Hlavní navigace

ERP: Největšího pokroku se dosáhlo ve schopnosti on-line evidovat materiálový tok a rozpracovanost

9. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Díky tomu máme dostatek informací pro detailní rozvrhování výroby, říká Vladimír Bartoš, senior konzultant ve společnosti Minerva Česká republika.

Jak se v roce 2019 vyvíjela reálná poptávka po manažerských informačních systémech, resp. specificky po řešeních ERP?

Po několika letech konjunktury, kdy výrobní podniky neměly pro zahlcení svých kapacit čas na větší investice v oblasti informačních technologií, opět přišla doba výměny podnikových informačních systémů. Podniky, jejichž dodavatel IS nedokáže reagovat na jejich potřeby, vypisují výběrová řízení a hledají moderní řešení. Jen v uplynulém půl roce jsme zahájili práce ve 4 firmách, které mají lokální systémy a chtějí komplexní ERP a vrátili jsme se do firmy, kde jsme byli ve finále před čtyřmi roky, ona si vybrala upgrade jejich stávajícího systému, a protože se projekt nepovedl, jdou do toho s námi.

Výzvou současnosti je snaha automatizací procesů zvýšit efektivitu výroby a snížit nároky na objem pracovních sil. Jak by měl ERP systém obecně tyto požadavky podpořit?

Největší rezervy vidíme v komunikaci s obchodními partnery a v plánování výroby a nákupu. Od stálých zákazníků by měly zakázky přicházet EDI komunikací automaticky z jejich systémů do systému výrobní firmy a po potvrzení musí postoupit do plánování. Plánování navrhne plán nákupu, který systém překlopí do objednávek a předpovědí a předá je přes EDI do systémů dodavatelů.

MRP plánování stále častěji rozšiřujeme o APS rozvrhování operací na stroje. Ty nejlepší APS dokáží vypočítat optimální fronty práce tak, že výrobek cestuje plynule mezi stroji, materiál je průběžně zavážen na stroje a odpadá mnoho zbytečných skladovacích transakcí mezi operacemi. Navíc je výrobek vyroben levněji a rychleji.

Kam se dnes posouvá inteligence ERP systémů? Která funkcionalita (strojové učení, prediktivní analytika, umělá inteligence atd.) nejvýrazněji přispívá k vývoji inteligentních ERP systémů a proč?

Největší pokrok dosáhly systémy ve schopnosti on-line evidovat materiálový tok a rozpracovanost, díky čemuž máme dostatek informací pro detailní rozvrhování výroby. Největším přínosem je APS rozvrhování výroby za použití pokročilých velmi komplexních plánovacích metod.

Daří se vašim zákazníkům, kterých se týká elektronická evidence tržeb, dostatečně pružně reagovat na legislativní požadavky a změny související se zavedením EET? Jak jim v tom jejich ERP systém pomáhá?

Zavádění EET je součástí legislativy. Naše firma Minerva je proto povinna jakožto dodavatel ERP systému QAD zajistit, aby byl v souladu s legislativou. Děláme úpravy SW tak, aby pokud možno uživatelům nepřibyla práce a systém generoval vůči státu potřebné výstupy.

Které vlastnosti řešení, jež dodáváte, jsou podle vás klíčové pro váš úspěch na trhu?

ERP systém QAD, který Minerva dodává, se specializuje na vybraná průmyslová odvětví a dle nich se také liší požadované vlastnosti. U opakovaných výrob je to EDI komunikace se zákazníky a řízení JIT dodávek pomocí rozvrhů a odvolávek, u zakázkových výrob je to adresné projektové plánování a u všech je to podrobné rozvrhování výroby na pracoviště a evidence materiálového toku a práce skenováním a komunikací se stroji. Vše e vazbě na ekonomické vyhodnocování skutečnost vs. plán.

Můžete uvést konkrétní případ, kdy se vašemu zákazníkovi podařilo pomoci vašeho systému vyřešit nějaký klíčový problém nebo mu to přineslo podstatnou konkurenční výhodu?

soutez_casestudy

Vyhráli jsme výběrové řízení u zákazníka, který měl již podepsané zakázky na další rok v dvojnásobném objemu ve srovnání s rokem předešlým. Tvrdil, že bez nového způsobu plánování a řízení výroby nedokáže zakázky vykrýt a zbývaly jen 3 měsíce na implementaci. Dohodli jsme se na speciálních podmínkách projektu a pustili se do realizace.
Zákazník skutečně vyrobil 2x více výrobků na původních výrobních kapacitách.

 

Byl pro vás článek přínosný?