Průmyslové technologie 4.0 jsou flexibilní a umožňují rozhodování podle dat, takže se snadno přizpůsobí vašim podmínkám.

Teorie dat a automatizace není přehnaně komplikovaná, v reálu však jde o složité záležitosti, které je potřeba vzájemně integrovat. Navíc budete potřebovat podporu vedení pro zavedení cloudové interoperability, což je něco docela jiného než automatizace a kontroly řízené člověkem. Je to naprostá koncepční a kulturní změna. Prozatím udělejte malé agilní změny, vyzkoušejte je a sdělte jejich výsledky. Vyhodnoťte například nové nástroje a vybavení, určete požadavky na šířku pásma pro připojené technologie, které sdílejí a reportují data, a sestavte plán přechodu k provozu založenému na síti Wi-Fi.

Propojte provozní týmy s IT

Koncept Průmysl 4.0 předpokládá, že provozní technologie jsou plně integrovány s informačními technologiemi. Klíčovou roli dalšího rozvoje průmyslu bude hrát vzájemné rozvíjení myšlenek, technologií a procesů mezi světy informačních a provozních technologií.

Abyste mohli začít s integrací nové platformy, propojte pomocí série workshopů provozní týmy s oddělením informačních technologií. Dejte jim společnou odpovědnost, aby rozhovory mohly probíhat přirozeněji. Jakmile se zaměstnanci ujistí o životaschopnosti vašeho plánu, začnou tuto myšlenku šířit v celé organizaci. Oba týmy pak budou fungovat jako zastánci změny a inspirátoři investic do nových možností Průmyslu 4.0.

Najděte vhodného technologického partnera

Cloud24

Spolehlivý obchodní partner je ten, který je ochotný s vámi spolupracovat na plánování, implementaci a růstu strategie Průmyslu 4.0. Je důležité najít takové dodavatele a integrátory, kteří jsou důvěryhodní, prokazatelně mají zkušenosti a jsou přístupní vašim požadavkům. Průmysl 4.0 není jednorázovým produktem, je to trvalá investice, kvůli níž budete muset budovat se svými partnery dlouhodobý vztah.

Štverka z Atosu k tomu dodává: „Je nutno začít v uchopitelném, ale zajímavém rozsahu. Co nejdřív si osahat nové možnosti a zahrnout je do úvah, jak mohu vylepšit svůj obchodní model, jak to promítnu do své přidané hodnoty a zlepším svou konkurenční pozici u zákazníků. Agilní projektový přístup, který je doma v informatice, může být dobrým rámcem i ve výrobních firmách.“

Byl pro vás článek přínosný?