Hlavní navigace

Cloudy, virtualizace, datová centra: Přínosy i problémy (2/2)

27. 8. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Řešením těch druhých jsou větší transparentnost, klastry, moderní zálohování nebo vzdálená správa. Cloudy, virtualizace serverů i datová centra mohou kromě svých nepopiratelných plusů přinášet i problémy. Může dojít k výpadku veřejného cloudu, své problémy může mít i virtualizace serverů a výpadky se nemusejí vyhnout ani kolokačním datovým centrům.

Výpadky kolokačního datového centra

Poskytovatel kolokace v podstatě slouží jako vzdálené datové centrum a výpadky takového centra lze obvykle připsat stejným problémům, které mohou ovlivnit datové centrum provozované přímo v organizaci. Existují čtyři obecné kategorie příčin výpadků: selhání napájení, lidí, technologií a konektivity:

  • Napájení. Poskytovatelé kolokace obvykle implementují do svých datových center záložní napájecí systémy. Takové záložní napájení využívá nepřerušitelné napájecí systémy UPS sloužící jako záloha napájení serverů a stojanových systémů nebo průmyslové záložní generátory, které mohou zásobit energií celé centrum, pokud je přerušeno napájení z veřejné sítě.
  • Lidé. Lidská chyba je hlavní příčinou výpadků datových center. Nesprávně nakonfigurované směrovače, servery, ověřovací systémy a další hardwarová a softwarová infrastruktura mohou pro zákazníky znamenat znepřístupnění systémů. Interní a externí útok nebo jiná škodlivá aktivita – například útoky typu odmítnutí služby – mohou také ovlivňovat provoz centra a práci zákazníků.
  • Selhání systémů. Kolokační zařízení obvykle využívají organizace, které potřebují odolné a spolehlivé alternativy k tradičním místním datovým centrům. Místa pro kolokační centra se obvykle vybírají tak, aby odolala přírodním a člověkem způsobeným katastrofám včetně požárů, povodní, zemětřesení, havárií, občanských nepokojů a válečných činů. I když vhodné umístění kolokačního centra může tato rizika snížit, nelze je zcela eliminovat. Takové nepředvídané katastrofy mohou kolokační zařízení poškodit nebo zničit.
  • Konektivita. Kolokace je svou povahou vzdálená služba a připojení k WAN nebo k internetu je pro poskytovatele kolokace i jejich zákazníky zásadní. Většina poskytovatelů spolupracuje s větším počtem konkurenčních dodavatelů telekomunikačních služeb a umožňuje zákazníkům využívat služby jednoho nebo více dostupných dodavatelů těchto služeb. Telekomunikační infrastruktura je však také nedokonalá a není stoprocentně spolehlivá, což může vést ke ztrátě připojení. V takových případech musí na obnovení služeb pracovat poskytovatel telekomunikací, nikoli poskytovatel kolokace.

Podpora provozu kolokačního centra

Když nastanou v kolokačním centru potíže, musí zákaznická organizace najít rychlé a nákladově efektivní způsoby řešení problémů při zachování integrity dat a zabezpečení workloadů vyžadované oborovými nebo regulačními normami. Podnik může použít čtyři obecné typy podpory:

  • Fyzický personál. Když klientský podnik umístí do kolokačního centra vlastní zařízení, může se rozhodnout využít i své zaměstnance, nikoli pracovníky poskytovatele kolokace. Tak se mohou úkoly splnit v co nejlepším zájmu firmy. Přemístění personálu ke vzdálenému poskytovateli kolokace však může být časově náročné a nákladné.
  • „Vzdálené ruce“. Zaměstnanci poskytovatele mohou být finančně i jinak zainteresovaní, aby zákaznickému podniku pomohli. Mezi jejich úkoly může být odstraňování problémů s fyzickým zařízením, jeho výměna a konfigurace nebo dohled nad napájením. Zaměstnanci poskytovatele se obvykle využívají při konkrétním incidentu nebo na vyžádání, přičemž se hodinová sazba jednoduše přičte k měsíčnímu účtu klienta.
  • Vzdálená správa. Moderní nástroje pro správu systémů jsou schopné přistupovat k řadě hardwarových zařízení v síti a dělat běžné řídicí úkoly na dálku. Tyto nástroje mohou obvykle restartovat servery nebo aplikace, migrovat virtuál­ní stroje a zálohovat a obnovovat data. Vzdálená správa je vysoce efektivní při správě rutinních úkolů, aniž je nutné využívat pracovníky IT v místě kolokace.
  • Kolokační služby. Poskytovatelé spravované kolokace obvykle nabízejí řadu služeb, které mohou klientské společnosti využívat. Některé služby mohou být účtovány společně s pravidelnými měsíčními poplatky, některé další služby (například záloha dat) mohou generovat dodatečné měsíční náklady. Poskytovatel je také obvykle schopný přidávat nové služby, existující služby měnit nebo nepotřebné služby omezovat či rušit.

Byl pro vás článek přínosný?