Hlavní navigace

Čtyři vlastnosti budoucích úspěšných lídrů IT

9. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V dnešní turbulentní době mají CIO jistou jen jednu věc: způsobem, jakým se dostali tam, kde jsou, se nedostanou dále. Nedávná studie zaměřená na budoucnost managementu odhaluje řadu závažných nedostatků, které brání podnikům v transformaci a úspěšném fungování v digitální ekonomice.

Průzkum mezi 4 394 manažery ukázal, že pouhých 12 % vedoucích pracovníků se domnívá, že jejich nadřízení mají správné předpoklady k řízení, a pouhých 40 % souhlasí, že jejich podnik má kvalitní program interní výchovy nových manažerů, kteří budou schopní řešit nároky digitální ekonomiky. Řada CIO se proto zamýšlí nad novými programy výchovy svých budoucích nástupců. Jací by měli být?

Nové hvězdy IT musejí umět budovat vztahy

Poselství pro příští generaci CIO je jednoznačné: způsobem, jakým jste se dostali tam, kde jste, se nedostanete dále. Kdo chce být v dnešní turbulentní době úspěšným lídrem IT, musí se neustále učit. Musí zpochybňovat zavedené pořádky, přijímat problémy za své, umějí vstát a otřepat se po nezdaru a poučit se z chyb.

Přijímat problémy za své však neznamená řešit je osamoceně, ale dokázat efektivně spolupracovat. Ti, kdo umějí budovat kvalitní vztahy s ostatními, přijímat vedení a sami vést jiné, obvykle postupují po kariérním žebříčku poměrně rychle. Jde přitom nejen o dovednosti, ale také o způsob uvažování.

Nositelé změn

Klíčovým slovem dnešního IT je transformace. Ten, kdo se nedokáže vypořádat se změnami, pravděpodobně není osobou na správném místě. Není nutné změny milovat, ale je nezbytné je přijímat, protože pouze ti, kdo se dokážou přizpůsobit, mohou v dnešním podnikovém prostředí obstát. Proto je změna jednou z tzv. sedmi manažerských ctností kromě zaměření na zákazníka, kultury, kultivace, kuráže, spolupráce a komunikace. Úspěšný manažer však musí nejen změny přijímat, ale být také jejich nositelem. I to vyžaduje jednak dovednosti, jednak změnu přístupu.

Předvídavost a očekávání věcí příštích

Vzhledem k neustálým změnám a dynamickému vývoji musejí být manažeři IT zaměření nejen na aktuální problémy, ale také se aktivně zabývat budoucími příležitostmi i hrozbami. Na obor, kde se neustále hovoří o disruptivních technologiích, nejvýznamněji dopadla disrupce nikoli technická, ale biologická v podobě pandemie koronaviru. Strategické myšlení a předvídavost se osvědčují zejména v dobách krize. Zároveň je nutná kuráž se svými myšlenkami předstoupit před ostatní a schopnost obhájit je, tedy opět komunikace.

Zájem – i o příčiny vlastních chyb

Pokud platí, že způsobem, jakým jste se dostali tam, kde jste, se nedostanete dále, jaká je tedy cesta vpřed? Ke zmiňovaným sedmi ctnostem úspěšných manažerů bychom mohli přiřadit ještě osmou, jíž je zvídavost či zájem. Spočívá v otevřenosti myšlenkám, neustálém hledání nových nápadů a průběžném učení. Manažer nesmí zpohodlnět a musí se neustále ptát „proč“. Chytrý manažer se navíc bude držet chytrých lidí, od kterých se může poučit a inspirovat. Zároveň platí, že nejcennější lekce nám někdy přinášejí naše vlastní chyby, je tedy moudré se z nich poučit a ptát se, co se stalo, co k tomu vedlo a co by mělo být jinak. A samozřejmě chybu neopakovat.

Cloud24

Nová pravidla hry

Zásadní změny postihují všechny aspekty činnosti podniků. Prozíraví CIO se tomu přizpůsobují a vychovávají své nástupce podle nových pravidel hry. Zejména je důležité pěstovat uvedených sedm ctností spolu se štědrou dávkou zájmu. Jedině tak budou připravení na budoucnost a na úspěch v digitální ekonomice.

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku