Hlavní navigace

Jak na optimální správu dat v multicloudu

11. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Manažeři IT dnes musejí při budování cloudové a datově orientované infrastruktury brát v úvahu mnohem více faktorů než jen využití dostupných prostředků a výši nákladů. Především si musejí položit 4 otázky ohledně fungování multicloudu v současném silně distribuovaném světě...

Multicloudová prostředí se rychle stávají novým standardem při budování rozsáhlé, tzv. hyper-scale infrastruktury, kterou bude možné jednoduše přizpůsobovat podle obchodních požadavků a turbulentního vývoje na globálních trzích.

V blízké budoucnosti většina podniků zavede architektury využívající více cloudů různého typu, aby mohly rozšiřovat a zmenšovat svoji infrastrukturu a dynamicky řídit prostředky nákladově efektivním způsobem. Budou také investovat značné úsilí a finanční prostředky do zapojení hyperautomatizačních technik do podnikových procesů týkajících se zaměstnanců i zákazníků a využívat umělou inteligenci a strojové učení ke zpracování dat.

Správa multicloudové a neohraničené infrastruktury však bude vyžadovat, aby IT nejen koordinovalo množství různých prostředků, ale také umožnilo využití dosavadních tradičních aplikací, zajistilo bezpečnost a compliance a udrželo pod kontrolou náklady na infrastrukturu. IT manažeři dnes rozhodně musejí přemýšlet v mnohem širších souvislostech, než je budování solidní infrastruktury.

Při budování multicloudové infrastruktury je nutné brát v úvahu určité architektonické aspekty, které jsou předpokladem úspěchu – spolehlivost dat, dostupnost dat a kontinuita provozu. Manažeři IT si mnohdy neuvědomují, že schopnost poskytovatelů veřejných cloudových služeb chránit data je omezená. Bez komplexní a provázané strategie správy dat v multicloudu včetně poskytování, řízení a odpojování prostředků hrozí riziko narušení bezpečnosti nebo ztráty cenných dat.

V novém multicloudovém světě musejí architekti IT tyto tři aspekty zohlednit a komplexní správu dat brát jako jeden ze základních stavebních kamenů svých architektur.

Jak uvažovat o multicloudu ve vysoce distribuovaném světě

Chce-li IT vybudovat a provozovat efektivní a hladce fungující multicloudovou infrastrukturu, která bude vyhovovat rychlému tempu vývoje nových funkcí, musí zvážit několik otázek, jež se týkají dobré praxe:

1. Jak zařídit přenositelnost dat?

Vzhledem k tomu, že jsou aplikace rozprostřené po různých cloudech, musí nová architektura zajistit, že se mezi těmito cloudy budou moci plynule přesouvat i příslušná data bez ohledu na to, kde jsou uložená (lokálně, v privátním cloudu nebo veřejném cloudu). Volba mechanismů ukládání dat, databáze a datového jezera může hrát zásadní roli při zajišťování přenositelnosti dat.

2. Jak koncipovat komplexní zabezpečení?

Kromě základních architekturních služeb pro ochranu, vyhledávání, zálohování, obnovu a replikaci dat v různých cloudových prostředích je zapotřebí vytvořit také schopnost klonovat data, maskovat určité prvky a bezpečně uchovávat replikovaná data. To může výrazně pomoci při budování skutečně agilní organizace, která bude spolehlivě a bezpečně poskytovat více aplikací a funkcí.

3. Jak zajistit 100% dostupnost dat?

Postupná fragmentace dat s sebou nese riziko vzniku ostrovů datové infrastruktury, které je složitější spravovat a udržovat. Architektura musí být koncipovaná tak, aby zjišťovala dostupnost dat bez ohledu na to, kde se nacházejí, nebo jak složité je data získat.

4. Jak se zotavit po havárii?

Obnova po havárii, ochrana proti vyděračskému softwaru a soulad s předpisy jsou klíčové z hlediska zajištění kontinuity provozu. Obnova po havárii a complian­ce budou zásadně ovlivňovat vývoj nových architektur a mezi prioritami plánů digitální transformace zaujmou nejvyšší pozice.

Multicloud je součástí digitálního prostředí

Zavedení multicloudové architektury vede ke zjednodušení infrastruktury, a snižuje tedy náročnost údržby, což částečně uvolňuje ruce podnikovému IT k inovacím. Během několika příštích let dojde k dalšímu vývoji a standardizaci, která umožní vývojářům, aby se soustředili na budování obchodních řešení, nikoli na infrastrukturní otázky. Pro zákazníky a dodavatele bude významným přínosem vyšší provozní efektivita a produktivita, která urychlí přístup k datům.

Cloud23

Podniky při realizaci svých strategií digitální transformace musejí hledat vhodnou rovnováhu mezi obchodními potřebami a cíli budování infrastruktury. Ideální multicloudová infrastruktura poskytne možnost řídit přístup k datům, chránit data, vyhledávat data, zajišťovat compliance a podle potřeby přenášet data mezi cloudy. Compliance a vznik nových hrozeb mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o umístění SaaS aplikací, a tedy vyvolat potřebu přesouvat data mezi cloudy.

Lehkost, s jakou může IT operovat v multicloudovém světě bez ohledu na to, kde se aplikace a data ve skutečnosti nacházejí, vede k tomu, že se tento přístup stává novým standardem pro budoucí architektury.