Hlavní navigace

Datová centra pod tlakem růstu cloudových služeb

9. 3. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Neustále rostoucí poptávka po cloudových službách významně ovlivňuje také dění v byznysu datových center. Objevují se další investoři, nastupují nové technologie. Provozovatelé ovšem stále musejí čelit v podstatě tradičním požadavkům na celkovou odolnost, eliminaci environmentálních dopadů nebo se potýkat s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

Průmysl datových center expanduje do okrajových částí sítí, nasazuje nejnovější technologie a láká silné investory. Ne všechny trendy, jež pro letošní rok sestavili specialisté společnosti Uptime Institute, ale vyznívají pozitivně. Obor stále čelí výzvám v oblasti zvyšování odolnosti, dopadů klimatických změn a environmentálních politik, nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců nebo zostřujícímu se dohledu regulátorů.

Pozornost odborné i laické veřejnosti přitahují také rostoucí energetické nároky datových center. Ta sama o sobě samozřejmě využívají technologie, jež zefektivňují jejich provoz. Problém spočívá v jejich neustále se zvyšujícím počtu a nezřídka i velikosti.

Zvyšující se odolnost

Velké či rozsáhlé výpadky stále patří kvůli svým důsledkům mezi důležitá témata podnikové informatiky. Firmy, oborové autority i vládní instituce na jejich výskyt reagují tvorbou a aplikací nových pravidel, voláním po vyšší transparentnosti a ustanovením formálního přístupu k tématu celkové odolnosti technologické infrastruktury. Ačkoli jde o holistické téma, provozovatelů datových center se týká velmi významně.

Nutno ovšem podotknout, že se počet ani závažnost výpadků v poměru k nasazeným IT službám nezvyšuje. V absolutních číslech roste. Spolehlivost i dostupnost se ale podle specialistů firmy Uptime Institute průběžně zvyšuje.

Pochopitelně ale také roste citlivost firem a veřejných institucí na jakékoli neplnění parametrů. Závažné dopady doprovázely v posledních dvou letech zhruba pětinu výpadků. Některé kritické infrastruktury jsou ovšem zastaralé a jejich zranitelnost se nesníží, pokud nedojde k jejich obměně.

Zvyšování odolnosti umožňují i změny architektury. Cloudové a distribuované aplikace lze částečně nebo plně přemísťovat či replikovat v různých zónách dostupnosti. Podobně, tj. k větší decentralizaci, mohou organizace pozměnit i nastavení síťových služeb a řízení zátěže. Pro mnoho podniků ale jde o citlivé a současně náročné téma. Obávají se ztráty kontroly a snížené efektivity správy. Situaci navíc často komplikují požadavky regulátorů.

Ve stínu klimatických změn

Energetická náročnost datových center neustále roste. Zvyšuje se tlak na relevantní infrastrukturu a otázky veřejnosti v rámci environmentálních společenských témat směřují i k původu elektrické energie. Problém podle spe­cialistů společnosti Uptime Institute nevyřeší ani zvýšená efektivita provozu. Odběr bude růst stále rychleji.

Hlavním energetickým žroutem se na internetu stala streamovaná média. Podle výzkumu společnosti Uptime Institute spotřebuje síťový přenos 2,5hodinového filmu v HD rozlišení jednu kilowatthodinu energie. V případě titulů s rozlišením Ultra HD neboli 4K se tato hodnota blíží třem kWh. Další skokové navýšení energetické spotřeby specialisté očekávají s rozvojem mobilních sítí páté generace. A jen pro zajímavost dodejme, že těžba bitcoinů podle odhadů v roce 2019 spotřebovala přes 73 TWh. Kryptoměn ovšem existuje přes tisíc.

Telekomunikační operátoři se přizpůsobují novým trendům a průběžně posilují kapacity sítí. Budují a inovují infrastrukturu zejména v hustě obydlených oblastech. Vznikají tzv. gigacities. Zábavní průmysl totiž připravuje další zvyšování kvality svých výstupů. Zanedlouho se rozlišení 4K stane standardem a část klientely přejde na 8K. Samostatnou kapitolu představuje streamování her.

Zvyšuje se rovněž tlak na eliminaci generátorů z datových center. Příslušné technologie se postupně zdokonalují a existují první pilotní projekty. Specialisté společnosti Uptime Institute předpokládají, že v následujících dvou letech tento vývojový směr značně posílí.

Klimatická změna a její socioekonomické důsledky dopadají i na datová centra. Roste tlak veřejnosti na rozsáhlejší regulace v oblasti energetické efektivity, využívání obnovitelných zdrojů a redukce odpadu. V některých regionech, například v Šanghaji a v Amsterdamu, místní vlády stanovily novým datovým centrům limitní hodnoty energetické efektivnosti neboli PUE – Power Usage Effectiveness. V samotném Amsterdamu navíc padlo rozhodnutí o ročním pozastavení výstavby nových datových center. Přehodnocují environmentální strategii a mimo jiné zvažují využití odpadního tepla pro vytápění rezidenčních objektů.

Trendové technologie

Rozvoj edge computingu odklání tvorbu a zpracování dat mimo hlavní datová centra a jejich klíčové systémy. Stále větší část výpočtů probíhá v samotných zařízeních na okraji sítí nebo v lokálních a regionálních centrech. Jejich budování vyžaduje specifický přístup k architektuře i technickému provedení.

Do roku 2025 má globální ekosystém internetu věcí tvořit přes 75 miliard zařízení. Ta rapidně navýší objemy generovaných dat a zatíží dosavadní infrastruktury. Edge computing tudíž představuje jeden z hlavních způsobů, jak se s novými požadavky a potřebami vypořádat.

Stejně jako v celé podnikové informatice i v oboru datových center roste zájem o automatizační řešení. Část manažerů se obává a varuje před předáním klíčových rozhodnutí strojům nebo externím programátorům. Obezřetnost je jistě namístě, ale automatizační vlna se již rozjela a zatím sbírá pozitivní ohlasy. V datových centrech běžně fungují pokročilé systémy pro správu infrastruktury, cloudové služby, jejich alokaci a distribuci, řídí umělá inteligence.

Segment mikrodatových center čeká v následujících letech intenzivní růst poptávky. Celý koncept dosud ekonomicky a technicky dospíval. Od roku 2022 se i kvůli nástupu sítí 5G, jež nabídnou nové modely využití, situace změní.

Příliv investic a nový byznys model

Rozmach cloudových služeb a vznik hyperškálovatelných datových center přilákal do oboru mnoho nových investorů. Řada z nich disponuje bohatými zdroji prostředků a nepočítá nebo nevyvíjí tlak na rychlou návratnost. Z jejich majetkových vstupů může celé odvětví, stejně jako klientela, těžit.
Také do byznysu datových center vstupují nové obchodní modely. Cloudové služby nabídly přístup pay-as-you-go, jenž podnikovou klientelu zaujal a v masové míře jej využívá. Odklon od kapitálových výdajů k provozním ovlivňuje i modely pronájmů datových center. Jako službu lze nově pořizovat řadu klíčových infrastrukturních služeb a komponent. Jde například o záložní energetické nebo datové systémy.

soutez_casestudy

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců řeší celý průmysl informačních technologií. V případě datových center jde o systémový a dlouhodobý problém. Provozovatelé se potýkají s rostoucími náklady na zaměstnance a obtížně získávají nové. Do řešení problému se podle názoru specialistů společnosti Uptime Institute musí zapojit celý IT průmysl i vzdělávací instituce.

Nedostatek kvalifikovaných odborníků ale do jisté míry řeší automatizační technologie. Mnoho dodavatelů infrastrukturního vybavení vyvíjí asistenční systémy na bázi umělé inteligence, které usnadní nasazení i správu jejich produktů. Obor je zatím v plenkách, ale lze předpokládat, že se i díky vnějším vlivům rychle rozvine. 

Zajímají vás informační technologie a chcete získat nadhled?

Odebírejte náš Newsletter, který posíláme zpravidla dvakrát do měsíce a který obsahuje výběr unikátních článků nejen našich autorů, ale také ze sítě mezinárodního vydavatelství IDG.

» Přihlaste se zdarma! [Odběr můžete kdykoli zrušit]

Byl pro vás článek přínosný?