Hlavní navigace

Cloudový provoz ERP nebude levnější, pokud má firma vlastní schopné a efektivní IT oddělení

24. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Je třeba poctivě spočítat všechny dosavadní interní náklady na provoz IT a k tomu přidat smluvně zaručenou stabilitu a kvalitu budoucího provozu, říká Vladimír Bartoš, senior konzultant ve společnosti Minerva Česká republika.

Jaká jsou největší úskalí zavádění velkých ERP systémů? Jak se vyhnout překročení rozpočtu či zpoždění a případným následným sporům, jako je například aktuální soudní spor Oracle vs. Worth & Co.?

Projekt implementace podnikového systému má šanci na úspěch, pokud jsou splněny tři nutné podmínky: Vhodný ERP systém, vhodný dodavatel a aktivní realizační tým odběratele.

Vhodný ERP systém: Odběratel si musí rozmyslet, zda chce systém s připravenými funkcemi pro své odvětví a jestli chce současně se systémem standardizovat i své podnikové procesy. Pokud ano, měl by volit ze světových ERP systémů zaměřených na dané odvětví. V opačném případě může zvolit všeobecně zaměřený systém nebo vývoj menšího lokálního systému.

Vhodný dodavatel se pozná podle zkušených konzultantů a ochoty dát do projektu vždy něco navíc nad rámec smluvních povinností. Lze se orientovat podle referencí daného dodavatele.

Aktivní realizační tým odběratele musí být připraven věnovat projektu část svého pracovního času a přistupovat k systému bez předsudků – nezavrhovat potenciální řešení jen kvůli tomu, že teď to děláme jinak.

Projekty firem Oracle (vs. Worth & Co.) nebo SAP (vs. Lidl) minimálně jedno z předchozích kritérií nesplnily.

Jak nejlépe mohou podniky zjistit, že potřebují cloudový ERP systém? Jakým způsobem mají vyhodnocovat své potřeby, aby to zjistily?

Cloudový provoz ERP systému nebude levnější, pokud má výrobní firma vlastní schopné a efektivní IT oddělení. Chcete-li uvažovat o cloudu, musíte velmi poctivě spočítat všechny dosavadní interní náklady na provoz IT a k tomu přidat smluvně zaručenou stabilitu a kvalitu budoucího provozu. Ze zkušenosti mohu říci, že nejčastějším důvodem k přechodu na cloudový provoz podnikového systému jsou špatné služby vlastního IT oddělení nebo nemožnost sehnat dobrého správce IT.

S jakými dalšími manažerskými informačními systémy budou ERP systémy podle vás v nejbližší budoucnosti nejspíše konvergovat? Co tato konvergence podnikům přinese a jaká jsou její největší úskalí?

Manažerské informační systémy lze rozdělit na dvě skupiny: BI technologie a BI s přidanou hodnotou.

Do BI technologií bych zahrnul nástroje sloužící k rychlé vizualizaci dat ERP systému v souvislostech (produkty jako Qlik, Tableau…). Jsou užitečné u starší systémů, které nedokážou vlastními prostředky přetavit data v informace.

BI s přidanou hodnotou jsou zajímavější, protože obsahují moduly pro strategické plánování, controlling, analýzy režijních nákladů, ABC apod. Takovéto BI systémy se vždy vyplatí větším zákazníkům integrovat s ERP systémem. Integrace však není jednoduchá. Dodavatel BI musí přesně vědět, jak daný ERP systém pracuje a kam ukládá jaká data.

Jaké jsou nejnovější trendy v designu řídicích obrazovek (dashboardů) ERP systémů pro desktopové a mobilní prostředí? Co je podle vás podmínkou ergonomického návrhu těchto obrazovek?

Doba se zrychluje, takže i implementace podpory rozhodování musí být rychlá. Proto autoři moderních ERP systémů předpřipravují rozhodovací tabule pro jednotlivé role uživatelů ve výrobních firmách. A proto také využívají technologie HTML5, aby měl uživatel svůj systém kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení.

soutez_casestudy

Jak nejlépe zapojit do využívání ERP systémů mladou generaci mileniálů?

Mladí zabírají na mobilitu a jednoduchost. Nové ERP systémy musejí být dostupné kromě PC standardně na mobilních zařízeních a musejí být jednoduché na ovládání a implementaci. Myslím, že nás čeká „doba zjednodušování“.

Byl pro vás článek přínosný?